HYDAC Innovation

Forretningsmodellen HYDAC Innovation tager udgangspunkt i udvikling og nytænkning. Forretningsmodellen er bygget op omkring et værditilbud, hvor vi tilbyder udvikling og innovation inden for fire forskellige områder; produkt innovation, proces innovation, positionerings innovation og innovation af forretningsmodeller. Forretningsmodellen bruges både som udvikling i forhold til vores forskellige samarbejdspartnere, men også internt i organisationen. 

 

HYDAC Innovation er illustreret i nedenstående procestegning: