Optimalisering av din avhendings- og resirkuleringsteknologi

Dagens avfallshåndtering er på vei til å utvikle seg betydelig i fremtiden. Forbedring av avfalls-, deponerings- og resirkuleringsteknologi har mange fordeler som alle vil dra nytte av. Det beskytter helsen vår og hjelper med å skåne ressurser og gjenbruke råvarer. HYDAC leverer løsninger for effektiv og økonomisk avfallsbehandling.

Løsninger fra HYDAC

  • Container-kompaktorer
  • Ballepresser
  • Firkantpresser
  • Knuseutstyr
  • Komprimeringspresser for skrot
  • Transportsystemer
  • Sorteringssystemer
  • Avfallsforbrenningsanlegg

Nedlastinger