Napájení strojů a vozidel zajišťované buď elektrickými bateriemi, nebo vodíkem dává smysl z hlediska ochrany klimatu pouze v případě, že přístup k použité elektřině a vodíku bude uhlíkově neutrální.

Zatímco ekologická výroba energie pomocí větrných a solárních elektráren je mimo oblast elektromobility již zavedeným odvětvím, používání stacionárních bateriových úložišť k vyrovnání kolísání ve výrobě obnovitelné energie a výroba vodíku ve velkém měřítku a způsobem šetrným k životnímu prostředí pomocí elektrolýzy představují neprobádané území. Elektrolýza zde hraje klíčovou roli, protože vodík vyrobený uhlíkově neutrálními metodami slouží jako palivo pro mobilitu, zdroj energie pro dodávky elektřiny a tepla, náhradní materiál v průmyslových procesech, jako je výroba oceli, a surovina v chemickém průmyslu. Elektrárny s palivovými články umožňují dodávat elektřinu a teplo domácnostem a průmyslovým podnikům způsobem, který je bezpečný a šetrný k životnímu prostředí.

Výrobky společnosti HYDAC pro tyto oblasti použití zahrnují například chladicí systémy pro bateriová úložiště, elektrárny s palivovými články a systémy elektrolýzy, senzory a filtrační řešení pro vodíkové aplikace a montážní prvky pro napájecí kabely a vodíkové nádrže.

Komponenty a systémy pro bateriová úložiště

 Skladování elektřiny bude hrát důležitou roli v budoucnosti elektrické sítě , protože procentuální podíl obnovitelné energie stále stoupá.  Bateriová úložiště  se stále více používají k rychlému vyrovnání výroby a spotřeby energie (regulace sítě). Provozovatelé elektráren mohou například využít úložiště ke stabilizaci sítě a k hladšímu provozu svých elektráren. Průmyslové společnosti mohou tyto systémy využívat k zajištění nepřerušovaných dodávek energie, zvyšování své interní spotřeby z nainstalovaných fotovoltaických elektrárenk vyrovnání špiček v zatížení ( „snižování špiček“). V souvislosti s rychlonabíjecími stanicemi pro vozidla poháněná bateriemi je možné bateriová úložiště využít ke snížení špiček, které během nabíjení zatěžují elektrickou síť, a vyhnout se tak nákladnému rozšiřování sítě.

Bez ohledu na konkrétní použití se na nás můžete obrátit, pokud máte jakékoli požadavky ohledně kapalinového chlazení bateriových modulů a souvisejících frekvenčních měničů, které jsou potřebné pro připojení k síti. Za tímto účelem pro vás dokážeme zajistit kompresorové chladicí systémy (chillery), chladicí systémy kapalina/vzduch, deskové výměníky tepla a desky pro kapalinové chlazení.

Komponenty a systémy pro elektrolýzní zařízení

Vodík může pomoci s dekarbonizací pouze v případě, že je vyráběn uhlíkově neutrálním způsobem. V takovém případě tvoří základ mnoha průmyslových odvětví i mobility s velkým zatížením. Využívání elektřiny, například z obnovitelných zdrojů energie (větru, slunce, vody), ke štěpění vody na jednotlivé složky se označuje jako elektrolýza. Elektrolýzní systémy mohou být na bázi alkalické, PEM a SOFC elektrolýzy. Společnost HYDAC nabízí široké portfolio komponent a systémů pro všechny tři technologie.

Navzdory vysoké účinnosti zařízení je třeba odvádět velké množství tepla kvůli vysokému instalovanému výkonu. Na pomoc při tomto procesu dodáváme modulární, vysoce výkonné chladiče a chladicí systémy pro elektrolýzní soustavy a usměrňovače

Úpravu i filtraci procesních kapalin (deionizované vody nebo roztoku hydroxidu draselného), které se v elektrolyzéru štěpí na vodík a kyslík, a uvolňování plynných produktů (vodíku a kyslíku) ze zbytků těchto procesních kapalin lze realizovat pomocí inovativních výrobků z procesní technologie HYDAC .

Díky odborným znalostem v oblasti chladicích systémů, výměníků tepla a odlučovačů/filtrace  může společnost HYDAC nabídnout inovativní systémová řešení pro vysoušení kondenzace vodíku a kyslíku. Jedná se o použití výměníků tepla s připojeným chladicím systémem, který chladí plynné produkty, aby voda, kterou obsahují, zkondenzovala a mohla být odstraněna odlučovačem.

Pro vodík je k dispozici také rozsáhlá nabídka tlakových senzorůse jmenovitým tlakem 16 až 1050 barů .

Osvědčené systémy pro montáž z nabídky příslušenství společnosti HYDAC umožňují rychlou a bezpečnou montáž napájecích kabelů a zásobníků vodíku na malém prostoru.

Modulární chladicí systémy

Modulární stolní chladiče s mikrokanálkovými výměníky tepla, které byly optimalizovány pro nízkoteplotní chlazení pomocí vody a glykolu. Všechny chladiče jsou k dispozici v různých provedeních, např. také v provedení s nízkou emisí hluku nebo určeném k náročnému provozu.

Chladicí systémy na míru pro integraci do systémových sestav a nádob. Např. chladicí box lze použít jako centrální řešení chlazení v multi-MW systémech.

Deskové výměníky tepla

Niklem pájené deskové výměníky tepla z nerezové oceli pro chlazení procesních kapalin a vznikajících plynů (kyslík a vodík).

Filtry částic a odlučovače kapalin pro vodík

Zakázkové a standardní kombinace cyklonových odlučovačů a koalescenčních filtračních vložek pro odlučování vodíku a kyslíku z deionizované vody nebo draselného louhu (KOH).

Partner v oblasti vývoje technologie vodíkových ventilů

Vzrušující výzvy v oblasti vodíku vás čekají také v odvětví ventilové techniky. Díky bezmála 50 rokům zkušeností při vývoji a výrobě ventilů již pracujeme na řešeních na míru. Spojte se s námi – těšíme se na spolupráci s vámi na společném projektu!

Komponenty a systémy pro elektrárny s palivovými články

Vodík a palivové články budou v budoucnu hrát důležitou roli v udržitelných dodávkách energie. Palivové články jsou elektrochemické měniče energie, které přeměňují vodík, zemní plyn, bioplyn, kapalný plyn nebo jiná kapalná paliva přímo na elektřinu a teplo. Nejedná se ale o systémy pro ukládání energie, jako jsou baterie. Místo toho potřebují externí přívod paliva (např. z palivové nádrže nebo připojeného plynového potrubí).  Decentralizovaný přívod energie pomocí palivových článků, zejména do komerčních a průmyslových zařízení, a jeho využití jako záložního zdroje napájení nemocnic, výpočetních středisek, procesů v zásobování potravinami atd. již hrají významnou roli. Další možností využití je výroba energie na odlehlých místech, kde není k dispozici připojení k síti nebo kde připojení není ekonomicky či technicky proveditelné. Využití čistého vodíku pro stacionární použití již nabízí možnosti levné výroby elektřiny a tepla. Ve stacionárních elektrárnách s palivovými člínky se stále častěji používají palivové články s technologií SOFC, MCFC a PEMFC. Pro všechny technologie nabízí společnost HYDAC rozsáhlé portfolio komponent a systémů, od systémů pro montáž nádrží, filtrace a senzorů pro mobilní i stacionární použití až po komplexní chladicí systémy s okruhy s deionizovanou vodou.

Modulární chladicí systémy

Modulární stolní chladič s mikrokánalkovými výměníky tepla pro chlazení stacionárních palivových článků, které byly optimalizovány pro nízkoteplotní chlazení pomocí vody a glykolu. Všechny chladiče jsou k dispozici v různých provedeních, např. také v provedení s nízkou emisí hluku nebo určeném k náročnému provozu. Je možné použít i chladiče kompatibilní s použitím deionizované vody.

Montážní prvky – montážní prvky pro systémy nádrží

Při přepravě vodíku potřebného pro palivové články  se v současnosti používají nádoby typu 3 nebo typu 4, v závislosti na oblasti použití. Zejména u nádob typu 4 (uhlíková vlákna ovinutá kolem plastového těla nádoby) dochází během provozu ke značným změnám jejich délky a průměru. Díky použití našich jedinečných flexibilních pásků z nerezové oceli s patentovanými rychloupínacími šrouby v kombinaci se zákazkově vyvinutými držáky  můžete realizovat montážní systémy, které nebrání rozpínání a smršťování nádob, a přitom je bezpečně drží v případě nárazu. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem na pozici jedné z předních společností v oblasti konstrukce a dodávek montážních systémů pro nádoby na CNG a vodík z kompozitních materiálů s vámi můžeme spolupracovat při hledání nejlepšího možného řešení pro montáž vašeho systému nádrží.

Filtry částic a odlučovače kapalin pro vodík

V podobě filtrů řady GF/GCF nabízí společnost HYDAC špičkovou technologii pro filtraci plynů ve vodíkových aplikacích do 1 050 barů. Konstrukce filtru zajišťuje maximální filtrační plochu při co nejkompaktnějších rozměrech a vyznačuje se vynikající procesní stabilitou, špičkovou kvalitou permeátu a minimální ztrátami tlaku . Filtrační materiál Chemicron® vyvinutý společností HYDAC výhradně pro použití s plyny zajišťuje definovanou míru separace při maximální integritě filtru. Filtrační vložky z nerezové oceli jsou vyrobeny bez použití pryskyřic, což znamená, že je možné je používat při extrémních teplotách a se zvláště agresivními médii. Díky mimořádně robustní a odolné technologii je zajištěna vynikající stabilita diferenčního tlaku a odolnost proti tlakovým rázům. Naše filtry lze použít v celém vodíkovém cyklu, počínaje systémy pro výrobu vodíku (např. elektrolyzéry) až po systémy pro vodíkové čerpací stanice, a dokonce i ve zkušebních stanicích komponent vodíkových systémů.

Tlakové senzory pro vodík

Vzhledem k více než 30 rokům zkušeností s vývojem a výrobou tlakových senzorů zavedla společnost HYDAC Electronic na trhu novou řadu vodíkových senzorů . Díky tomu, že společnost HYDAC interně vyrobila články pro měření tlaku, bylo možné vyvinout vodíkový článek na bázi nerezové oceli. Senzory jsou založeny na robustní buňce senzoru s dlouhou životností s tenkovrstvým tenzometrem na membráně z nerezové oceli. Buňka senzoru je přivařena k procesnímu připojení, nemá tedy žádné vnitřní těsnění. Kompatibilita s vodíkem je zajištěna použitím konkrétního materiálu. Tlakové senzory se nyní používají po celém světě ve vozidlech s palivovými články (s certifikací EC79/2009) a stacionárních aplikacích (ATEX, IECEX, CSAUS) .

Naše stacionární senzory lze použít v celém vodíkovém cyklu, počínaje systémy pro výrobu vodíku (např. elektrolyzéry) až po systémy pro vodíkové čerpací stanice , a dokonce ve zkušebních stanicích komponent vodíkových systémů.

Chcete si sjednat individuální konzultaci?

Dohodnout konzultaci

Infrastruktura

Společnost HYDAC – váš partner v oblasti dobíjecí infrastruktury pro vozidla poháněná bateriemi a vodíkových čerpacích stanic pro vozidla s palivovými články

Přečtěte si více

Elektrické stroje a vozidla

Slibné aplikace, které mají přímo elektrizující potenciál. Společnost HYDAC nabízí široké portfolio bateriových systémů a energeticky efektivních pracovních pohonů

Přečtěte si více

Výrobní vybavení

Vysoce výkonné a energeticky úsporné hydraulické systémy. Společnost HYDAC dokáže dodávat hydraulické systémy, které jsou jak zavedené, tak vysoce moderní.

Přečtěte si více