HYDAC Partner & Leverandør

Arbejdsformen HYDAC Partner & Leverandør tager udgangspunkt i differentieret samarbejde med vores individuelle kunder. Hydac A/S samarbejder med mange forskellige kunder, indenfor en lang række af forskellige brancher, og på meget forskellige niveauer. Vores tilgang til samarbejde er kendetegnet ved en bevidsthed om, at forskellige kunder har forskellige behov. Disse behov søger vi at dække bedst muligt, via måden hvorpå vores organisation er bygget op, samt hvilke kvalifikationer der kendetegner de forskellige dele af organisationen.

Hydac A/S har derfor tilpasset salgsorganisationen, for at møde vores kunder med en differentieret tilgang. Vores salgsorganisation er derfor ikke alene opdelt ud fra et nærhedsprincip, men også under hensyn til vores kunders behov for interaktion med deres leverandører. Således kan dybden og bredden af samarbejdet tilpasses vores kunders behov, med maksimal gensidig værdiskabelse som resultat

Vi arbejder naturligvis også på leverandørsiden, hvorfor vores leverandører er nøje udvalgte, efter deres evne til at møde vores og vores kunders behov. Vi evaluerer og udvikler løbende på samarbejdet, så værdien heraf hele tiden er i top.

HYDAC Partner & Leverandør er illustreret i nedenstående procestegning: