HYDAC Service

Forretningsmodellen HYDAC Service tager udgangspunkt i at servicere kunderne med råd, vejledning og reparation af produkter og systemer. Forretningsmodellen består af tre servicekoncepter, alt afhængigt af kundens behov for service. Hvor nogle kunder har et ønske om at have en fast kontrakt med løbende opfølgning og vedligehold, så ønsker andre kunder, at serviceteknikeren kun kommer, når der er nedbrud, som skal løses med det samme, eller der er planlagt vedligehold på en maskine.

 

HYDAC Service er illustreret i nedenstående procestegning: