Sähköinen liikenne: HYDAC valitsee teknologianeutraaleja ratkaisuja HYDAC etenee sähköisen liikenteen liiketoimintasegmentillä uusien komponenttien, osajärjestelmien ja palveluiden kehitystyössä

Tulevaisuuden liikenne on osoittautumassa teknologianeutraaliksi. HYDAC kehittää molempia teknologioita sinua varten ja tarjoaa laajan komponenttien ja järjestelmien tuotevalikoiman.

Akku vai polttokenno? Tulevaisuuden liikenne on osoittautumassa teknologianeutraaliksi.

Jatkuvasti etenevän ilmastomuutoksen seuraukset on yhä vaikeampi jättää huomiotta. Nykyään pidetään toteen näytettynä sitä, että ihmisen toiminnan seurauksena ilmakehään päässyt hiilidioksidi eli CO2 on merkittävä tekijä tässä asiassa. Teollisuus- ja energia-alat ovat jo useiden vuosien ajan edistyneet kiitettävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, mutta liikenteen alalla luvut ovat itse asiassa nousseet vertailuvuoteen 1990 verrattuna. Tämä selittää, miksi erityisesti tämä alue on voimakkaan poliittisen paineen alaisena, mikä käy erityisesti ilmi henkilö- ja kuorma-autojen CO2-päästöjä koskevista kunnianhimoisista vaatimuksista.

Toinen muutosta vauhdittava tekijä on keskustelu hienopöly- ja typpioksidipäästöistä, ja erityisesti suurkaupunkialueilla tapahtuva dieselmoottoriajoneuvojen käyttö saa arvostelua osakseen. Sama koskee myös näillä alueilla käytettäviä kiinteistönhoitokoneita ja maanrakennuskoneita. Vaikka näyttää erittäin todennäköiseltä, että kuorma-autoissa ja kompakteissa liikkuvissa työkoneissa kehitys kulkee sähkökäyttöisyyden suuntaan, kun akkuja käytetään energianlähteinä, polttokennon ja vetysäiliön yhdistelmä näyttää paremmalta vaihtoehdolta suuritehoisissa käyttökohteissa, kuten kuorma-autoissa, linja-autoissa, junissa, laivoissa ja suuremmissa rakennuskoneissa. Me HYDAC-konsernissa kehitämme molempia tekniikoita, akkuja ja polttokennoja, sekä ajoneuvoihin että koneisiin, mutta myös niihin liittyvään kiinteään energiahuoltoon sekä lataus- ja tankkausinfrastruktuuriin.

Sähköisen liikenteen sovellusalueet

Jotta voimme jäsentää sähköisen liikenteen vaikutuksia kaikilla markkinoillamme tehokkaammin ja mahdollistaa kohdennetumman kehityksen, olemme jakaneet sähköisen liikenteen seuraaviin sovellusalueisiin: ”energiahuolto”, ”infrastruktuuri", ”sähkökäyttöiset koneet ja ajoneuvot” sekä ”tuotantolaitteet”. Toimitamme kaikille näille aloille laajan tuotevalikoiman komponentteja, järjestelmiä ja palveluita, joita kehitetään jatkuvasti.

Visio ja näkymät:
hyvissä asemissa sähköiseen tulevaisuuteen

HYDAC tarjoaa tuotteita moniin sovelluksiin sähköisen liikenteen alueilla. Tuemme asiakkaitamme jatkossakin suunnittelussa ja luomme yhteistyössä heidän kanssaan räätälöityjä ja kattavia ratkaisupaketteja. Näin voimme täyttää yhdessä tarvittavat vaatimukset ja säästää energiaa, rahaa ja huomattavan paljon aikaa. HYDACin tuella olet täydellisesti varautunut tulevaisuuden sähköiseen liikenteeseen. 

Energiahuolto, e-mobility

HYDAC – kontaktisi akkuvarastojärjestelmien, polttokennovoimalaitosten ja elektrolyysilaitosten jäähdytykseen. Katso lisätietoja

Lue lisää

Infrastruktuuri

HYDAC – kumppanisi akkukäyttöisten ajoneuvojen latausinfrassa ja polttokennoajoneuvojen vedyn tankkausasemissa

Lue lisää

Sähköiset koneet ja ajoneuvot

Lupaavia sovelluksia, joissa on potentiaalia sähköistämiseen. HYDAC tarjoaa laajan valikoiman akkujärjestelmiä ja energiatehokkaita käyttöjä

Lue lisää

Tuotantolaitteisto

Huipputehokkaat ja energiaasäästävät hydraulijärjestelmät. HYDAC toimittaa hydraulijärjestelmiä, jotka ovat hyviksi todettuja ja edustavat kehityksen kärkeä.

Lue lisää

Haluatko sopia yksilöllisestä konsultaatiosta?

Sovi konsultaatio

Tutustu muihin lehtiartikkeleihin

Hydrauliikka
Aiheet ja tuotteet
| 3 minuuttia

Säiliön optimointikonsepti

Teollisuus 4.0
Aiheet ja tuotteet
| 9 minuuttia

Esittelyssä CMX

Käyttöteknologia
Aiheet ja tuotteet
| 9 minuuttia

HYDACin älykkäät käyttöjärjestelmät