Politika kvality a životního prostředí

Hydac spol. s r.o. je jednou z dceřinných společností skupiny Hydac, která má své pobočky po celém světě. Firma je  jedním z největších dodavatelů hydrauliky v České republice a je moderní, dynamicky se rozvíjející společností poskytující svým obchodním partnerům profesionální servis v oblastech dodávek fluidních prvků, projekce, konstrukce, výroby a montáže hydraulických, mazacích, filtračních a chladících agregátů. Politika kvality společnosti Hydac je vyhlášena na podporu uplatňování a neustálého zlepšování systému managementu kvality v souladu s  normou ČSN EN ISO 9001:2016 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 jako funkčního nástroje řízení a přístupu k životnímu prostředí skupiny Hydac v České republice. Společnost  je na oba tyto systémy certifikována od roku 2006. Od roku 2012 jsme certifikováni německou certifikační společností SGS TÜV SAAR.

Důraz klademe na bezvadnost našich produktů, servisní zázemí firmy a kvalifikaci pracovníků. 
Profesionalita, kvalita a vysoká odbornost jsou základními prvky našeho podnikání stejně tak jako snaha o maximální uspokojení požadavků zákazníka. Naším záměrem je být prvořadou volbou našich zákazníků a trvale patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám našeho trhu. Abychom tohoto dosáhli, zavedli jsme systém managementu kvality a životního prostředí, který nadále rozvíjíme a neustále zlepšujeme.

Vedení společnosti Hydac spol. s r.o. přijalo závazek trvalé péče a zvyšování ochrany životního prostředí a prevence jeho znečišťování.
Plnění právních předpisů a jiných požadavků, které se na naši organizaci vztahují je pro nás samozřejmostí. Neustálé vyhledávání možností snižování dopadů do životního prostředí z naší činnosti je jedním ze základních přístupů naší organizace. Každý pracovník společnosti Hydac je zodpovědný za kvalitu prováděné práce a za osobní angažovanost při eliminaci vlivů činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Firma svým přístupem ke kvalitě a k ochraně životního prostředí chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem. Tím vytváří dobré jméno společnosti, což je nezbytným předpokladem spokojenosti našich zákazníků a trvalé prosperity. Od roku 2012 jsme společností ověřenou dle německého zákona WHG (Zákon o vodním hospodářství) - ověřující společnost FGMA.

Společnost informuje o svých aktivitách na webových stránkách.
Silné a slabé stránky jsou hodnoceny prostřednictvím SWOT analýzy, stejně tak jsou hodnoceny interní a externí aspekty ve vztahu k činnosti společnosti.
Politika kvality naší společnosti je závazná pro všechny pracovníky a v návaznosti na tuto politiku jsou vyhlašovány Cíle kvality a životního prostředí.

V Plané nad Lužnicí dne 21.7.2020        

Miloslav Mares
jednatel společnosti