Personvernerklæring

Takk for at du er interessert i nettsidene og selskapene til HYDAC-konsernet. Vi legger stor vekt på beskyttelse av dine personopplysninger. Personopplysninger (i det følgende også omtalt som data) refererer til all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette inkluderer for eksempel IP-adresse, adresse, navn, e-postadresse eller telefonnummer.

Vi samler kun disse dataene i den grad det er teknisk nødvendig. I følgende personvernpolicy, vil vi gjerne informere deg om hvilke data vi behandler, og hvorfor vi behandler dem, også under besøket på våre nettsider.

I. Navn og adresse til behandlingsansvarlig

I henhold til GDPR artikkel 4 nr. 7, og andre nasjonale personvernlover i EU/EØS-landene og andre datasikkerhetsbestemmelser, er behandlingsansvarlig:

HYDAC Verwaltung GmbH
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Postfach 12 51
Germany
Phone: +49 (0) 68 97 509-01
E-mail: info(at)hydac.com
Website: https://www.hydac.com

II. Kontaktinformasjon for personvernombud

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine data, vennligst kontakt personvernombudet.

Felles personvernombud for selskapene i HYDAC-konsernet kan nås på:

HYDAC Verwaltung GmbH
Central Data Protection Department
Industriestrasse
66280 Sulzbach/Saar
Germany
Phone: +49 (0) 68 97 / 509 9500
E-mail: datenschutz(at)hydac.com

III. Generell informasjon om behandling av data

1.    Omfang av behandling av data

Vi behandler kun data fra våre nettsidebrukere der dette er nødvendig for å gi et funksjonelt nettsted, innhold og tjenester. Brukerdata behandles i samsvar med juridiske grunnlag, og bare for de formålene vi definerer på forhånd.

2.    Juridisk grunnlag; hjemmel, for behandling av data

Selskapene i HYDAC-konsernet behandler data i samsvar med bestemmelsene i GDPR artikkel 6.

Samtykke

I den grad vi får samtykke fra deg for behandling av data, er GDPR artikkel 6 nr. 1a juridisk grunnlag.

Nødvendig for oppfyllelse av kontrakt eller kontraktsrettslige tiltak

Når data skal behandles for å oppfylle en kontrakt, der du er en kontraktspart, er GDPR artikkel 6 nr. 1b juridisk grunnlag for behandlingen. Dette gjelder også for behandling som kreves for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse.

Juridisk forpliktelse

Når data må behandles for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vårt firma er underlagt, er GDPR artikkel 6 nr. 1c juridisk grunnlag for behandlingen.

Berettiget interesse

Hvis behandling av data er nødvendig for å verne om de berettigede interessene som våre selskap eller en tredjepart har, med mindre dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, er GDPR artikkel 6 nr. 1f juridisk grunnlag for behandlingen.

3.    Sletting av data og lagringsvarighet

Data slettes så snart formålet med behandlingen er opphørt. Lagring utover dette kan skje dersom lagringsplikt er pålagt av unionsrett eller nasjonal rett, ved forskrifter, lover og regler. Behandling av data blir også begrenset, og data blir slettet når lagringsperiode angitt av forannevnte lovgivere utløper, med mindre data må lagres en lenger periode for å oppfylle eller avslutte avtaler i inngåtte kontrakter.

IV. Bruk av nettsider, og generering av loggfiler

1.    Beskrivelse og omfang av behandling av data.

For rent informativ bruk av nettstedet, dvs. hvis du ikke vil registrere eller sende oss informasjon på andre måter, samler vi bare inn dataene nettleseren sender til serveren vår. Hvis du vil besøke våre nettsider, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendig for å vise våre nettsider og sikre stabilitet og sikkerhet.

Følgende data innhentes:

 • Informasjon om nettlesertype og versjon som brukes
 • Brukers operativsystem
 • Brukers internettleverandør
 • Brukers IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for besøket
 • Nettsider som omdirigerer deg til vår nettside
 • Nettsider åpnet av deg via vår nettside

Dataene lagres i systemets loggfiler. Disse dataene lagres ikke sammen med andre personopplysninger fra deg.

2.    Juridisk grunnlag for behandling av data

Juridisk grunnlag for innsamling av data, og den midlertidige lagringen som kreves er GDPR artikkel 6 nr. 1f.

3.    Formålet med behandling av data

Systemet må samle inn og lagre data midlertidig for å kunne vise nettsiden på din datamaskin.

For disse formål gjelder berettiget interesse i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1f.

4.    Lagringsvarighet

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Når data samles inn for å vise nettsiden, skjer slettingen når nettleseren lukkes.

5.    Innsigelse og fjerningsalternativer

Registrering av data er viktig for å kunne vise nettstedet, og lagring av data i loggfiler er viktig for driften av nettstedet. Følgelig har du ingen innvendingsalternativer i henhold til GDPR artikkel 21.

V. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

1.    Beskrivelse og omfang av behandling av data

Vi bruker informasjonskapsler på en del av våre websider for å gjøre besøk mer attraktivt og brukervennlig, og muliggjøre bruk av bestemte funksjoner.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren din kan lagre på datamaskinen. Du kan sette dine webleserinnstillinger slik at du blir informert om bruk av informasjonskapsler, og slik at du i hvert enkelt tilfelle kan akseptere eller avvise informasjonskapslene.

Informasjonskapsler kan brukes til forskjellige formål, f.eks. for å oppdage om PC-en din allerede har blitt koblet til et nettsted (permanente informasjonskapsler) eller for å lagre de siste elementene som er vist (sesjon informasjonskapsler).

Følgende informasjonskapsler brukes når nettstedet åpnes

 • Brukerspråk
 • Sesjon
 • Personvern (CookiePolicy),

Følgende informasjonskapsler brukes kun når bestemte funksjoner brukes:

 • Søkeliste
 • Kontaktformular
 • Varemerker
 • Inloggings ID (kun dersom du logger inn i systemet)
 • Mobil/Skrivebordsvisning
 • Feilsøkingsskjema for OpenStreetMap

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre websiden mer brukervennlig. Enkelte elementer på nettstedet vårt krever at nettleseren får tilgang til dem, og kan identifisere nettleseren selv etter en sideendring.

Blant annet lagres og overføres følgende data i informasjonskapslene:

 • Språkoppsett
 • Login informasjon
 • Data angitt i skjemaer

###onetrust-cookie-list###

Våre nettsider bruker også informasjonskapsler for å analysere bruksmønstre på våre nettsider (se punkt X).

2.    Juridisk grunnlag for behandling av data

Juridisk grunnlag for behandling av data ved hjelp av teknisk nødvendige informasjonskapsler er GDPR artikkel 6 nr. 1f.

Juridisk grunnlag for å behandle dataene ved hjelp av informasjonskapsler for analyseformål, med relevant samtykke fra deg, er GDPR artikkel 6 nr. 1a.

3.    Formål med behandling av data

Formålet med å bruke teknisk nødvendige informasjonskapsler er å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider. Noen funksjoner på våre nettsider kan ikke tilbys uten informasjonskapsler. De krever at nettleseren gjenkjennes selv etter at du forlater siden.

Vi trenger informasjonskapsler for følgende applikasjoner:

 • Registrere søkeord
 • For å kunne lagre log-in ID
 • For å lagre din sesjon-ID. Det gjør at din søkeliste beholdes selv etter at nettleseren er lukket.
 • For å kunne lagre kontaktdata i søkelisten
 • For å kunne lagre det valgte brukerspråk og land
 • For å kunne lagre om du har valgt en hjemmeside for mobil

Brukerdataene som er samlet inn av teknisk nødvendige informasjonskapsler, brukes ikke til å opprette brukerprofiler.

Analytiske informasjonskapsler brukes til å forbedre kvaliteten og innholdet på nettstedet vårt. Analytiske informasjonskapsler viser oss hvordan nettstedet brukes. På denne måten optimaliserer vi kontinuerlig nettsiden.

Disse formålene representerer vår berettigede interesse for å behandle data i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1f.

4.    Lagringsvarighet

Lagringsperioden avhenger av den brukte informasjonskapselen.

Informasjonskapsler lagret når nettstedet åpnes:

 • Brukerspråk og land: 90 dager
 • Sesjon informasjonskapsler: Når nettleseren lukkes.
 • Personvern informasjonskapsler (CookiePolicy): 6 måneder

Informasjonskapsler som kun lagres når bestemte nettsidefunksjoner brukes:

 • Spørreliste: 1 år
 • Kontaktskjema: 90 dager
 • Varemerker: 1 år
 • Login-ID (bare hvis du logger inn i systemet): Informasjonskapsler slettes når nettstedet lukkes
 • Mobil / Desktop visning: Informasjonskapselen slettes ved avslutning av sesjonen
 • Openstreetmap feilskjema: Informasjonskapselen slettes etter sesjonen

5.    Innsigelse og sletting

Du kan deaktivere eller begrense sending av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapslene er deaktivert for vårt nettsted, er det mulig at du ikke kan bruke alle nettsidenes funksjoner fullt ut.

Dersom du samtykket til bruk av informasjonskapsler for analyse, men ønsker å tilbakekalle samtykket, kan du finne dette under https://hydac.com/privacy

VI. Registrering

1.    Beskrivelse og omfang av behandling av data

På våre nettsider er det mulig å registrere dine personopplysninger ved å taste dem inn i registreringsfelt som overføres og lagres hos oss. Opplysningene sendes ikke videre til tredjepart.

Avhengig av formularene, som fylles ut av deg, registreres følgende data, innenfor rammene av registreringsprosessen:

 • For /og etternavn
 • Adresse (bedrift)
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Firma

På tidspunktet for registreringen lagres også følgende data:

 • Brukers IP adresse
 • Dato og tid for registering

Som en del av registreringen blir du forespurt om å gi ditt samtykke til at data kan behandles.

2.    Juridisk grunnlag for behandling av data

Det juridiske grunnlaget for behandling av data med samtykke fra deg er GDPR artikkel 6 nr. 1a.

Hvis registrering er nødvendig for å oppfylle en kontrakt hvor du er en part, eller for behandling som kreves for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse, er det juridiske grunnlaget for behandling av data GDPR artikkel 6 nr. 1b

3.    Formålet med behandling av data

Brukerregistrering er nødvendig for levering av enkelte elementer, innhold og tjenester på denne nettsiden.

I tillegg kan registrering av deg være nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, eller for å gjennomføre kontraktslige tiltak,

4.    Lagringsvarighet

Dataene slettes så snart du trekker ditt samtykke til å behandle dem.

5.    Innsigelse og sletting

Som bruker kan du når som helst trekke tilbake registreringen.

Opplysningene som er registrert om deg kan til enhver tid endres.

Innsigelser kan sendes skriftlig eller via e-post til kontakten angitt i punkt I med fremtidig virkning.

Hvis dataene kreves for å oppfylle en kontrakt eller for tiltak forut for inngåelse av en kontrakt, er tidlig sletting av data bare mulig der ingen kontrakter eller juridiske forpliktelser utelukker sletting.

VII. Kontaktskjema og e-postkontakt

1.    Beskrivelse og omfang av behandling av data

Våre nettsider har et kontaktskjema som kan brukes til å kontakte oss elektronisk. Dersom du benytter deg av dette blir de dataene du registrererer overført til oss og lagret.

Blant annet kan følgende data samles og lagres:

 • Fornavn og etternavn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Firma
 • Forespørselstekst

Følgende data lagres også når meldingen sendes:

 • Brukers IP adresse
 • Dato og tid for registrering

Som en del av registreringen blir du forespurt om å gi ditt samtykke til at data kan behandles, og det vises til denne personvernerklæringen.

Alternativt kan e-postadressen som er oppgitt, brukes til kontakt.

I dette tilfellet lagres brukerdataene som sendes i eposten.

I denne forbindelse blir ingen data videresendt til tredjepart. Dataene brukes kun til å behandle kommunikasjonen

2.    Juridisk grunnlag for behandling av data

Det juridiske grunnlaget for behandling av data med samtykke fra deg er GDPR artikkel 6 nr. 1a.

Det juridiske grunnlaget for behandling av data sendt via e-post er GDPR artikkel 6 nr. 1f.

Hvis formålet med e-postkontakten er å inngå en kontrakt, er GDPR artikkel 6 nr. 1b et ekstra juridisk grunnlag.

3.     Formålet med behandling av data

Vi behandler bare data fra kontaktformularet for å behandle kommunikasjonen. Hvis du kontakter oss via e-post, er dette også den nødvendige berettigede interessen for å behandle dataene.

De øvrige dataene som behandles under overføringsprosessen, tjener til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og sikre sikkerheten til våre IT-systemer.

4.    Lagringsvarighet

Data slettes så snart de ikke lenger er nødvendig for å oppnå det formålet de ble samlet inn for. For data fra registreringsfeltene i kontaktskjema, og dataene som sendes via e-post, er dette tilfelle når den respektive kommunikasjonen med deg er avsluttet eller fullført. Kommunikasjonen er avsluttet når omstendighetene indikerer at saken er endelig løst.

5.     Innsigelse og sletting

Du kan tilbakekalle ditt samtykke, til at vi kan behandle dataene, når som helst. Hvis du kontakter oss via e-post, kan du motsette deg lagring av de tilsvarende dataene når som helst. Hvis dette er tilfelle, kan ikke kommunikasjonen fortsette.

Innvendinger kan sendes skriftlig eller via e-post til kontakten angitt i punkt I med fremtidig virkning.

Alle data som er lagret som en del av kommunikasjonen slettes deretter.

VIII. Søknadsprosedyrer

1.    Beskrivelse og omfang av behandling av data

En tjenesteleverandør er vert for en portal som brukes til å sende inn søknader.

Blant annet behandles følgende data som en del av denne prosessen:

 • Tiltale (Eks Hr/Fr)
 • Fornavn og etternavn
 • E-postadresse
 • Passord
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Adresse
 • Søknadsdokumenter og andre dokumenter
 • Kommentarer
 • LinkedIn profil
 • Xing profil

2.    Juridisk grunnlag for behandling av data

Det juridiske grunnlaget for behandling av data er ditt samtykke i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1a.

3.     Formålet med behandling av data

Formålet med behandling av data er søknadsadministrasjon. Dataene kreves for å fullføre søknadsprosessen.

4.    Lagringstid

Søkedata slettes 6 måneder etter at stillingen er besatt med mindre søkeren inngår et ansettelsforhold med HYDAC.

5.    Innsigelse og sletting

Du kan tilbakekalle ditt samtykke, til at vi kan behandle dataene, når som helst.

Innsigelsen kan sendes skriftlig eller via e-post til kontakten angitt i punkt I med fremtidig virkning.

IX. Webanalyse av Matomo (tidligere PIWIK)

1.    Beskrivelse og omfang av behandling av data

På vår nettside bruker vi programvareverktøyet Matomo (tidligere PIWIK) for å analysere bruksmønstre. Programvaren plasserer en informasjonskapsel på din datamaskin (se ovenfor på informasjonskapsler). Følgende data lagres når de enkelte sidene åpnes:

 • To bytes av IP-adressen til ditt system som får tilgang til nettstedet
 • Åpnet nettsted
 • Nettstedet du ble referert fra (linket/henvist fra)
 • Undersidene åpnet fra nettstedet
 • Tidsrommet du er inne på nettssiden
 • Frekvensen for besøk på nettsiden
 • Informasjon om nettlesertype og versjon som benyttes
 • Ditt operativsystem
 • Din internett leverandør

Programvaren kjører utelukkende på våre nettservere. Dataene lagres utelukkende der. Dataene sendes ikke videre til tredjepart.

Programvaren er konfigurert til ikke å lagre komplette IP-adresser, i stedet maskeres 2 bytes av IP-adressen (f.eks .: 192.168.xxx.xxx). Dette gjør tilordning av den avkortede IP til den tilgjengelige datamaskinen umulig.

2.    Juridisk grunnlag for behandling av data

Det juridiske grunnlaget for behandling av brukerdata er GDPR artikkel 6 nr. 1a.

3.    Formålet med behandling av data

Ved å behandle brukerdata kan vi statistisk analysere brukermønstre for optimalisering og markedsføringsformål. Ved å analysere dataene som er innhentet, kan vi få informasjon om bruk av enkeltkomponenter på nettstedet vårt. Det hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og gjøre det mer brukervennlig.

Data behandles kun med uttrykkelig samtykke fra deg. Ved å anonymisere IP-adressen tas det hensyn til dine interesser i å beskytte dine data tilstrekkelig.

4.    Lagringstid

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for våre statistiske registreringsformål.

5.    Innsigelse og sletting

Informasjonskapsler lagres på din datamaskin og overføres derfra til vår nettside. Som et resultat har du full kontroll over bruken av informasjonskapsler som benyttes. Du kan deaktivere eller begrense overføring av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Dersom informasjonskapsler deaktiveres på nettsiden vår, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjoner fullt ut.

På vår nettside kan brukere velge bort analyseprosessen. For å gjøre det, følg linken under. Dette setter en annen informasjonskapsel på systemet ditt som forteller at systemet vårt ikke skal lagre dine data. Hvis du sletter tilhørende informasjonskapsel på ditt eget system, må du sette inn valget igjen.

For ytterligere detaljer om personverninnstillingene for Matomo-programvaren, se følgende lenke: matomo.org/docs/privacy/.

X. Dine rettigheter

Dersom dataene dine behandles er du registrert og definert i henhold til GDPR og du har følgende rettigheter i forhold til behandlingsansvarlig:

1.    Retten til innsyn, GDPR artikkel 15

Du kan kreve bekreftelse fra behandlingsansvarlig om hvorvidt vi behandler dine personopplysninger.

Hvis vi behandler dataene dine, kan du kreve følgende opplysninger fra behandlingsansvarlig:

 • formålet med behandlingen av dataene
 • de berørte kategoriene av personopplysninger
 • mottakerne eller kategorier av mottagere som dataene dine har blitt eller vil bli offentliggjort til
 • den planlagte varigheten av lagringen av dataene dine eller, dersom det ikke foreligger noe spesifikt svar, kriteriene for å bestemme varigheten av lagringen
 • eksisterende rett til å anmode om retting, eller sletting, av personopplysninger eller begrensning av behandling av personopplysninger som gjelder deg, eller å motsette deg slik behandling
 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet
 • der personopplysningene ikke er hentet fra deg; all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra
 • om det eksisterer en automatisert beslutningsprosess, herunder profilering, omtalt i artikkel 22 nr. 1 og 4 i GDPR og, i det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av slik behandling for deg

Du har rett til å få opplysninger om de data som vedrører deg, overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. I den forbindelse kan du forlange å bli orientert om de relevante garantier i henhold til artikkel 46 i GDPR i forbindelse med overførselen.

2.    Rett til retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold.

3.    Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve av behandlingsansvarlig at behandlingen begrenses dersom et av de følgende forhold gjør seg gjeldende:

 • Du bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å kontrollere riktigheten av personopplysningene
 • behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses
 • den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav
 • du har protestert mot behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt den behandlingsansvarliges berettigede grunner går foran dine.

Når behandlingen av dine personopplysninger er blitt begrenset, skal slike personopplysninger, med unntak av lagring, bare behandles med ditt samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å verne en annen fysisk eller juridisk persons rettigheter eller av hensyn til viktige allmenne interesser i EU/EØS eller en medlemsstat.

Dersom begrensning av behandling ble begrenset basert på de ovennevnte betingelsene, vil du bli varslet av behandlingsansvarlig før begrensningen oppheves.

4.    Rett til sletting

a.    Forpliktelse til å slette

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige sletter dine personopplysninger uten unødig opphold, og behandlingsansvarlig har plikt til å slette personlige data uten unødig opphold dersom en av følgende grunner gjelder:

 • dine personopplysninger er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn, eller behandlet for
 • du tilbakekaller ditt samtykke som behandlingen ble basert på, i henhold til artikkel 6 nr. 1a eller GDPR artikkel 9 nr. 2a, og det ikke finnes annet juridisk grunnlag for behandling.
 • du legger frem innsigelser mot behandling i henhold til GDPR artikkel 21 nr. 1, og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, eller du protesterer mot behandlingen i samsvar med GDPR artikkel 21 nr. 2.
 • dine personopplysninger ble behandlet ulovlig
 • personopplysningene må slettes for å oppfylle en juridisk forpliktelse i unionsretten (EU/EØS), eller medlemsstatenes nasjonale rett, som den behandlingsansvarlige er underlagt
 • dine personopplysninger ble samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester som nevnt i GDPR artikkel 8 nr. 1.

b.    Informasjon til tredjepart

Dersom den behandlingsansvarlige har offentliggjort personopplysningene og i henhold til GDPR artikkel 17 nr. 1 har plikt til å slette personopplysningene, skal vedkommende, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnadene, treffe rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak, for å underrette behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, om at du har anmodet om at nevnte behandlingsansvarlige skal slette alle lenker til, kopier eller reproduksjoner av nevnte personopplysninger.

c.    Unntak

Retten til sletting får ikke anvendelse dersom nevnte behandling er nødvendig;

 • for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet
 • for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til unionsretten (EU/EØS) eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt
 • av hensyn til allmennhetens interesse innen området folkehelse i samsvar med GDPR artikkel 9 nr. 2h og 2i og artikkel 9 nr. 3
 • for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i den grad rettigheten nevnt i GDPR artikkel 17 nr. 1 sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at målene med nevnte behandling nås, eller
 • for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

5.    Underretningsplikt i forbindelse med retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling

Den behandlingsansvarlige skal underrette enhver mottaker som har fått utlevert personopplysninger, om enhver retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen utført i samsvar med artikkel 16, artikkel 17 nr. 1 og artikkel 18, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats. Den behandlingsansvarlige skal underrette deg om nevnte mottakere dersom du anmoder om det.

6.    Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv, som du har gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, hindrer dette, dersom

 • behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1a eller artikkel 9 nr. 2a eller en avtale i henhold til artikkel 6 nr. 1b, og
 • behandlingen utføres automatisk.

Når du utøver din rett til dataportabilitet, skal du, når det er teknisk mulig, ha rett til å få overført personopplysningene direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen.

Utøvelse av rettigheten nevnt berører ikke artikkel 17. Nevnte rettighet får ikke anvendelse på behandling som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

Rettigheten nevnt i artikkle 20 nr. 1 skal ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

7.    Rett til innsigelser

Du har til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg, og som har grunnlag i artikkel 6 nr. 1e eller 1f, herunder profilering med grunnlag i nevnte bestemmelser. Den behandlingsansvarlige skal ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vedkommende kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dersom personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som angår deg, til slik markedsføring, herunder profilering i den grad dette er knyttet til direkte markedsføring.

Dersom du protesterer mot behandling med henblikk på direkte markedsføring, skal personopplysningene ikke lenger behandles for slike formål.

I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester og uten hensyn til direktiv 2002/58/EF kan du utøve din rett til å protestere ved hjelp av automatiserte midler ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

8.    Rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen under loven om Personvern

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid. Dersom samtykket trekkes tilbake, skal det ikke påvirke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake.

9.    Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering

Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg.

Dette kommer ikke til anvendelse dersom avgjørelsen;

 • er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom deg og en behandlingsansvarlig, eller
 • er tillatt i henhold til unionsretten (EU/EØS) eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, og der det også er fastsatt egnede tiltak for å verne dine rettigheter, friheter og berettigede interesser, eller
 • er basert på ditt uttrykkelige samtykke

I tilfellene nevnt over skal den behandlingsansvarlige gjennomføre egnede tiltak for å verne dine rettigheter og friheter og berettigede interesser, i det minste retten til menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarlige, til å uttrykke dine synspunkter og til å bestride avgjørelsen.

Avgjørelsene nevnt skal ikke bygge på særlige kategorier av personopplysninger nevnt i artikkel 9 nr. 1, med mindre artikkel 9 nr. 2a eller 2g får anvendelse og det er innført egnede tiltak for å verne dine rettigheter, friheter og berettigede interesser.

10. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i den EU/EØS medlemsstat der du har ditt vanlige bosted, har ditt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom du anser at behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, er i strid med denne forordning.

Tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, skal underrette deg om klagebehandlingsforløpet og utfallet av klagen, herunder muligheten for rettslig prøving i henhold til artikkel 78.