Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi stronami internetowymi oraz naszą firmą należącą do grupy HYDAC. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej: „dane”). Obejmują one np. adres IP, adres pocztowy, imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Co do zasady zbieramy dane tylko w zakresie niezbędnym ze względów technicznych. W niniejszej polityce prywatności pragniemy poinformować Państwa o tym, jakie dane przetwarzamy podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i w jakim celu to robimy.

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem wg art. 4 ust. 7 RODO i innych przepisów krajowych państw członkowskich dot. ochrony danych oraz pozostałych przepisów w tym zakresie jest:

HYDAC Verwaltung GmbH
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Postfach 12 51
Niemcy
Tel.: +49 (0) 68 97 509-01
E-mail: info(at)hydac.com
Strona internetowa: https://www.hydac.com

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe wspólnego inspektora ochrony danych dla wszystkich spółek grupy HYDAC:

HYDAC Verwaltung GmbH
Dział prywatności
Industriestrasse
66280 Sulzbach/Saar
Niemcy
Tel.: +49 (0) 68 97 / 509 9500
E-mail: datenschutz(at)hydac.com

III. Ogólne informacje nt. przetwarzania danych

1.    Zakres przetwarzania danych

Co do zasady przetwarzamy dane użytkowników naszych stron internetowych tylko wówczas, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz udostępnienia treści i usług. Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami prawa i tylko we wcześniej określonych celach.

2.    Podstawy prawne przetwarzania danych

Spółki grupy HYDAC przetwarzają dane zgodnie z przepisami RODO.

Zgoda

Jeśli prosimy osobę, której dane dotyczą, o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Wykonanie umowy lub wprowadzenie w życie środków przedumownych

W przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Powyższa podstawa prawna obejmuje także przetwarzania danych niezbędnych do wprowadzenia w życie środków przedumownych.

Obowiązek prawny

W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Prawnie uzasadniony interes

W przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszych spółek lub podmiotów trzecich, a interesy oraz podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych interesów, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

3.    Usunięcie danych i okres przechowywania

Po ustaniu celu przetwarzania dane osobowe są usuwane lub zakres ich przetwarzania zostaje ograniczony. Dane mogą być nadal przechowywane, jeśli możliwość taką przewiduje ustawodawstwo europejskie lub krajowe, np. rozporządzenia UE, ustawy lub inne przepisy, którym podlega administrator. Ograniczenie zakresu przetwarzania lub usunięcie danych następuje również po upływie okresu przechowywania określonego przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1.    Opis i zakres przetwarzania danych

W przypadku korzystania ze strony internetowej w celach wyłącznie informacyjnych, tzn. bez rejestrowania się lub przekazywania nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Gdy przeglądają Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa.

Zbierane są następujące dane:

 • Informacje o typie i używanej wersji przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika zostaje przekierowany do naszej strony
 • Strony internetowe, do których system użytkownika zostaje przekierowany z naszej strony

Dane te są również zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi użytkownika.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną zbierania i tymczasowego przechowywania niezbędnych danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

3.    Cel przetwarzania danych

Zbieranie i tymczasowe przechowywanie danych przez system jest konieczne, aby umożliwić przesłanie strony internetowej do komputera użytkownika.

Cele te stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

4.    Okres przechowywania

Dane są usuwane w momencie, w którym nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej dzieje się to w momencie zamknięcia przeglądarki.

5.    Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do zapewnienia działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 RODO.

V. Stosowanie plików cookie

1.    Opis i zakres przetwarzania danych

Na różnych stronach używamy plików cookie, aby uatrakcyjnić korzystanie z naszej strony internetowej i umożliwić używanie niektórych funkcji. Tzw. pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka może zapisywać na Państwa komputerze. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę zgodnie z własnymi preferencjami w taki sposób, aby wyświetlała informacje o zapisywaniu plików cookie, umożliwiała w każdym przypadku decydowanie o akceptacji plików cookie bądź nie lub zawsze akceptowała lub blokowała stosowanie plików cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznania, czy Państwa komputer miał już wcześniej połączenie z daną witryną internetową (trwałe pliki cookie) lub w celu zapamiętania ostatnio przeglądanych ofert (pliki cookie sesji).

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej zapisywane są następujące pliki cookie:

 • język użytkownika
 • pliki cookie sesji
 • pliki cookie dot. ochrony danych (polityka plików cookie)

Następujące pliki cookie są zapisywane tylko w przypadku używania określonych funkcji:

 • lista zapytań
 • formularz kontaktowy
 • identyfikator towarów
 • identyfikator logowania (tylko w przypadku, gdy użytkownik loguje się do systemu)
 • widok mobilny/standardowy
 • formularz błędu OpenStreetMap

Stosujemy pliki cookie, aby zapewnić Państwu wyższy komfort użytkowania. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają możliwości identyfikacji przeglądarki nawet po przejściu do innej strony.

W plikach cookie są przy tym zapisywane i przesyłane m.in. następujące dane:

 • ustawienia języka
 • informacje o logowaniu
 • dane wprowadzane do formularzy

###onetrust-cookie-list###

Na naszej stronie internetowej używamy ponadto plików cookie, które umożliwiają analizę aktywności użytkowników strony (por. punkt X).

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych przy użyciu plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przy użyciu plików cookie stosowanych do celów analitycznych za zgodą użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

3.    Cel przetwarzania danych

Celem stosowania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Z niektórych funkcji naszych stron internetowych nie można korzystać bez stosowania plików cookie. Funkcje te wymagają ponownego wykrycia przeglądarki również po przejściu do innej strony.

Pliki cookie są potrzebne do następujących zastosowań:

 • zapamiętywanie wyszukiwanych haseł
 • zapamiętywanie identyfikatora logowania
 • zapamiętywanie identyfikatora sesji użytkownika. Umożliwia to zachowanie listy zapytań użytkownika także po zamknięciu przeglądarki.
 • zapamiętywanie danych kontaktowych na liście zapytań
 • zapamiętywanie wybranego języka użytkownika i kraju
 • zapamiętywanie, czy użytkownika korzysta z wersji mobilnej strony

Dane użytkownika zbierane przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Stosowanie analitycznych plików cookie ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookie uzyskujemy informacje o tym, w jaki sposób strona jest używana. W ten sposób stale optymalizujemy naszą ofertę.

Cele te stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

4.    Okres przechowywania

Okres przechowywania zależy od stosowanego pliku cookie.

Pliki cookie zapisywane podczas wyświetlania strony internetowej:

 • język użytkownika i kraj: 90 dni
 • pliki cookie sesji: po zamknięciu przeglądarki
 • pliki cookie dot. ochrony danych (polityka plików cookie): ½ roku

Pliki cookie, które są zapisywane tylko w przypadku używania określonych funkcji stron internetowych:

 • lista zapytań: 1 rok
 • formularz kontaktowy: 90 dni
 • identyfikator towarów: 1 rok
 • identyfikator logowania (tylko w przypadku, gdy użytkownik loguje się do systemu): po zamknięciu plik cookie zostaje usunięty
 • widok mobilny/standardowy: po zakończeniu sesji plik cookie zostaje usunięty
 • formularz błędu OpenStreetMap: po zakończeniu sesji plik cookie zostaje usunięty

5.    Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to się odbywać również w sposób automatyczny. W przypadku wyłączenia plików cookie na naszej stronie internetowej korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony w pełnym zakresie może nie być możliwe.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na stosowanie analitycznych plików cookie i chcą teraz wycofać swoją zgodę, odpowiednie ustawienie znajduje się na stronie hydac.com/privacy.

VI. Rejestracja

1.    Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszych stronach internetowych oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się przez podanie swoich danych. Dane są w takim przypadku wprowadzane do formularza, a następnie przesyłane do nas i przechowywane. Nie przekazujemy danych podmiotom trzecim.

W zależności od formularzy wypełnianych przez użytkownika w ramach procesu rejestracji zbierane są m.in. następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres pocztowy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • firma

W momencie rejestracji zostają oprócz tego zapisane m.in. następujące dane:

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina rejestracji

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych za zgodą użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Jeśli rejestracja ma na celu wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik, lub wprowadzenie w życie środków przedumownych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

3.    Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest niezbędna do udostępnienia określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.

Rejestracja użytkownika może być ponadto niezbędna do wykonania umowy z użytkownikiem lub wprowadzenia w życie środków przedumownych.

4.    Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie.

5.    Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Jako użytkownicy mogą Państwo w każdej chwili anulować rejestrację. W każdej chwili mogą Państwo zażądać zmiany przechowywanych danych na Państwa temat.

Sprzeciw można wnieść ze skutkiem na przyszłość, przesyłając odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail do organu wskazanego w punkcie I.

Jeśli dane są niezbędne do wykonania umowy lub wprowadzenia w życie środków przedumownych, przedterminowe usunięcie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy nie koliduje to ze zobowiązaniami umownymi lub prawnymi.

VII. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

1.    Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszych stronach internetowych znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do formularza są do nas przesyłane i przechowywane.

Zbierane i przechowywane są m.in. następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres pocztowy
 • firma
 • tekst zapytania

W momencie wysłania wiadomości zostają oprócz tego zapisane m.in. następujące dane:

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina rejestracji

W ramach procesu wysyłania wiadomości uzyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych i odsyłamy Państwa do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie możliwy jest także kontakt za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostają dane użytkownika przekazane wraz z wiadomością e-mail.

Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych za zgodą użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych podczas przesyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Jeśli celem kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail jest zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

3.    Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza ma na celu jedynie udzielenie odpowiedzi na zapytanie. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail występuje tutaj również prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane przetwarzane podczas procesu wysyłania wiadomości mają na celu zapobieżenie niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4.    Okres przechowywania

Dane są usuwane w momencie, w którym nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku danych wprowadzonych do formularza kontaktowego oraz przesłanych za pośrednictwem poczty e-mail ma to miejsce w momencie zakończenia korespondencji z użytkownikiem. Korespondencję uznaje się za zakończoną, jeśli z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

5.    Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli użytkownik skontaktował się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, może w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych. W takim przypadku kontynuowanie korespondencji nie jest możliwe.

Sprzeciw można wnieść ze skutkiem na przyszłość, przesyłając odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail do organu wskazanego w punkcie I.

Wszelkie dane, które zostały zapisane w związku z nawiązaniem kontaktu przez użytkownika, zostaną wówczas usunięte.

VIII. Procedura aplikacyjna

1.    Opis i zakres przetwarzania danych

Do przesyłania aplikacji używany jest portal aplikacyjny hostowany przez zewnętrznego usługodawcę.

W ramach tej procedury przetwarzane są m.in. następujące dane:

 • zwrot grzecznościowy
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • hasło
 • numer telefonu
 • numer telefonu komórkowego
 • adres pocztowy
 • dokumenty aplikacyjne i inne dokumenty
 • tekst wiadomości
 • profil w serwisie LinkedIn
 • profil w serwisie Xing

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. a RODO.

3.    Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest zarządzania aplikacjami. Dane są niezbędne do przeprowadzenia procedury aplikacyjnej.

4.    Okres przechowywania

Dane kandydata zostają usunięte po sześciu miesiącach od obsadzenia wakatu, chyba że kandydat zostanie zatrudniony.

5.    Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych.

Sprzeciw można wnieść ze skutkiem na przyszłość, przesyłając odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail do organu wskazanego w punkcie I.

IX. Analiza strony internetowej za pomocą oprogramowania Matomo (dawniej PIWIK)

1.    Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej używamy otwartoźródłowego oprogramowania Matomo (dawniej PIWIK) służącego do analizy aktywności użytkowników. Zapisuje ono plik cookie na komputerze użytkownika (pliki cookie: patrz powyżej). Podczas wyświetlania poszczególnych stron naszej witryny zapisywane są następujące dane:

 • dwa bajty adresu IP systemu użytkownika
 • wyświetlona strona internetowa
 • strona internetowa, z której użytkownik został przekierowany do wyświetlonej strony (referrer)
 • podstrony, które zostały wyświetlone z poziomu wyświetlonej strony internetowej
 • czas wyświetlania strony
 • częstotliwość wyświetlania strony
 • informacje o typie i używanej wersji przeglądarki
 • system operacyjny użytkownika
 • dostawca usług internetowych użytkownika

Oprogramowanie to działa wyłącznie na serwerach naszej strony internetowej. Dane są przechowywane tylko tam. Dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Oprogramowanie jest ustawione tak, że adresy IP nie są zapisywane w całości – 2 bajty adresu IP zostają zamaskowane (np.: 192.168.xxx.xxx). W ten sposób przyporządkowanie skróconego adresu IP do komputera wyświetlającego stronę nie jest możliwe.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

3.    Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych użytkowników umożliwia nam przeprowadzanie analizy statystycznej aktywności użytkowników w celach optymalizacji i marketingowych. Dzięki analizie uzyskanych danych jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i sprawiać, by była łatwiejsza w obsłudze.

Przetwarzanie odbywa się tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu zabezpiecza interes użytkowników w zakresie ochrony ich danych.

4.    Okres przechowywania

Dane zostają usunięte w momencie, gdy nie są już nam potrzebne do celów statystycznych.

5.    Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika, a następnie są z niego przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego jako użytkownicy mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to się odbywać również w sposób automatyczny. W przypadku wyłączenia plików cookie na naszej stronie internetowej korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony w pełnym zakresie może nie być możliwe.

Umożliwiamy naszym użytkownikom rezygnację z uczestniczenia w procedurze analizy. W tym celu należy kliknąć odpowiednie łącze. Spowoduje to zapisanie na Państwa komputerze dodatkowego pliku cookie, który sygnalizuje naszemu systemowi, aby nie zapisywał danych użytkownika. Jeśli użytkownik w międzyczasie usunie ten plik cookie ze swojego systemu, musi ponownie zapisać plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat ustawień prywatności oprogramowania Matomo można znaleźć pod następującym linkiem: https://matomo.org/docs/privacy/ .

X. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Państwa dane są przetwarzane, to są Państwo „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa względem administratora danych:

1.    Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO

Są Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa.

Jeśli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych;
 • kategorie przetwarzanych danych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa, a gdy jego podanie nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o źródle danych osobowych, jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym mają Państwo prawo zostać poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

2.    Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Państwu prawo do zażądania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi niezwłocznie dokonać sprostowania danych.

3.    Prawo do ograniczenia przetwarzania

W następujących przypadkach mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych dotyczących Państwa:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych dotyczących Państwa na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i jeszcze nie stwierdzono, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych dotyczących Państwa zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli w wymienionych wyżej przypadkach doszło do ograniczenia przetwarzania danych, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator poinformuje Państwa o tym fakcie.

4.    Prawo do usunięcia danych

a.    Obowiązek usunięcia

Mają Państwo prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Wycofują Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdaniem 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe dotyczące Państwa muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b.    Poinformowanie podmiotów trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żądają, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c.    Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w podpunkcie a, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.    Prawo do informacji

Jeśli skorzystali Państwo z prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, to administrator jest zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe dotyczące Państwa, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora informacji o tych odbiorcach.

6.    Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które dostarczyli Państwo administratorowi. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. b RODO; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, mają Państwo ponadto prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7.    Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa opartego na art. 6 ust. 1 zdaniu 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, to dane osobowe dotyczące Państwa nie będą już przetwarzane do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8.    Prawo do wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem;
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
 • opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą jednakże opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do pierwszych dwóch alternatyw administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10.  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.