Sähköstaattisten purkausten vähentäminen Stat-X®:llä HYDAC – kumppanisi työstökoneiden suodatinelementeissä

Vähennä vaarallisia sähköstaattisia purkauksia järjestelmässä ja estä elektroniikkavikoja käyttämällä Stat-X®-suodatinelementtejä.

Työstökoneiden sähköstaattisten purkausten vähentäminen Stat-X®-suodatinelementeillä
Käyttämällä Stat-X®-suodatinelementtejä voit vähentää vaarallisia sähköstaattisia purkauksia järjestelmässä sekä estää elektroniikkavikoja, öljyn hajoamistuotteiden kehittymistä ja käyttävän suodatinelementtien tuhoutumista.

Teollisuudessa käytetään yhä enemmän edullisia, ympäristöystävällisiä ja innovatiivisia hydrauliöljyjä. Nämä öljyt ovat tyypillisesti sinkittömiä ja tuhkattomia eivätkä sisällä rikkiä. Synteettisiä lisäaineita käytetään nykyään sinkkiä sisältävien lisäaineiden sijasta. Tämän lisäaineena käytettävän sinkin puuttuminen heikentää öljyn johtavuutta, mikä voi johtaa ongelmiin monissa teollisissa sovelluksissa. Mikäli heikosti sähkönjohtavaa öljyä virtaa tavanomaisen hydrauli- tai voiteluöljyn suodatinelementin läpi, neste voi kehittää erittäin suuren sähköstaattisen varauksen. Tämä aiheutuu sähkövarauksien erosta. Jos varaus ylittää tietyt rajat, se vapautuu äkillisesti sähköpurkauksen muodossa. Tyypillisin muoto on kipinäpurkaus, jota voi esiintyä eri paikoissa. Jos sähköstaattinen purkaus esiintyy järjestelmässä, se voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:

  • Suodatinelementtien palamista tai tukkeutumista

  • lisääntynyttä öljyn hajoamistuotteiden (lakan) esiintymistä ja näin ollen komponenttien kulumisen lisääntymistä ja lyhyempiä öljynvaihtovälejä,

  • elektroniikkakomponenttien häiriöitä,

  • leimahtamista säiliössä, huohotinelementin palamista.

Jos purkautuminen tapahtuu järjestelmän ulkopuolella, kipinäpurkaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Koneturvallisuus ja työturvallisuus vaarantuvat ja tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä.

Työnantajien vastuuvakuutusyhdistyksen ilmoitus:

“Erityisesti sinkki- ja tuhkattomien öljyjen sähkönjohtavuus on usein alhainen. Jos tällainen heikosti johtava öljy virtaa tavanomaisen suodatinelementin läpi, elementti ja öljy voivat varautua sähköstaattisesti ja sähköstaattista purkausta voi esiintyä järjestelmässä tai sen ulkopuolella. [...]”

Lähde: DGUV Information FB HM-082 “Filtration von Hydraulikflüssigkeiten” [Hydrauliikkanesteiden suodatus], painos 07/2016, erikoisala puu ja metalli – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Mainz

Tehosta järjestelmien käytettävyyttä, koneturvallisuutta ja kustannusten optimointia HYDACin suodatintekniikan avulla

Asiakkaamme, kansainvälinen työstökoneiden valmistaja, havaitsi osalla omista asiakkaistaan ​​palamisjäämiä öljyssä, suodatinelementtien tuhoutumista ja joissain tapauksissa jopa hydraulijärjestelmään asennettujen elektroniikkakomponenttien vikoja. HYDAC oli asiakkaalle jo ennestään tuttu hydrauliikan ja suodatuksen asiantuntevana järjestelmäkumppanina. Niinpä asiakas otti meihin yhteyttä pian ongelman tunnistamisen jälkeen, jotta asiaan löydettäisiin yhdessä ratkaisu. Tavoitteena oli korjata elektroniikan häiriöitä ja pidentää hydrauliöljyn ja suodatinelementtien käyttöikää merkittävästi.

HYDACin suodatusasiantuntijat ja työstökoneteollisuuden tiimi analysoivat ongelman paikan päällä yhden vikaantuneen koneen omistajan tiloissa. Suoritettiin mittauksia, öljyanalyysejä ja tiedusteluja. Kävi nopeasti ilmi, että omistajat käyttivät työstökoneissaan innovatiivisia hydrauliikkaöljyjä,
joiden johtavuus oli heikko, ja että tästä aiheutui ongelmia. HYDAC FluidCareCenterissä® suoritettiin lisää analyysejä ja testejä erilaisilla öljy- ja suodatinyhdistelmillä.

Tämän tuloksena sai alkunsa innovatiivinen Stat-X®-suodatinelementtitekniikka. Tämä tekniikka testattiin onnistuneesti loppuasiakkaan tiloissa ja sillä pystyttiin vähentämään järjestelmän sähköstaattista varausta minimiin. Tällä tavoin sähköstaattiset varaukset vältettiin. Stat-X®-ratkaisua käytetään nyt kaikissa valmistajan koneissa.

Sähköstaattisen varauksen estäminen erittäin kriittisissä hydrauli- ja voitelusovelluksissa Stat-X®-suodatinelementtien avulla

HYDAC Filtertechnik on tehnyt vuosien ajan työtä torjuakseen sähköstaattista varausta hydrauli- ja voitelujärjestelmissä ja estääkseen vakavat järjestelmävauriot.

HYDACin innovatiiviset Stat-X® -elementit vähentävät todistetusti sähköstaattista varausta erityisen rakenteensa ja materiaalinsa ansiosta. Koska varaus on lähes nolla, kipinöinti tukahtuu luotettavasti.

Lopputulos

Suuntaus kohti nykyaikaisia, heikosti johtavia öljyjä aiheutti sähköstaattisen latauksen ja sen purkautumisen asiakkaamme työstökoneiden hydrauliikassa. Tämä ilmiö johti suodattimien ja järjestelmän komponenttien vaurioitumiseen sekä öljyn hajoamista osoittavien oireiden, kuten lakan, lisääntymiseen. Stat-X®-suodatintekniikan käyttö mahdollisti vaarallisten latausten ja niiden purkautumisten vähentämisen järjestelmässä. Samalla se tarjosi erittäin tarkan suodatuksen.

HYDAC toimittaa nyt Stat-X®-suodattimia alkuperäisvarusteina työstökoneiden valmistajan hydraulijärjestelmiin. Perinteisten suodatinelementtien vaihtaminen Stat-X®-teknologiaan pidensi myös hydrauliöljyn ja suodattimien käyttöikää jopa 20 % – järjestelmät toimivat moitteettomasti edelleen.

Stat-X®-suodatinelementtien sinulle tarjoamat edut

Järjestelmien käytettävyys

Järjestelmien käytettävyys

Ennakoimattomien käyttökatkojen vähentäminen.

Energiatehokkuus

Resurssien ja raaka-aineiden säästö

Öljyn hajoamistuotteiden (kuten lakan) vähentäminen ja pidemmät öljyn vaihtovälit.

Kulujen vähentäminen

Kustannusten optimointi

Alhaisemmat huoltokustannukset ja pidemmät huoltovälit.

Työturvallisuus

Koneturvallisuus, työturvallisuus

Paras mahdollinen työntekijöiden turvallisuus ja koneturvallisuus kipinäpurkausten todistetun vähenemisen ansiosta, erityisesti kylmäkäynnistysolosuhteissa.
Turvallinen käyttö potentiaalisesti räjähdysvaarallisilla alueilla.

Järjestelmien käytettävyyden parantaminen

Pidempi järjestelmän käyttöikä

Järjestelmän käyttöikä maksimoidaan.

LataaViite: Sähköstaattisten purkausten vähentäminen Stat-X®:llä

Lataa materiaali nyt PDF-muodossa

Neuvomme sinua mielellämme!

Ota yhteys HYDAC-asiantuntijatiimiimme ja varaa tapaaminen jo tänään.

Kirjoita sähköposti

Tutustu muihin artikkeleihin

Prosessien luotettavuus
Asiakkaiden menestystarinat
| 2 minuuttia

Toiminnallinen turvallisuus

Sähköinen liikenne, Fluid Engineering (Nestetekniikka)
Asiakkaiden menestystarinat
| 4 minuuttia

Maailman johtavaa teknologiaa hiukkasten mittaamiseen vetyjärjestelmissä

Suunnittelu, Fluid Engineering (Nestetekniikka), Hydrauliikka
Asiakkaiden menestystarinat
| 4 minuuttia

Tehokas veden poistaminen hydrauli- ja voiteluöljystä HYDACin paperiteollisuudelle tarkoitetuilla alipaineeseen perustuvilla vedenpoistojärjestelmillä