Kalkulátor p₀

Vypočítat tlak před naplněním na základě teploty naměřené na plášti akumulátoru

Pomocí tohoto nástroje můžete vypočítat tlak před naplněním, který je aplikován na základě naměřené teploty na plášti akumulátoru. Za tímto účelem jednoduše zadejte referenční tlak před naplněním (p₀) vašeho hydraulického akumulátoru a naměřenou teplotu akumulátoru.

Upozornění: Referenční tlak před naplněním je uveden na vašem hydraulickém akumulátoru – v závisloti na modelu buď na štítku na plášti akumulátoru nebo vyražený na plášti akumulátoru nebo vyrytý na výrobním štítku (viz návod k obsluze hydraulického akumulátoru).

Máte ohledně nástroje nějaké dotazy nebo připomínky? Pak nás laskavě kontaktujte!

Vhodné produkty v katalogu

Hydraulické akumulátory

Zobrazit katalog

Další užitečné online nástroje

Přehled online nástrojů

Zobrazit všechny nástroje