O společnosti HYDAC Zde pomáháme od roku 1963

Jako mezinárodní skupina máme k dispozici globální síť využívající odborné poznatky, normy kvality a orientaci na zákazníka. Díky tomu můžeme vyhovět přísným požadavkům na trhu a pomoci vám jako odborný partner při vývoji vašich řešení na míru. Zjistěte další informace o naší společnosti.

HYDAC – 50 mezinárodních poboček, jedna DNA

Společnost HYDAC založená v roce 1963 v Sársku jako „Gesellschaft für Hydraulikzubehör“ (Společnost pro hydraulická příslušenství) a fungující jako rodinná společnost, nikdy neustala ve zlepšování. Společnost HYDAC nyní tvoří 50 mezinárodních poboček, kolem 500 prodejních a servisních partnerů, 14 produktových oblastí a více než 9 500 zaměstnanců po celém světě.


Spolehněte se na odborná řešení společnosti HYDAC v hydraulice, systémech a technologii kapalin. Jsme odhodláni poskytovat komplexní řešení, která jdou napříč průmyslovými sektory a jsou udržitelná a především orientovaná na zakázníka. Nejsme žádní teoretici – využíváme hluboké znalosti odvětví a vyvíjíme systémy, které obstojí ve zkoušce časem. Pro vás a s vámi.

 

Historie

V roce 1993 byla založena firma Hydromal spol. s r. o. jako zastoupení firmy HYDAC INTERNATIONAL v Československé republice. Po rozdělení Československého státu vznikly dvě samostatné společnosti v České a Slovenské republice. V roce 1996 firmu Hydromal převzala dnešní mateřská společnost a HYDAC spol. s r. o. se zapojil do světové sítě dceřiných společností s veškerým zázemím mateřské společnosti HYDAC INTERNATIONAL.

HYDAC a hydraulika – spojení, které trvá už 50 let

HYDAC byl založen v roce 1963 jako společnost vyrábějící příslušenství pro hydrauliku a dnes je to mezinárodně činný svazek firem s více než 8000 zaměstnanci, 50 zastoupeními a 500 obchodními a servisními partnery po celém světě.

HYDAC – Váš partner pro hydrauliku, systémy a fluidengineering.

HYDAC je zastoupen ve všech oborech

Komponenty a systémy HYDAC lze nalézt ve všech oblastech průmyslové a mobilní hydrauliky. Zařízení HYDAC zajišťují chlazení a mazání převodovek větrných elektráren, pracují v upínací hydraulice moderních obráběcích strojů, zabezpečují odpružení kabin zemědělských strojů, podporují pracovní hydrauliku v bagrech, kontrolují a testují nosnost křídel letadla Airbus A 380.

Agregáty HYDAC nastavují paraboly slunečních elektráren nebo ovládají ventily a armatury v elektrárnách. Pomocí hydraulických akumulátorů se tlumí vibrace velkých dieselových motorů nebo vyrovnávají pohyby vyvolané vlnami u lodí provádějících vrty v mořském dně.

S inženýringem zaměřeným na kapaliny a servisem jsme pro naše zákazníky vždy kompetentním partnerem.

HYDAC, rozsáhlý výrobní program

Náš výrobní program zahrnuje hydraulické akumulátory, kapalinové filtry, filtry pro procesy, chladiče, elektrohydraulická řízení / průmyslové ventily, tlakové snímače, techniku odměřování polohy a elektromagnetů, válce, čerpadla, upevňovací techniku, armatury, sledování stavu strojů a mnoho dalšího.

Jsme připraveni vytvářet systémy

Projektujeme a dodáváme kompletní hydraulické řídící a hnací systémy včetně elektronického řízení a regulace pro mobilní a stacionární stroje a zařízení v nejrůznějších oborech.

Přitom se spoléháme na naše dlouholeté zkušenosti a na inženýrskou podporu projektování i kompletních systémů elektrohydraulických pohonů.

Cit pro inovace

Velkou inovační sílu, která je ovlivněna spoluprací s výzkumnými institucemi a univerzitami, ukazuje i velký počet patentů HYDAC.

Cit pro kapaliny

Kapalina jako konstrukční prvek vyžaduje zvláštní pozornost. Specifická řešení pro různé aplikace z oboru hydrauliky a mazacích systémů je už delší dobu naše specializovaná oblast.
Vlastnosti mazacích látek ovlivňují ve velké míře funkčnost mazacích systémů. Monitoring kapalin a příslušná péče o kapaliny zaručují funkčnost, disponibilnost a životnost průmyslových systémů stacionární a mobilní hydrauliky a mazací techniky.
Ve Fluid Care Center, světově jedinečném výzkumném a vývojovém centru, má náš tým k dispozici více než 2400 m2. Vybavení nejmodernějším laboratorním a zkušebním zařízením umožňuje provádění všech myslitelných testů filtrů a analýz kapalin.
Lze zde simulovat téměř každou situaci aplikace.

Politika kvality a životního prostředí

Hydac spol. s r.o. je jednou z dceřinných společností skupiny Hydac, která má své pobočky po celém světě. Firma je  jedním z největších dodavatelů hydrauliky v České republice a je moderní, dynamicky se rozvíjející společností poskytující svým obchodním partnerům profesionální servis v oblastech dodávek fluidních prvků, projekce, konstrukce, výroby a montáže hydraulických, mazacích, filtračních a chladících agregátů. Politika kvality společnosti Hydac je vyhlášena na podporu uplatňování a neustálého zlepšování systému managementu kvality v souladu s  normou ČSN EN ISO 9001:2016 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 jako funkčního nástroje řízení a přístupu k životnímu prostředí skupiny Hydac v České republice. Společnost  je na oba tyto systémy certifikována od roku 2006. Od roku 2012 jsme certifikováni německou certifikační společností SGS TÜV SAAR.

Důraz klademe na bezvadnost našich produktů, servisní zázemí firmy a kvalifikaci pracovníků.
Profesionalita, kvalita a vysoká odbornost jsou základními prvky našeho podnikání stejně tak jako snaha o maximální uspokojení požadavků zákazníka. Naším záměrem je být prvořadou volbou našich zákazníků a trvale patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám našeho trhu. Abychom tohoto dosáhli, zavedli jsme systém managementu kvality a životního prostředí, který nadále rozvíjíme a neustále zlepšujeme.

Vedení společnosti Hydac spol. s r.o. přijalo závazek trvalé péče a zvyšování ochrany životního prostředí a prevence jeho znečišťování.
Plnění právních předpisů a jiných požadavků, které se na naši organizaci vztahují je pro nás samozřejmostí. Neustálé vyhledávání možností snižování dopadů do životního prostředí z naší činnosti je jedním ze základních přístupů naší organizace. Každý pracovník společnosti Hydac je zodpovědný za kvalitu prováděné práce a za osobní angažovanost při eliminaci vlivů činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Firma svým přístupem ke kvalitě a k ochraně životního prostředí chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem. Tím vytváří dobré jméno společnosti, což je nezbytným předpokladem spokojenosti našich zákazníků a trvalé prosperity. Od roku 2012 jsme společností ověřenou dle německého zákona WHG (Zákon o vodním hospodářství) - ověřující společnost FGMA.

Společnost informuje o svých aktivitách na webových stránkách.
Silné a slabé stránky jsou hodnoceny prostřednictvím SWOT analýzy, stejně tak jsou hodnoceny interní a externí aspekty ve vztahu k činnosti společnosti.
Politika kvality naší společnosti je závazná pro všechny pracovníky a v návaznosti na tuto politiku jsou vyhlašovány Cíle kvality a životního prostředí.

V Plané nad Lužnicí dne 21.7.2020        

Miloslav Mares
jednatel společnosti   

Certifikáty