Ansvar

Vi vil gerne understrege, at følgende oplysninger er baseret på produktdetaljer og værdier, der vedrører gennemsnitlige applikationer, som ikke nødvendigvis gælder i specifikke tilfælde. Da vi konstant forbedrer vores produkter, kan egenskaber, dimensioner og vægte også ændre sig, selvom vi gør vores yderste for at indarbejde disse ændringer løbende. For en specifik ansøgning til det produkt, du har brug for, bedes du derfor kontakte vores relevante afdeling. De krævede ydelsesegenskaber kan derefter matches med kravene i den enkelte sag på købsstedet.

Hvis intet andet er angivet nedenfor, er vores ansvar - af juridiske årsager overhovedet - udelukket. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader, der ikke er pådraget af selve det leverede objekt, og især påtager vi os intet ansvar for tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som kunden har lidt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder ikke i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. Desuden finder den ikke anvendelse på mangler, der er blevet svigagtigt skjult, eller hvis fravær er blevet garanteret, eller i tilfælde af culpøs skade på liv, fysisk skade og sundhedsskade. Skulle vi overtræde en større kontraktlig forpligtelse ved grov uagtsomhed, er vores ansvar begrænset til den forudsigelige skade. Krav om produktansvar forbliver upåvirket.