Všeobecné obchodní podmínky

Následující dokumenty si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné prodejní podmínky

MATERIÁLOVÁ A TERMÍNOVÁ DOLOŽKA: Od 1.5.2022 účtujeme k cenám dílů materiálovou přirážku. Ta se stanovuje na základě změny vstupních nákladů v dodavatelském řetězci a může být v budoucnu upravena. Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji geopolitické situace a narušení dlouholetých vazeb v dodavatelském řetězci jsou uváděné dodací termíny pouze informativní a mohou být zpožděny i o několik týdnů dle individuálního případu. V případě jejich změn se Vás budeme snažit obratem informovat.

MATERIAL AND DELIVERY TERM CLAUSE: From 1 May 2022 we will be adding a material surcharge to the prices of parts. This surcharge is based on the change in input costs in the supply chain and may be adjusted in the future. Given the unpredictable development of the geopolitical situation and the disruption of long-standing links in the supply chain, stated delivery terms are merely informative and may be delayed by several weeks, depending on each individual case. In the event of any change in delivery terms, we will strive to inform you immediately.

MATERIAL- UND TERMINKLAUSEL: Seit 01.05.2022 berechnen wir einen Materialzuschlag auf die Teilepreise. Dieser wird basierend auf der Änderung der Eingangskosten in der Lieferkette bestimmt und kann in Zukunft angepasst werden. Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der geopolitischen Lage und der Unterbrechung langfristiger Verbindungen in der Lieferkette dienen die angegebenen Liefertermine nur als Info und können im Einzelfall sogar um mehrere Wochen verzögert werden. Im Falle ihrer Änderungen werden wir versuchen, Sie umgehend zu informieren.