Odpovědnost

Rádi bychom zdůraznili, že následující informace vycházejí z údajů o produktu a hodnot, které se vztahují k průměrným použitím, proto nemusí nutně platit v konkrétních případech. Protože své produkty neustále zdokonalujeme, mohou se měnit i jejich vlastnosti, rozměry a hmotnost, ačkoli se snažíme tyto změny průběžně zapracovávat. Pro konkrétní použití požadovaného produktu se proto obraťte na naše příslušné oddělení. Požadované výkonnostní charakteristiky pak lze přizpůsobit požadavkům konkrétního případu v době nákupu.

Pokud není níže uvedeno jinak, je naše odpovědnost (bez ohledu na právní důvod) vyloučena. Neodpovídáme za škody, které nevznikly vlastním dodaným předmětem, a zejména neodpovídáme za ušlý zisk nebo jiné finanční ztráty vzniklé zákazníkovi. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí v případech úmyslu a hrubé nedbalosti. Navíc se nevztahuje na vady, které byly skryty podvodným jednáním nebo jejichž    nepřítomnost byla zaručena, a to ani napřípady zaviněného ohrožení života, fyzického poranění apoškození zdraví. Pokud porušíme závažnou smluvní povinnost v důsledku hrubé nedbalosti, je naše odpovědnost omezena na předvídatelnou škodu. Nároky na odpovědnost za produkt zůstanou nedotčeny.

Dohoda o zpracování osobních údajů

Neuzavřeli jste s námi zatím dohodu o dalším zpracování údajů podle čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

To je nutné vždy, pokud zpracováváte osobní údaje naším jménem nebo pokud byste mohli získat přístup k osobním údajům, za které jsme odpovědní.

Chtěli bychom vás tímto požádat o podpis dohody o dalším zpracování údajů podle čl. 28 odst. 7 GDPR*1.

Podepsat dohodu

Po podpisu automaticky obdržíte e-mailem kopii svých souborů.

V dohodě vyplňte následující požadované pasáže nebo nahrajte odpovídající dokument:

 1. příloha 1 – jméno, adresa, funkce, kontaktní údaje a podpis.
 2. příloha 1 – předmět, typ a doba trvání dohody
 3. příloha 2 a) – kategorie subjektů údajů
 4. příloha 2 b) – kategorie osobních údajů
 5. příloha 2 c) – (případně) omezení nebo dodatečné záruky v případě zpracování citlivých údajů (čl. 9 GDPR)
 6. příloha 2 d) – typ zpracování
 7. příloha 2 e) – účel zpracování
 8. příloha 2 j) – pověřená kontaktní osoba
 9. příloha 3 – další technická a organizační opatření (nahrát)
 10. příloha 4 – seznam činností zpracování podle čl. 30 odst. 2 GDPR (nahrát)
 11. příloha 5 – seznam subdodavatelů (nahrát)

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@hydac.com.

*1 Dohoda je v souladu s prováděcím rozhodnutím Evropské komise (EU) 2021/915 ze dne 4. června 2021 o standardních smluvních doložkách mezi správci a zpracovateli podle čl. 28 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915/oj).

 

Směrnice o bezpečnosti IT Externí poskytovatelé služeb