CM-Expert:
Verzamelen, Analyseren, Monitoren,
Regelen en Archiveren van Data –
met slechts één Systeem!

CM-Expert is een high-performance montering- / archivering- en regelsysteem voor Condition Monitoring wat op elke standaard PC geïnstalleerd kan worden. De gedecentraliseerde configuratie maakt het systeem uitermate betrouwbaar, failsafe en flexibel voor gebruik in productiesystemen. Ten aanzien van het aansluiten van sensoren, operationele  en signaleringscomponenten, controletaken en gegevensuitwisseling met andere systemen, door gebruik te maken van de data-acquisitie unit (MDE), zitten er geen limieten aan het systeem. 

Alle gebruikelijke fysieke parameters kunnen worden opgenomen door de MDE en verwerkt door CM-expert: temperatuur, druk, drukverschil, viscositeit, watergehalte, deeltjes, volumestroom, etc. 

Toepassingsgebieden:

  • Staalwerken
  • Windturbines
  • Kunststofmachines
  • Papiermachines
  • Werktuigmachines
  • Hydraulische persen
  • Teststands
  • En alle andere productieprocessen waar monitoring nodig is 

 

Online Monitoring van productiesystemen. Direct op locatie of via externe toegang!
Onze ‘remote’-versie van CM-expert is perfect van toepassing op windenergie, offshoretoepassingen en mobiele hydrauliek. Het informeert de operator in real-time over de condities van zijn machine en initieert service exact wanneer het nodig is. Onnodig (en dus duur) onderhoud is nu dus overbodig geworden!

Uw voordelen: 
Continue monitoring en opslag van de omgevingsomstandigheden en de automatische boodschappen van de productie-media wanneer bepaalde service limieten zijn bereikt (bijv.: filter vervangen), directe waarschuwingen wanneer gedefinieerde limieten worden overschreden voorkomt onnodig onderhoud aan systemen waartoe de toegang moeilijk is. 

Preventie van grote storingen door middel van vroege opsporing, optimalisatie van de onderhoudsintervallen, vermindering van de onderhouds- en reparatiekosten, preventie van stilstand, preventie van gevolgschade.