Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás váš zájem o naše webové stránky a o naše podniky firemního sdružení HYDAC. U nás klademe velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen: údaje). Sem spadá např. IP adresa, poštovní adresa, jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

Údaje shromažďujeme ze zásady pouze v technicky nezbytném rozsahu. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat, jaké údaje a k jakým účelům během vaší návštěvy na našich webových stránkách zpracováváme.

I. Název a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou dle čl. 4, č. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jiných národních zákonů členských států o ochraně dat, stejně jako jiných ustanovení právní ochrany dat je:

HYDAC Verwaltung GmbH
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Postfach 12 51
Německo
tel.: +49 (0) 68 97 509-01
e-mail: info@hydac.com
web: https://www.hydac.com

II. Kontaktní údaje organizace pověřené ochranou osobních údajů

Pokud máte dotazy ke zpracování svých údajů, obraťte se prosím na organizaci pověřenou ochranou osobních údajů.

Adresa společné organizace pověřené ochranou osobních údajů u podniků firemního sdružení HYDAC:

HYDACVerwaltung GmbH
Oddělení soukromí
Industriestrasse
66280 Sulzbach/Saar
Německo
tel.: +49 (0) 68 97 / 509 9500
e-mail: datenschutz(at)hydac.com

III. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

1.    Rozsah zpracování osobních údajů

Údaje uživatelů našich webových stránek zásadně zpracováváme pouze tehdy, je-li to nutné k přípravě funkční webové stránky, jejího obsahu a služeb. Údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu se zákonnými právními základy a pouze k námi předem definovaným účelům.

2.    Právní základy zpracování osobních údajů

Podniky firemního sdružení HYDAC zpracovávají údaje v souladu s ustanoveními GDPR.

Souhlas

Pokud si pro zpracování osobních údajů opatříme souhlas dotčené osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR.

Plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření

Při zpracování osobních údajů, které je nutné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR. To platí i pro zpracování, která jsou nutná k realizaci předsmluvních opatření.

Právní závazek

Pokud je nutné zpracovávat údaje pro splnění právního závazku, kterému podléhají naše podniky, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c GDPR.

Oprávněný zájem

Pokud je nutné zpracovávat údaje kvůli zachování oprávněného zájmu našich podniků nebo třetí osoby a pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřeváží nad svrchu jmenovaným zájmem, slouží jako právní základ zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

3.    Vymazání údajů a doba jejich uložení

Údaje dotčené osoby budou vymazány nebo jejich zpracování bude omezeno, jakmile pomine účel jejich zpracování. Kromě toho mohou být údaje uloženy, pokud tak bylo stanoveno evropskou nebo národní legislativou v unijně právních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléhá odpovědná osoba. K omezení zpracování nebo vymazání údajů dojde i tehdy, když uplyne lhůta pro jejich uložení předepsaná uvedenými normami, s výjimkou případu, kdy existuje nutnost dalšího uložení údajů kvůli uzavření nebo plnění smlouvy.

IV. Příprava webové stránky a vytváření protokolových souborů

1.    Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Při čistě informativním používání webových stránek, tedy pokud se nezaregistrujete ani nám žádným jiným způsobem nesdělíte informace, shromažďujeme pouze takové údaje, které našemu serveru předá váš internetový prohlížeč. Pokud si chcete prohlížet naše webové stránky, musíme shromažďovat následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, aby se vám naše stránky mohly zobrazit a byla zajištěna jejich stabilita a bezpečnost.

Při tom jsou shromažďovány následující údaje:

 • informace o druhu prohlížeče a používané verzi
 • operační systém uživatele
 • poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, z nichž se systém uživatele dostane na naše webové stránky
 • webové stránky, které jsou systémem uživatele vyvolány přes naše webové stránky

Tyto údaje se rovněž ukládají do protokolových souborů našeho systému. Neukládají se však spolu s jinými údaji uživatele.

2.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem shromažďování nezbytných údajů a jejich dočasného ukládání je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

3.    Účel zpracování osobních údajů

Shromažďování a dočasné ukládání údajů systémem je nutné, aby bylo možné zobrazit webovou stránku na počítači uživatele.

Toto je účel i našeho oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

4.    Doba uložení údajů

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu svého shromažďování. V případě shromažďování údajů kvůli přípravě webové stránky je tak tomu tehdy, když příslušný prohlížeč zavřete.

5.    Možnost vznesení námitky a odstranění

Shromažďování údajů kvůli přípravě webové stránky a jejich ukládání do protokolových souborů je nezbytně nutné pro fungování webové stránky. Proto tedy neexistuje ze strany uživatele možnost vznesení námitky ve smyslu čl. 21 GDPR.

V. Používání cookies

1.    Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na různých stránkách používáme tzv. cookies, abychom své webové stránky udělali pro návštěvníky atraktivnější a umožnili využívání některých funkcí. U těchto tzv. 'cookies' se jedná o malé textové soubory, které může váš prohlížeč ukládat na vašem počítači. Svůj internetový prohlížeč můžete sami nastavit podle svého přání tak, abyste byli informováni o aktivování cookies, rozhodovali v jednotlivých případech o jejich povolení nebo abyste jejich povolení principiálně akceptovali nebo naopak zakázali. Cookies lze používat k různým účelům, např. k rozpoznání, že váš PC již jednou navázal spojení s webovou nabídkou (trvalé cookies), nebo k uložení naposledy prohlížených nabídek (cookies relace).

Při vyvolání webové stránky jsou shromažďovány následující cookies:

 • jazyk uživatele
 • cookie relace
 • cookie ochrany dat (CookiePolicy)

Následující cookies jsou shromažďovány pouze při použití určitých funkcí webové stránky:

 • poptávkový seznam
 • kontaktní formulář
 • etiketa zboží
 • přihlašovací ID (pouze tehdy, když se uživatel přihlásí do systému)
 • náhled Mobile/Desktop
 • chybový formulář OpenStreetMap

Cookies používáme proto, abychom vám nabídli vyšší uživatelský komfort. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby prohlížeč, který ji vyvolal, bylo možno identifikovat i po změně stránky.

V cookies se při tom kromě jiného ukládají a předávají následující údaje:

 • jazyková nastavení
 • přihlašovací informace
 • údaje zadávané do formulářů

###onetrust-cookie-list###

Kromě toho používáme na své webové stránce cookies, které umožňují analýzu procházení stránek uživateli (k tomu srov. bod X).

2.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů za použití technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

Právním základem zpracování osobních údajů za použití cookies k analytickým účelům je v případě existence tohoto se týkajícího souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR.

3.    Účel zpracování osobních údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je usnadnit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze bez použití cookies vůbec nabídnout. Pro takové funkce je nutné, aby byl prohlížeč i po změně stránky znovu identifikován.

Cookies potřebujeme pro následující aplikace:

 • k zapamatování hledaných výrazů
 • k uložení přihlašovacího ID
 • k uložení ID relace uživatele. Tím zůstane poptávkový seznam uživatele zachován i po zavření prohlížeče.
 • k uložení kontaktních údajů poptávkového seznamu
 • k uložení zvoleného uživatelského jazyka a země
 • k uložení informace, je-li uživatel na mobilní webové stránce

Osobní údaje uživatelů shromažďované pomocí technicky nezbytných cookies nejsou používány k vytváření uživatelských profilů.

Analytické cookies se používají za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejího obsahu. Díky analytickým cookies se dozvídáme, jak je webová stránka používána. Tímto způsobem je neustále optimalizována naše nabídka.

Toto je účel i našeho oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

4.    Doba uložení údajů

Doba uložení údajů závisí na použitém cookie.

Cookies shromažďované při vyvolání webové stránky:

 • jazyk uživatele a země: 90 dní
 • cookie relace: po zavření prohlížeče
 • cookie ochrany dat (CookiePolicy): ½ roku

Cookies shromažďované pouze při použití určitých funkcí webových stránek:

 • poptávkový seznam: 1 rok
 • kontaktní formulář: 90 dní
 • etiketa zboží: 1 rok
 • u přihlašovacího ID (pouze tehdy, když se uživatel přihlásí do systému): po zavření se cookie vymaže
 • náhled Mobile/Desktop: po skončení relace se cookie vymaže
 • chybový formulář OpenStreetMap: po skončení relace se cookie vymaže

5.    Možnost vznesení námitky a odstranění

Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoli vymazat. To lze provádět i automaticky. Pokud se cookies pro naši webovou stránku deaktivují, nemusí již být možno využívat všech funkcí webové stránky v plném rozsahu.

Pokud jste vyjádřili souhlas s používáním analytického cookie a nyní chcete svůj souhlas odvolat, najdete toto nastavení na hydac.com/privacy.

VI. Registrace

1.    Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na svých webových stránkách nabízíme uživatelům možnost, aby se zadáním svých osobních údajů zaregistrovali. Údaje se při tom zadají do zadávací masky, odešlou k nám a uloží. Tyto údaje nejsou předávány žádné třetí straně.

V závislosti na formulářích vyplňovaných uživatelem jsou v rámci registračního procesu shromažďovány kromě jiného následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • firma

V okamžiku registrace se navíc kromě jiného ukládají následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • datum a čas registrace

V rámci registračního procesu je uživatel žádán o souhlas se zpracováním těchto údajů.

2.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je v případě existence souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR.

Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k realizaci předsmluvních opatření, je právním základem zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR.

3.    Účel zpracování osobních údajů

Registrace uživatele je nutná k přípravě určitých forem obsahu a služeb na naší webové stránce.

Mimoto může být registrace uživatele nutná k plnění smlouvy s uživatelem nebo k realizaci předsmluvních opatření.

4.    Doba uložení údajů

Údaje budou vymazány, jakmile uživatel odvolá souhlas s jejich zpracováním.

5.    Možnost vznesení námitky a odstranění

Jako uživatel máte kdykoli možnost svou registraci zrušit. Údaje uložené o vaší osobě můžete kdykoli nechat změnit.

Námitku můžete podat písemně nebo e-mailem na adresu místa uvedeného v bodě I s budoucí účinností.

Pokud jsou údaje nutné k plnění smlouvy nebo k realizaci předsmluvních opatření, je jejich předčasné vymazání možné pouze tehdy, pokud v tom nebrání smluvní nebo zákonné závazky.

VII. Kontaktní formulář a kontaktování e-mailem

1.    Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze využít pro elektronické kontaktování. Pokud uživatel využije této možnosti, pak se údaje zadané v zadávací masce odešlou k nám a uloží se.

Kromě jiného se shromažďují a ukládají následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa
 • firma
 • text poptávky

V okamžiku odeslání zprávy se navíc kromě jiného ukládají následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • datum a čas registrace

Pro účely zpracování údajů je v rámci procesu odesílání vyžadován váš souhlas, přičemž je odkazováno na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Alternativně lze navázat kontakt prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě se ukládají údaje uživatele přenášené e-mailem.

V této souvislosti nejsou údaje předávány žádné třetí straně. Tyto údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace.

2.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je v případě existence souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR.

Právním základem zpracování osobních údajů, které jsou přenášeny v průběhu odesílání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

Pokud kontaktování e-mailem směřuje k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR.

3.    Účel zpracování osobních údajů

Zpracování údajů ze zadávací masky nám slouží pouze ke zpracování záležitosti kontaktování. V případě kontaktování e-mailem je s tím spojen i potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a zajistila bezpečnost našich systémů informační techniky.

4.    Doba uložení údajů

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu svého shromažďování. U údajů ze zadávací masky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem je tak tomu tehdy, když je skončena resp. uzavřena příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je skončena tehdy, když se dá z okolností vyvozovat, že je dotyčný skutkový stav definitivně vyjasněn.

5.    Možnost vznesení námitky a odstranění

Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud s námi uživatel naváže kontakt e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uložení svých údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Námitku můžete podat písemně nebo e-mailem na adresu místa uvedeného v bodě I s budoucí účinností.

Veškeré údaje, které byly uloženy v průběhu kontaktování, se v tomto případě vymažou.

VIII. Proces ucházení se o zaměstnání

1.    Popis a rozsah zpracování osobních údajů

K podávání žádostí o zaměstnání slouží portál pro uchazeče, umístěný na hostitelské platformě poskytovatele služeb.

V průběhu tohoto procesu se kromě jiného zpracovávají následující údaje:

 • oslovení
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • heslo
 • telefonní číslo
 • číslo mobilního telefonu
 • adresa
 • podklady k žádosti o zaměstnání a další dokumenty
 • text poznámky
 • profil na LinkedIn
 • profil na Xing

2.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas uživatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR.

3.    Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování údajů je realizace organizování žádostí o zaměstnání. Tyto údaje jsou nezbytné, aby proces ucházení se o zaměstnání mohl vůbec proběhnout.

4.    Doba uložení údajů

Údaje uchazečů o zaměstnání budou vymazány šest měsíců po obsazení dotyčného místa, s výjimkou případu, kdy je uchazeč přijat do pracovního poměru.

5.    Možnost vznesení námitky a odstranění

Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvolání můžete zaslat písemně nebo e-mailem na adresu místa uvedeného v bodě I s budoucí účinností.

IX. Webová analýza nástrojem Matomo (dříve PIWIK)

1.    Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na své webové stránce používáme softwarový open-source nástroj Matomo (dříve PIWIK) k analýze procházení stránek našimi uživateli. Tento software ukládá do počítače uživatele cookie (cookies viz již výše). Při vyvolávání jednotlivých stránek naší webové stránky se ukládají následující údaje:

 • dva bajty IP adresy vyvolávajícího systému uživatele
 • vyvolaná webová stránka
 • webová stránka, ze které se uživatel dostal na vyvolanou webovou stránku (reference)
 • podstránky, které jsou vyvolány z vyvolané webové stránky
 • doba setrvání na webové stránce
 • četnost vyvolání webové stránky
 • informace o druhu prohlížeče a používané verzi
 • operační systém uživatele
 • poskytovatel internetových služeb uživatele

Tento software při tom běží výhradně na serverech naší webové stránky. Zjištěné údaje se ukládají pouze tam. Údaje nejsou předávány žádné třetí straně.

Software je nastaven tak, aby se IP adresy neukládaly celé, ale aby 2 bajty IP adresy byly maskovány (např.: 192.168.xxx.xxx). Díky tomu již nelze přiřadit zkrácenou IP adresu k vyvolávajícímu počítači.

2.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR.

3.    Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje provádět statistickou analýzu chování uživatelů za účelem optimalizace a marketingu. Díky vyhodnocení získaných údajů jsme schopni sestavovat informace o využívání jednotlivých součástí naší webové stránky. To nám přitom pomáhá v neustálém zlepšování naší webové stránky a její uživatelské přívětivosti.

Údaje jsou zpracovávány pouze s výslovným souhlasem uživatele. Anonymizací IP adresy je dostatečně přihlíženo k zájmu uživatelů o ochranu jejich osobních údajů.

4.    Doba uložení údajů

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro účely našich statistických záznamů.

5.    Možnost vznesení námitky a odstranění

Do počítače uživatele se ukládají cookies, které se pak odtud přenášejí na naši webovou stránku. Proto také máte jako uživatelé plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoli vymazat. To lze provádět i automaticky. Pokud se cookies pro naši webovou stránku deaktivují, nemusí již být možno využívat všech funkcí webové stránky v plném rozsahu.

Na své webové stránce nabízíme uživatelům možnost vyvázat se (tzv. opt-out) z procesu analýzy. K tomu účelu musíte následovat příslušný odkaz. Tímto způsobem se do vašeho systému vloží další cookie, který bude našemu systému signalizovat, aby neukládal údaje tohoto uživatele. Pokud si však uživatel mezitím příslušný cookie z vlastního systému vymaže, musí pak opt-out cookie znovu aktivovat.

Podrobnější informace k nastavení soukromí v softwaru Matomo najdete na tomto odkazu: https://matomo.org/docs/privacy/ .

X. Práva dotčené osoby

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste ve smyslu GDPR dotčenou osobou a jako takové vám příslušejí vůči odpovědné osobě následující práva:

1.    Právo na informace podle čl. 15 GDPR

Můžete od odpovědné osoby požadovat potvrzení, zda zpracováváme údaje, které se vás týkají.

Pokud vaše údaje zpracovávány jsou, můžete od odpovědné osoby požadovat následující informace:

 • účely, k nimž jsou údaje zpracovávány;
 • kategorie údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci resp. kategorie příjemců, vůči kterým byly nebo ještě jsou předkládány údaje, které se vás týkají;
 • plánovaná doba uložení údajů, které se vás týkají, nebo, pokud k tomu není možné uvést konkrétní informace, kritéria stanovení doby uložení údajů;
 • existence práva na opravu nebo vymazání údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existence práva stěžovat si u úřadu státního dozoru;
 • veškeré dostupné informace o původu údajů, nejsou-li údaje shromažďovány u dotčené osoby;
 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – přinejmenším v těchto případech – výmluvné informace o obsažené logice, stejně jako o dosahu a vytčených účincích takového zpracování pro dotčenou osobu.

Přísluší vám právo požadovat informace o tom, zda údaje, které se vás týkají, jsou předávány do některé třetí země nebo některé mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s předáváním informací.

2.    Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění údajů vůči odpovědné osobě, pokud zpracované údaje, které se vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí opravu neprodleně provést.

3.    Právo na omezení zpracování

Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování údajů, které se vás týkají:

 • pokud popíráte správnost údajů, které se vás týkají, po dobu, která odpovědné osobě umožňuje zkontrolovat jejich správnost;
 • pokud je zpracování protiprávní, vy odmítnete vymazání údajů, a místo toho požadujete omezení jejich používání;
 • pokud odpovědná osoba údaje pro účely zpracování již déle nepotřebuje, avšak vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků, nebo
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jisté, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převáží nad vašimi vlastními důvody.

Pokud bylo zpracování údajů, které se vás týkají, omezeno, smějí se tyto údaje zpracovávat – nehledě na jejich ukládání – pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování za výše uvedených předpokladů omezeno, bude vás odpovědná osoba předtím, než bude omezení zrušeno, informovat.

4.    Právo na výmaz

a.    Povinnost provést výmaz

Můžete od odpovědné osoby požadovat, aby byly údaje, které se vás týkají, neprodleně vymazány, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně vymazat, pokud nastane některý z následujících důvodů:

 • Údaje, které se vás týkají, nejsou pro účely, kvůli kterým byly shromažďovány nebo jiným způsobem zpracovávány, již více nutné.
 • Odvoláte svůj souhlas, o který se zpracování údajů opíralo podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, a pro zpracování tak chybí jiný právní základ.
 • Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz údajů, které se vás týkají, je nutný pro splnění právního závazku podle unijního práva nebo práva členských států, kterému podléhá odpovědná osoba.
 • Údaje, které se vás týkají, byly získány vzhledem k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b.    Informování třetích osob

Pokud odpovědná osoba údaje, které se vás týkají, zveřejnila a pokud je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna je vymazat, učiní při zohlednění dostupné technologie a nákladů na implementaci přiměřená opatření, rovněž technické povahy, aby kvůli zpracování údajů informovala odpovědné osoby, které tyto údaje zpracovávají, že jste si jako dotčená osoba od nich vyžádali vymazání veškerých odkazů na tyto údaje nebo kopií resp. replikací těchto údajů.

c.    Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování údajů nutné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace;
 • pro splnění právního závazku, vyžadujícího zpracování údajů podle unijního práva nebo práva členských států, kterému podléhá odpovědná osoba, nebo pro hájení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo probíhá v rámci výkonu veřejné moci, přeneseného na odpovědnou osobu;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i, stejně jako čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro archivní účely, které jsou ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v oddíle a. výhledově neumožňuje nebo vážným způsobem omezuje uskutečnění cílů tohoto zpracování, nebo
 • k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků.

5.    Právo na informování

Pokud jste vůči odpovědné osobě uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tato povinna sdělit všem příjemcům, kterým byly zpřístupněny údaje, které se vás týkají, informaci o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případu, kdy se ukáže, že je to nemožné, anebo je to spojeno s nepoměrnými náklady.

Vám v této souvislosti přísluší vůči odpovědné osobě právo být o těchto příjemcích informováni.

6.    Právo na přenositelnost údajů

Údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, máte právo obdržet ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by vám v tom bránila odpovědná osoba, které byly údaje poskytnuty, pokud

 • se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR a pokud
 • zpracování probíhá pomocí automatizovaných postupů.

Ve výkonu tohoto práva máte dále právo vymoci si to, aby odpovědná osoba údaje, které se vás týkají, přímo předala jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Tímto však nesmí dojít k omezení svobod a práv jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování údajů, které je nutné pro hájení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo probíhá v rámci výkonu veřejné moci, přeneseného na odpovědnou osobu.

7.    Právo vznést námitku

Z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které se vás týkají, probíhajícího na základě čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. e nebo f GDPR; to platí i pro profilování opírající se o tato ustanovení.

Odpovědná osoba již nebude zpracovávat údaje, které se vás týkají, s výjimkou případu, kdy může prokázat naléhavé, ochrany hodné důvody zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo když zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků.

Pokud jsou údaje, které se vás týkají, zpracovávány k provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které se vás týkají, k účelům takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování svých údajů k účelům přímé reklamy, nebudou údaje, které se vás týkají, již dále k těmto účelům zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – máte možnost výkonu svého práva vznést námitku pomocí automatizovaných metod, u kterých se používají technické specifikace.

8.    Právo na odvolání prohlášení o souhlasu s právní ochranou osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu s právní ochranou osobních údajů. Odvoláním souhlasu není nijak dotčena legitimnost zpracování údajů, prováděného na základě souhlasu až do okamžiku jeho odvolání.

9.    Automatizované rozhodnutí v jednotlivém případě včetně profilování

Máte právo, abyste nebyli podrobeni rozhodnutí výhradně založenému na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které by vůči vám rozvinulo právní účinky nebo vám podobným způsobem značně uškodilo. To neplatí, pokud toto rozhodnutí:

 • je nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,
 • je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědná osoba, a pokud tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření na ochranu vašich práv a svobod, stejně jako vašich oprávněných zájmů nebo
 • probíhá s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí se ovšem nesmějí zakládat na zvláštních kategoriích údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g GDPR a nebyla učiněna přiměřená opatření na ochranu práv a svobod, stejně jako vašich oprávněných zájmů.

Ohledně obou shora uvedených alternativ učiní odpovědná osoba přiměřená opatření na ochranu práv a svobod, stejně jako vašich oprávněných zájmů, k nimž patří přinejmenším právo vymoci si zákrok osoby ze strany odpovědné osoby, právo na vylíčení vlastního stanoviska a právo napadnout rozhodnutí.

10.  Právo stěžovat si u úřadu státního dozoru

Bez újmy na jiném správně-právním nebo soudním opravném prostředku vám přísluší právo stěžovat si u úřadu státního dozoru, zejména v členském státě vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa pravděpodobného porušení zákona, pokud jste toho názoru, že zpracování údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení GDPR.

Úřad státního dozoru, u kterého byla stížnost podána, bude stěžovatele informovat o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.