Life Cycle Cost Management door HYDAC Condition Monitoring.

Condition Monitoring is de gegevens acquisitie en interpretatie van de gegevens van machines, systemen en hun componenten, met preventieve onderhoudsprogramma’s gebaseerd op de conditie van het systeem als doel. 

De term Life Cycle Cost (LCC) beschrijft de holistische kostenanalyse van een systeemcyclus of een machinecyclus van aankoop tot ontmanteling. 

Het doel om kosten te verminderen is de toekomstige focus van de machinefabrikanten en de eindgebruikers. Een veelbelovende en efficiënte oplossing om de LCC te verlagen komt voort uit de toepassing van moderne condition monitoring systemen op hydraulische apparatuur. 

Wanneer hoogtechnologische productiesystemen worden gebruikt op de limiet van hun belastingscapaciteit, kan dit resulteren in zowel een verhoogde kwetsbaarheid voor storingen aan de kant van de machine en aanzienlijke kosten. Vooruitkijkend en intelligent onderhoud met behulp van conditiebewaking is dan ook van doorslaggevend belang. 

Een belangrijk unique selling propositie van HYDAC is het brede programma van sensoren voor de overname van procesgegevens (druk, temperatuur, volumestroom,…) aan de ene kant en fluid gegevens (olie staat, vervuiling, watergehalte, …) anderzijds. 

Net als de diagnose uitgevoerd door een arts, maakt de gecombineerde evaluatie van de procesgegevens (belastingssituatie van de machine) en de fluidgegevens (vingerafdruk van de vloeistof) een opmerkelijk uitgebreide diagnostiek mogelijk die veel verder gaat dan het conventionele monitoren. Extra toegevoegde waarde wordt gecreëerd wanneer daarnaast ook de machinegegevens van de systeemoperator, bijvoorbeeld start/stop triggers, cyclustijden, energieverbruik, etc. worden geïntegreerd in de data-analyse. 

Om dit doel te bereiken biedt HYDAC een uitgebreid productprogramma van componenten en systemen alsmede de toepassingsspecifieke service activiteiten. Het omvat oplossingen voor alle gebieden van condition monitoring systemen: 

Data acquisitie, interpretatie, regeling en monitoting

Deze aanpak is geschikt voor de operator, de dienstverlener, de onderhoudsmonteur en de klanten.