Ventiler med ATEX godkendelse til applikation i eksplosive atmosfærer

Der kan opstå eksplosive blandinger i mange applikationer i industrien. Ventiler, der kan bruges på disse områder, kræver en godkendelse i overensstemmelse med direktivet 2014/34/EU (ATEX). HYDAC ATEX ventilporteføljen opfylder netop disse direktivers krav.

6 Min. læsetid

Mad og drikkevarer Olie og gas Skrot- og affaldsgenindvinding Emner og produkter ATEX-certificering

Indledende situation

Eksplosive blandinger kan opstå i mange applikationer, for eksempel kemikalier, lægemidler, levnedsmiddelteknologi, raffinaderier, recycling og møller. Ventiler, der kan bruges på disse områder (for eksempel), kræver en godkendelse i overensstemmelse med direktivet 2014/34/EU (ATEX). Samtidig bør der ikke være nogen kompromiser i forhold til ventilernes ydeevne.

HYDAC ATEX ventilporteføljen opfylder netop disse direktivers krav. ATEX godkendelsen dækker forskellige spoler til diverse ventiltyper (cartridge og CETOP ventiler) fra produkt-porteføljen. Herudover suppleres porteføljen af hydrauliske ventiler med deres egen producents deklaration for ATEX applikationer.

Porteføljen egner sig applikationer i de følgende ATEX beskyttelsesområder

Beskyttelsesniveauer

Beskyttelsesniveau

Kategorigruppe

Beskyttende performance

Driftsbetingelser

Meget højM1To uafhængige beskyttelsesforanstaltninger: Sikker selvom to fejl opstår uafhængigt af hinanden.Enheder forbliver klar til brug og kan bruges i en eksplosiv atmosfære.
Meget høj1To uafhængige beskyttelsesforanstaltninger: Sikker selvom to fejl opstår uafhængigt af hinanden.Enheder forbliver klar til brug og kan bruges i zonerne 0, 1, 2 (G) og 20, 21, 22 (D).
HøjM2Egner sig til normal drift og vanskelige driftsforhold. Hvor det er passende, selv ved driftsforstyrrelser, der optræder hyppigt, eller fejl, der generelt tages højde for.Enheder slås fra i tilfælde af en eksplosiv atmosfære.
Høj2Sikker ved normal drift og typiske driftsforstyrrelser og fejl.Enheder forbliver klar til brug og kan bruges i zonerne 1, 2 (G) og/eller 21, 22 (D).
Normal 3Sikker i normal drift.Enheder forbliver klar til brug og kan bruges i zonerne 2 (G) og/eller 22 (D).

HYDAC producerer spoler og ventiler in-house, der opfylder de relevante elektriske og mekaniske krav.

Porteføljen omfatter følgende ventiler:

Der fås andre ventiler på anmodning

Skriv en e-mail

Find flere artikler

ATEX-certificering
Emner og produkter
7 Min. læsetid |

HYDAC komponenter og systemer med ATEX godkendelse

Få mere at vide om vores løsning

Drivteknologi
Emner og produkter
5 Min. læsetid |

HYDAC KineSys

Få mere at vide om vores løsning