Din partner med ekspertise inden for alle typer af maskintyper til olie og gas

Olie

HYDAC's brede produktsortiment kombineret med vores ekspertise inden for udvikling, produktion, salg og service gør det muligt at imødekomme de mest forskelligartede krav i olieindustrien på verdensplan.

 

Gas

HYDAC hjælper sine kunder med at finde den mest effektive løsning til gasindustrien – fra komponenter til komplette systemer.

 

 

HYDAC-komponenter til olie- og gassystemer

HYDAC tilbyder løsninger til kundeapplikationer inden for rørledningsstyring som f.eks.:

 • Hydraulisk ventilbetjening
 • Kemisk indsprøjtning
 • Trykdæmpning gennem blære- og stempelakkumulatorer
 • Rørledningsspuling til beskyttelse af pumper

HYDAC tilbyder løsninger til kundeapplikationer i undersøiske systemer som f.eks:

 • Juletræer
 • Kontrolblokke
 • Kabinetter
 • Undervandssystemer
 • Udblæsningsventiler (BOP)
 • Fjernbetjeningskøretøjer (ROV)
 • Spuling af rørledninger

HYDAC tilbyder løsninger til kundeapplikationer i topsidesystemer som f.eks:

 • Højtryksenheder (HPU)
 • Kontrolpaneler til brøndhoved
 • Workover-systemer
 • Udblæsningsventiler (BOP)
 • Vandinjektioner

HYDAC tilbyder løsninger til kundeapplikationer inden for hjælpesystemer som f.eks:

 • Olie- og gasskuringsproces
 • Enheder til tilstandsovervågning
 • Kemiske injektionssystemer
 • Kompressorer og gasturbiner

Løsninger til landanvendelse#Onshore #Oil #Gas

HYDAC leverer en bred vifte af løsninger til kundeapplikationer på land, f.eks. udblæsningsventiler, kompressorer og gasturbiner, oliesmøringssystemer og hydrauliske ventilaktuatorer. Der er også anordninger til planlagt idriftsættelse af rørledninger, filtrering af vandinjektion og pumpesystemer.

 

HYDAC onshore-produkter til olie og gas

Returskylningsfilter Autofilt® RF3

Returskylningsfiltre Autofilt® RF3 er ansvarlige for adskillelse af faste stoffer fra væsker med lav viskositet og bruges til at beskytte oversvømmelsespumperne.

 

Fluid Aqua Mobile FAM

Fluid Aqua Mobile FAM er en kompakt enhed til afgasning, afvanding og filtrering af hydraulik- og smøreolier.

 

Radialstempelpumper BRK

Radiale stempelpumper BRK er meget robuste radiale enheder med høj volumetrisk effektivitet, bredt hastighedsområde og høj pålidelighed, selv under barske forhold, der anvendes på borerigge og brøndhovedkontrolpaneler (WHCP).

 

Blære- og stempelakkumulatorer

Blære- og stempelakkumulatorer med elektrohydraulisk aktivering er velegnede til nødaflukning af gasrørledninger.

Flere oplysninger om HYDAC-blæreakkumulatorer

Flere oplysninger om HYDAC-stempelakkumulatorer

Løsninger til offshore#Offshore #Oil #Gas

HYDAC leverer en bred vifte af offshore-løsninger til kundeapplikationer som f.eks. vandinjektionsfiltrering, bølgekompensation, udblæsningsventiler og rørhåndteringsudstyr. Vi har også fortøjningssystemer, pumpesystemer og oliesmøringssystemer.

 

HYDAC offshore-løsninger til olie og gas

HPU

HPU'en (hydraulic power unit) driver en hydraulisk pælehammer til at placere fundamentspæle undersøisk, f.eks. til offshore-platforme eller vindmøller.

 

Hydrauliske cylindre

Hydrauliske cylindre kan modstå et tryk på 400 bar.

Flere oplysninger om HYDAC-hydraulikcylindre

QHP-blæreakkumulatorer

QHP-blæreakkumulatorer er designet og konstrueret specielt til olie- og gasmarkedet. Afhængigt af kundernes behov fås der specielle elastomerer, stålmaterialer og forbindelser.

 

QHP-stempelakkumulatorer

QHP-stempelakkumulatorer er designet til forskellige olie- og gas- og offshore-applikationer.

 

Undsersøiske løsninger#Subsea #Oil #Gas

HYDAC leverer en bred vifte af undersøiske løsninger til kundeapplikationer som f.eks. undersøiske styrings- og akkumulatormoduler, undersøiske udblæsningsventiler og fjernstyrede køretøjer. HYDAC tilbyder også monoethylenglycolfiltrering og boreværktøj.

HYDAC's undersøiske løsninger til olie og gas

Undersøisk kugleventil

Den kompakte, midlertidige undersøiske kugleventil indeholder en tovejs undervandskugleventil med flydende kugle til midlertidige anvendelser og to stifter til ROV-betjening på begge sider. Den undersøiske kugleventil er certificeret af DNV-GL i henhold til ISO 10423 – ydelseskrav 1 (PR1).

 

Sensorer til undersøiske applikationer

Sensorer til undersøiske applikationer omfatter tryktransmittere med standard- eller redundant design, delta P-tryktransmittere og trykomskiftere.

 

Verdensomspændende godkendelser for HYDAC

Downloads