Elektromobilitet: HYDAC går ind for teknologi-neutrale løsninger Inden for forretningsområdet elektromobilitet gør HYDAC store fremskridt med hensyn til udvikling af nye komponenter, undersystemer og services

Fremtidens mobilitet bliver teknologineutral. HYDAC udvikler begge teknologier til jer og tilbyder en bred produktportefølje af komponenter og systemer.

Batteri eller brændstofcelle? Fremtidens mobilitet bliver teknologineutral.

Konsekvenserne af de igangværende klimaforandringer bliver stadig sværere at ignorere. Det betragtes nu som dokumenteret, at den CO2 , der udledes til atmosfæren på grund af menneskets aktiviteter, bidrager i væsentlig grad hertil. Mens de industrielle sektorer og energisektoren har gjort store fremskridt i forhold til at reducere CO2 udledninger i mange år, har den trafikale sektor øget udledningen i forhold til referenceåret 1990. Det forklarer, hvorfor der fra politisk side er ekstra stort pres på dette område, hvilket fremgår tydeligt af de ambitiøse specifikationer for f.eks. CO2udledninger fra biler og lastbiler.

En anden faktor, der gør behovet for forandringer tydelig, er diskussionen om finstøv- og nitrogenoxidemissioner, hvor der rettes særlig stor kritik mod dieselmotorer i byområder. Det påvirker også kommunale køretøjer og entreprenørmaskiner, som skal bruges på disse lokationer. Vi bevæger os i den retning, hvor lastbiler og kompakte mobile arbejdsmaskiner sandsynligvis bliver elektrificeret, hvilket betyder, at energien opbevares i batterier. En brændstofcelle kombineret med en hydrogentank synes derimod som et bedre alternativ til high-power-applikationer som f.eks. lastbiler, busser, tog, skibe og større konstruktionsmaskiner. I HYDAC gruppen udvikler vi begge teknologier – batterier og brændstofceller – både til køretøjer og maskiner og den pågældende stationære strømforsyning og opladnings-/tankningsinfrastruktur.

Elektromobilitetens applikationsområder

For at strukturere effekterne af elektromobilitet på alle vores markeder mere effektivt, og for at give mulighed for en mere målrettet udvikling har vi opdelt elektromobiliteten i følgende applikationsområder: “strømforsyning”, “infrastruktur”, “elektrificerede maskiner og køretøjer” og “produktionsudstyr”. På alle disse områder tilbyder vi et omfattende produktprogram af komponenter, systemer og services, som gennemgår en konstant udvikling.

Vision og perspektiv:
godt positioneret til den elektrificerede fremtid

HYDAC tilbyder produkter til mange applikationer inden for elektromobilitet. Vi fortsætter med at understøtte vores kunder med teknologi og samarbejder med dem om at skabe skræddersyede pakker med all-inclusive løsninger. Herved kan vi sammen opfylde de nødvendige krav og spare energi, penge og rigtigt meget tid. Med HYDAC er du klædt perfekt på til fremtidens elektromobilitet. 

Energiforsyning, e-mobilitet

HYDAC – din kontakt når det gælder køling af batterilagringssystemer, brændselscellekraftværker og elektrolyseanlæg. Få mere at vide

Læs mere

Infrastruktur

HYDAC – jeres partner, når det gælder opladningsinfrastuktur til batteri-drevne køretøjer og hydrogen-tankstationer til battericelle-køretøjer

Læs mere

Elektriske maskiner og køretøjer

Lovende applikationer med elektrificeringspotentiale. HYDAC leverer en omfattende portefølje af batterisystemer og energieffektive arbejdsdrev

Læs mere

Produktionsudstyr

Højtydende og energieffektive hydrauliske systemer. HYDAC kan levere hydraulisk systemer, der både er veletablerede og banebrydende.

Læs mere

Ønsker du at få individuel rådgivning?

Arranger rådgivningsmøde

Find flere artikler

Hydraulik
Emner og produkter
| 3 Min.

Tankoptimerings-platform

Industri 4.0
Emner og produkter
| 9 Min.

Præsentation af CMX-emnet

Drivteknologi
Emner og produkter
| 9 Min.

Intelligente HYDAC drevsystemer