p₀-beregner

Beregn forladetryk på grundlag af den temperatur, der måles ved akkumulatorens kappe

Du kan bruge dette værktøj til at beregne det forladetryk, der påføres ved en målt temperatur ved akkumulatorens skal. For at gøre dette skal du blot angive referenceforladetrykket (p₀) for din hydrauliske akkumulator og den målte akkumulatortemperatur.

Bemærk: Referenceforladetrykket er angivet på din hydraulikakkumulator – afhængigt af modellen, på en etiket på akkumulatorskallen, stemplet på akkumulatorskallen eller indgraveret på navnepladen (se betjeningsvejledningen til hydraulikakkumulatoren).

Har du spørgsmål eller kommentarer til værktøjet? Så bedes du kontakte os!

Egnede produkter i kataloget

Hydrauliske akkumulatorer

Se katalog

Andre nyttige online-værktøjer

ASPlight

Start beregning

Oversigt over online-værktøjer

Se alle værktøjer