Kontakt
Kontakt

Kontakt

 

                                                                               

 

Adres: 


 

HYDAC Sp. z o.o.

 

ul. Reymonta 17

 

43-190 Mikołów

 

Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:
 
 

 

+48 32 326 29 00
 
 

 

 

+48 32 226 26 55
 
 

 

 

Fax:
 
 

 

 

+48 32 326 29 01
 
 

 

 

+48 32 226 40 42
 
 

 

 

Sekretariat zarządu:

 

 

+48 32 326-29-37

 

 

 

 

 

Dział Handlowy:

 

 

+48 32 326-29-53

 

 

 

 

 

Dział Finansowy:

 

 

+48 32 326-29-08

 

 

 

 

 

Dział Kontroli Jakości:

 

 

+48 32 326-29-28

 

 

 

 

 

Dział Konstrukcyjny:

 

 

+48 32 326-29-73

 

 

 

 

 

Dział Produkcji:

 

 

+48 32 326-29-96

 

 

 

 

 

Dział Serwisu:

 

 

+48 32 326-29-42

 

 

 

 

 

Dział Techniczny:

 

 

+48 32 326-29-48

 

 

 

 

 

Dział Logistyki:             

 

 

+48 32 326-29-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: info(at)hydac.com.pl

 

 

 

 

 

Internet: www.hydac.com.pl

 

 

 

 

 

Biura Techniczne:

 

Biuro Wrocław

ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław

Tel.: 71 326 71 00, Fax: 71 320 90 50, E-mail:     wroclaw(at)hydac.com.pl

 

Biuro Toruń

ul. Poznańska 190, 87-100 Toruń

Tel.: 56 622 97 44, 56 622 97 55, Fax: 56 622 97 44, E-mail: torun(at)hydac.com.pl

 

Biuro Gdańsk

ul. Budowlanych 42, 80-298 Gdańsk

Tel.: 58 347 53 05, Fax: 58 347 53 06, E-mail: gdansk(at)hydac.com.pl

 

Biuro Warszawa

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

Tel.: 22 335 99 75, Fax: 22 335 99 76, E-mail: warszawa(at)hydac.com.pl

 

Biuro Poznań

ul. Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa, k. Poznania

Tel.: 61 666 26 00 , Fax: 61 666 26 01 , E-mail: poznan(at)hydac.com.pl

 

© Copyright 2002

Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i nagrania wideo jak i ich układ na stronie internetowej Spółki podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów prawnych. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, zmieniana czy rozpowszechniana dla celów komercyjnych lub udostępniana osobom trzecim.

HYDAC nie ręczy za aktualność, prawidłowość i kompletność zawartych na tej stronie informacji oraz za ich stałą dostępność. 

 

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na tej stronie internetowej podlegają polskiemu prawu autorskiemu. Niektóre części tej strony internetowej zawierają informacje, objęte prawami autorskimi osób trzecich, co jest zaznaczone. Kopiowanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każde użycie naruszające prawa autorskie wymaga pisemnej zgody autora.

HYDAC tworzy z dużą starannością treść niniejszej strony internetowej i regularnie dba o jej stałą aktualizację. Nie ręczymy jednak za aktualność, prawidłowość i kompletność zawartych na tej stronie informacji oraz za ich stałą dostępność.

Serwis internetowy HYDAC może zawierać łącza i odwołania do stron internetowych osób trzecich. HYDAC nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na takich stronach oraz nie gwarantuje takich stron czy treści na nich zawartych i nie firmuje ich jako swoich. HYDAC nie sprawuje kontroli nad informacjami czy treściami zawartymi na stronach internetowych osób trzecich.

Zwracamy uwagę, że dane i wartości dotyczące naszych produktów odnoszą się do przeciętnych warunków pracy i zastosowania. W związku z tym, że ciągle doskonalimy nasze produkty, wartości, wymiary i wagi mogą ulec zmianie, chociaż staramy się je na bieżąco aktualizować.

W przypadku konkretnych warunków zastosowania danego produktu prosimy zwrócić się do właściwego przedstawiciela Spółki. Wymagane parametry będą uwzględnione wtedy przy zakupie.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych do danych zawartych w prospektach.

 

Odpowiedzialność Spółki za jakiekolwiek szkody spowodowane niepoprawnością, niekompletnością lub nieaktualnością udostępnionych informacji, a także za szkody wynikłe z ewentualnego błędnego zinterpretowania udostępnionych informacji przez użytkownika, ogranicza się tylko do przypadków rażącego niedbalstwa lub celowego działania FSC.

 

Wszelkie dane osobowe wymagane od Państwa na stronie internetowej Spółki będą używane i przechowywane wyłącznie do Państwa indywidualnej obsługi, przesłania informacji o produktach, o ofertach i aktualnych promocjach. Spółka zapewnia, że Państwa dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Witamy na HYDAC
Chcesz odwiedzić naszą mobilną mobilną stronę internetową?
Tak, aby witryna komórkowa
Nie, dzięki, na standardową stronę internetową