Vastuu

Haluamme korostaa, että seuraavat tiedot perustuvat tuotetietoihin ja arvoihin, jotka liittyvät keskimääräiseen käyttöön eivätkä siksi välttämättä päde tietyissä tapauksissa. Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, niiden ominaisuudet, mitat ja painot voivat myös muuttua, vaikka teemme parhaamme sisällyttääksemme näitä muutoksia tietoihin jatkuvasti. Jos tarvitset tiettyä toimintoa tiettyyn tuotteeseen, ota yhteyttä ao. osastoomme. Siten tarvittavat ominaisuudet voidaan tarkistaa tarpeiden mukaiseksi yksilöllisesti ostohetkellä.

Jos muuta ei alla mainita, vastuumme – mistä tahansa laillisista syistä – on pois suljettu. Meitä ei pidetä vastuussa vahingoista, joita itse toimitettu tuote ei ole aiheuttanut, ja emme varsinkaan ole vastuussa asiakkaille aiheutuneesta tulojen menetyksestä tai muusta taloudellisesta menetyksestä. Vastuuvapautus ei päde tahallisissa ja huomattavan huolimattomuuden aiheuttamissa tapauksissa. Lisäksi se ei koske vikoja, jotka on salattu petollisesti tai joiden     poissaolosta on annettu takuut, eikä tapauksissa, joissa aiheutuu moitittavaa vahinkoa elämälle, fyysisiä vammoja ja vahinkoa terveydelle. Jos rikomme sopimuksen määräämää suurta velvoitetta suurella huolimattomuudella, vastuumme rajoittuu ennalta-arvattaviin vahinkoihin. Se ei vaikuta tuotevastuuvaatimuksiin.