Politika kvality
Politika kvality
TiskTisk

Politika kvality a životního prostředí

Hydac spol. s r.o. je jednou z dceřinných společností skupiny Hydac, která má své pobočky po celém světě. Firma je  jedním z největších dodavatelů hydrauliky v České republice a je moderní, dynamicky se rozvíjející společností poskytující svým obchodním partnerům profesionální servis v oblastech dodávek fluidních prvků, projekce, konstrukce, výroby a montáže hydraulických, mazacích, filtračních a chladících agregátů. Politika kvality společnosti Hydac je vyhlášena na podporu uplatňování a neustálého zlepšování systému managementu kvality v souladu s  normou ČSN EN ISO 9001:2015 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2015 jako funkčního nástroje řízení a přístupu k životnímu prostředí skupiny Hydac v České republice. Společnost je na oba výše uvedené systémy certifikována od roku 2006. Od roku 2014 jsme certifikováni dle normy EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2 a zároveň jsme certifikováni dle směrnice 2014/68/EU dodávání tlakových zařízení na trh. 
Vlastní certifikace a recertifikace jsou zajišťovány německou certifikační společností Tüv Saarland.

Důraz klademe na bezvadnost našich produktů, servisní zázemí firmy a kvalifikaci pracovníků. Zároveň se snažíme vytvářet vhodné a bezpečné prostředí pro naše zaměstnance. 
Profesionalita, kvalita a vysoká odbornost jsou základními prvky našeho podnikání stejně tak, jako snaha o maximální uspokojení požadavků zákazníka. Naším záměrem je být prvořadou volbou našich zákazníků a trvale patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám našeho trhu. Abychom tohoto dosáhli, zavedli jsme systém managementu kvality a životního prostředí, který budeme nadále rozvíjet a neustále zlepšovat.

Vedení společnosti Hydac spol. s r.o. přijalo závazek trvalé péče a zvyšování ochrany životního prostředí a prevence jeho znečišťování.
Plnění právních předpisů a jiných požadavků, které se na naši organizaci vztahují je pro nás samozřejmostí. Neustálé vyhledávání možností snižování dopadů do životního prostředí z naší činnosti je jedním ze základních přístupů naší organizace. Každý pracovník společnosti Hydac je zodpovědný za kvalitu prováděné práce a za osobní angažovanost při eliminaci vlivů činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Firma svým přístupem ke kvalitě a k ochraně životního prostředí, chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem. Tím vytváří dobré jméno společnosti, což je nezbytným předpokladem spokojenosti našich zákazníků a trvalé prosperity. Od roku 2012 jsme společností ověřenou dle německého zákona WHG (Zákon o vodním hospodářství)-ověřující společnost FGMA.

Společnost informuje o svých aktivitách na webových stránkách.
Politika kvality naší společnosti je závazná pro všechny pracovníky a v návaznosti na tuto politiku budou vyhlašovány Cíle kvality a životního prostředí.

V Plané nad Lužnicí dne 2.9.2019        Miloslav Mares
 

Vítejte na HYDAC
Chtěli byste navštívit naše mobilní optimalizované webové stránky?
Ano, mobilní webové stránky
Ne, děkuji, na standardní webové stránky