Do oblasti „infrastruktury“ spadá jak dobíjecí infrastruktura (vysoce výkonná dobíjecí infrastruktura) pro vozidla poháněná bateriemi a vodíkové čerpací stanice pro vozidla s palivovými články.

Naše produkty se již nyní používají v mnoha těchto oblastech použití. Patří sem řešení chlazení nabíjecích kabelů a výkonové elektroniky, tlakové senzory pro vodík, filtrace vodíku, technická čistota a hydraulické pohonné jednotky pro vysokotlaké kompresory.

Komponenty a systémy pro rychlonabíjecí stanice

Pro zkrácení doby nabíjení elektromobilů používá mnoho výrobců vozidel tzv. vysoce výkonné nabíjení (high power charging, HPC), díky kterému je možné nabít baterie během několika minut s nabíjecími výkony 350 kW a vyššími.  

Z dlouhodobého hlediska by měla být doba nabíjení elektromobilů poháněných bateriemi srovnatelná s dobou tankování spalovacího vozidla, a to zejména proto, aby byla zajištěna schopnost vozidla ujet dlouhou vzdálenost. Cílem je dosáhnout dojezdu 100 km po třech minutách nabíjení.

Kvůli vysokým nabíjecím proudům se kvůli odporu nabíjecího kabelu a nabíjecího konektoru generuje velké množství tepla. Aby teplota během nabíjení zůstala v povoleném rozmezí, jsou nabíjecí kabel a konektor chlazené kapalinou. Protože chladicí systémy, které jsou k tomu nutné, jsou často součástí dobíjecí stanice, musí být extrémně výkonné a kompaktní.

Chladicí systémy pro chlazení nabíjecích kabelů v rychlonabíjecích stanicích (HPC)

V závislosti na okolních a provozních podmínkách je možné kapalinu chladit buď okolním vzduchem, nebo chladicím kompresorem.

Kromě běžných chladicích médií, jako je voda a glykol, je možné využít systémy s izolačními oleji nebo nevodivými kapalinami. Společnost HYDAC je jedním z předních dodavatelů řešení chladicích systémů pro dobíjecí infrastrukturu a dokáže zajistit ideální řešení i pro vás!

Chiller

Pro zajištění potřebné energie pro vysoce výkonné dobíjecí parky jsou nutné vysoce výkonné frekvenční měniče, které dokážou převést střídavý proud z elektrické sítě na stejnosměrný proud pro jednotlivé dobíjecí stanice. Kromě toho jsou součástí některých nabíjecích parků i stacionární bateriová úložiště, která stabilizují a snižují zatížení elektrické sítě. I v nich se generuje teplo ze ztrát v napájecích modulech / bateriových článcích a toto teplo je možné odvádět s využitím chladicích kapalinových desek, které se používají ve spojení s chladicím systémem. Další informace o produktech naleznete v části Komponenty a systémy pro bateriová úložiště

Chladicí kapalinová deska

Pro zajištění potřebné energie pro vysoce výkonné dobíjecí parky jsou nutné vysoce výkonné frekvenční měniče, které dokážou převést střídavý proud z elektrické sítě na stejnosměrný proud pro jednotlivé dobíjecí stanice. Kromě toho jsou součástí některých nabíjecích parků i stacionární bateriová úložiště, která stabilizují a snižují zatížení elektrické sítě. I v nich se generuje teplo ze ztrát v napájecích modulech / bateriových článcích a toto teplo je možné odvádět s využitím chladicích kapalinových desek, které se používají ve spojení s chladicím systémem. Další informace o produktech naleznete v části Komponenty a systémy pro bateriová úložiště

Komponenty a systémy pro vodíkové čerpací stanice

Vodík bude v budoucnosti hrát velikou roli v oblasti energetických systémů, která je stále více závislá na obnovitelných zdrojích energie. To se týká i odvětví mobility. Zatímco pro převážnou část každodenní městské a příměstské dopravy je možné využít vozidla poháněná bateriemi, pro dálkovou a přeshraniční dopravu, především pak u větších vozidel (nákladní automobily, vlaky a lodě), má smysl používat vozidla s palivovými články, která mají větší dojezd a krátkou dobu plnění. Za posledních 20 let byly v tomto ohledu vyvinuty celosvětově platné normy, které stanovily možnost plnit vozidla tlakem 350 nebo 700 bar.

Společnost HYDAC vybavila první vodíkovou čerpací stanici hydraulickými komponenty už v roce 2006. Od té doby jsme se stali předním výrobcem hydraulických pohonných jednotek pro celou řadu kompresorů, které zajišťují potřebný tlak v systému vodíkových čerpacích stanic.

Čistota a kvalita vodíku hraje u vozidel na vodíkový pohon velmi důležitou roli. Při plnění vozidel musí být vodík z čerpacích stanic co nejčistší a bez znečištění. Jako odborník na technickou čistotu jsme vyvinuli první analytické zařízení na světě, které je možné použít k ověření a analýze znečištění v podobě pevných částic za standardních podmínek SAE, a to HYDAC PSA H70.

Zkušenosti s PSA H70 ukázaly, že efektivní a robustní filtrace plynů,která vyhovuje přísným požadavkům na plnění vodíkem, je naprosto nezbytná. Díky kombinaci optimální konstrukce nádoby a inovativní technologie filtračních vložek splňují řešení filtrů a odlučovačů společnosti HYDAC ty nejpřísnější normy pro všechny oblasti použití až do 1 000 bar a významně tak přispívají k technické čistotě vodíkových čerpacích stanic.

Společnost HYDAC v současnosti nabízí širokou škálu komponentů pro vodíkové čerpací stanice. Patří mezi ně speciálně vyvinuté tlakové senzory s homologací ATEX a IECEX v jednoduché nebo redundantní verzi (v souladu se SIL2) do 1 050 bar. Dále dodáváme chladicí systémy pro chlazení tepla generovaného při stlačování vodíku a také kompresorové chladicí jednotky pro nastavení teploty předchlazení plynu.

Technická čistota vodíku

PSA H70: měřicí adaptér pro stanovení znečištění částicemi ve vodíkových čerpacích stanicích s tlakem 700 bar a 350 bar. Kvantitativní a kvalitativní měření znečišťujících částic o velikosti > 5 µm. Odběr vzorků v souladu s normou ASTM D7650. Následná analýza částic podle normy ASTM D7651.

Filtry částic a odlučovače kapalin pro vodík

S řadou vysokotlakých filtrů GF/GCF nabízí společnost HYDAC špičkovou technologii pro filtraci plynů ve vodíkových aplikacích do 1 050 bar. Konstrukce filtrů zajišťuje maximální filtrační plochu při co nejkompaktnějších rozměrech a vyznačuje se vynikající procesní stabilitou, špičkovou kvalitou permeátu a minimálními ztrátami tlaku.  Filtrační materiál Chemicron® vyvinutý společností HYDAC výhradně pro použití s plyny zajišťuje definovanou míru separace při maximální integritě filtru. Filtrační vložky z nerezové oceli jsou vyrobeny bez použití pryskyřic, což znamená, že je možné je používat při extrémních teplotách a se zvláště agresivními médii. Díky mimořádně robustní a odolné technologii je zajištěna vynikající stabilita diferenčního tlaku a odolnost proti tlakovým rázům.

Tlakové senzory pro vodík

Díky více než 30 letům zkušeností s vývojem a výrobou tlakových senzorů zavedla společnost HYDAC Electronic na trhu novou řadu tlakových senzorů pro vodík. Díky tomu, že společnost HYDAC interně vyrobila buňku pro měření tlaku, bylo možné vyvinout vodíkový článek na bázi nerezové oceli. Senzory jsou založeny na robustní buňce senzoru s dlouhou životností s tenkovrstvým tenzometrem na membráně z nerezové oceli. Buňka senzoru je přivařena k procesnímu připojení, nemá tedy žádné vnitřní těsnění. Kompatibilita s vodíkem je zajištěna použitím konkrétního materiálu. Tlakové senzory se v dnešní době používají po celém světě ve vozidlech s palivovými články (s certifikací EC79/2009) a stacionárních použitích (ATEX, IECEX, CSAUS)

Chcete si sjednat individuální konzultaci?

Sjednat konzultaci

Dodávky energie, e-mobilita

Společnost HYDAC – váš kontakt pro chlazení bateriových úložišť, elektráren s palivovými články a elektrolýzních zařízení. Zjistěte více

Číst dál

Elektrické stroje a vozidla

Slibné aplikace, které mají přímo elektrizující potenciál. Společnost HYDAC nabízí široké portfolio bateriových systémů a energeticky efektivních pracovních pohonů

Přečtěte si více

Výrobní vybavení

Vysoce výkonné a energeticky úsporné hydraulické systémy. Společnost HYDAC dokáže dodávat hydraulické systémy, které jsou jak zavedené, tak vysoce moderní.

Přečtěte si více