Felelősség

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az alábbi információk olyan termékadatokon és értékeken alapulnak, amelyek átlagos alkalmazásokra vonatkoznak, amelyek nem feltétlenül érvényesek bizonyos esetekben. Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a jellemzők, méretek és súlyok is változhatnak, bár mindent megteszünk, hogy ezeket a változásokat folyamatosan eszközöljük. Ezért az Ön által igényelt termék konkrét alkalmazásához forduljon megfelelő osztályunkhoz. A megkívánt teljesítményjellemzők ezután a vásárláskor összehangolhatók az egyedi eset igényeivel.

Amennyiben az alábbiakban semmi más nem szerepel, felelősséget – bármilyen jogi okból – nem vállalunk. Nem vállalunk felelősséget az olyan károkért, amelyek nem a szállított tárgy miatt merültek fel, és különösen nem vállalunk felelősséget a vevő által elszenvedett elmaradt haszonért vagy egyéb anyagi veszteségért. A felelősség ezen kizárása nem vonatkozik szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén. Továbbá nem vonatkozik a csalárd módon eltitkolt vagy     garantált hibákra, illetve az életet, testi épséget vagy egészséget érintő vétkes sérülésekre. Ha súlyos gondatlanságból megszegünk egy jelentősebb szerződéses kötelezettséget, felelősségünk az előrelátható kárra korlátozódik. A termékfelelősségből eredő követelések változatlanok maradnak.

Megállapodás a személyes adatok kezeléséről

Ön még nem kötött velünk szerződést az Általános Adatvédelmi Rendelet 28. cikke szerinti megbízásos adatkezelésre?

Erre mindig szükség van, ha nevünkben személyes adatokat dolgoz fel tőlünk, vagy ha olyan személyes adatokhoz jut (tudna) hozzáférni, amelyekért felelősek vagyunk.

Ezúton kérjük, hogy a GDPR 28. cikkének (7) bekezdése szerint írja alá a megbízási feldolgozásra vonatkozó szerződésünket*1.

Szerződés aláírása

Az aláírás után automatikusan kap egy másolatot e-mailben a fájljairól.

A szerződésben kérjük töltse ki az alábbi kért részeket, vagy töltse fel dokumentumát ennek megfelelően:

 1. 1. melléklet - név, cím, beosztás, elérhetőségek és aláírás.
 2. 1. melléklet - a megállapodás tárgya, típusa és időtartama
 3. 2 a) melléklet - az érintettek kategóriái
 4. 2 b) melléklet - a személyes adatok kategóriái
 5. 2 c) melléklet – (adott esetben) korlátozások vagy további biztosítékok érzékeny adatok feldolgozása esetén (GDPR 9. cikk)
 6. 2 d) melléklet - a feldolgozás típusa
 7. 2 e) melléklet - a feldolgozás célja
 8. 2 j) melléklet - felelős kapcsolattartó személy
 9. 3. melléklet - további technikai és szervezési intézkedések (feltöltés)
 10. 4. melléklet - a feldolgozási tevékenységek listája a DSGVO 30. cikkének (2) bekezdése szerint (feltöltés)
 11. 5. melléklet - alvállalkozók listája (feltöltés)

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. privacy@hydac.com címen.

*1 A szerződés megfelel az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikkének (7) bekezdése szerinti, az adatkezelők és -feldolgozók közötti általános szerződési feltételekről szóló, 2021. június 4-i (EU) 2021/915 számú európai bizottsági végrehajtási határozatnak (http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915/oj).

 

IT-biztonsági irányelv Külső szolgáltatók