Effektive prosesser, høy tilgjengelighet av systemet og maksimal fleksibilitet
HYDAC er din partner for mat- og drikkemaskiner

Matindustriens krav til mat-, drikke- og pakkemaskiner er like forskjellige som produktene selv, og det kommer stadig flere.

Vi ser at våre kunder i mat- og drikkevareindustrien står overfor nye, stadig økende markedstrender. Og lønnsomheten til produktene og prisene ut til forbrukerne må alltid tas i betraktning. Dette skaper komplekse utfordringer ikke bare for matproduserende virksomheter men også for produsenter de tilsvarende maskinene og systemene.

Med en verdensomspennende tilstedeværelse og et team av eksperter for mat- og drikketeknikk, leverer HYDAC mer enn bare produkter. Med vår mange års erfaring kan vi hjelpe deg med å velge økonomisk og teknisk optimale systemløsninger.

Vi er også din innovative partner når det gjelder å løse problemer i eksisterende systemer – fra å øke effektiviteten og optimalisere kostnadsnivået for virksomheten din..

Prosesstabilitet i mat- og drikkemaskiner
#ProsessStabilitet #SystemTilgjengelighet #ProduksjonsStabilitet #Fleksibilitet

Raskt voksende produktutvalg i mat- og drikkeindustrien krever fleksible løsninger for å redusere omstillingstidene samtidig som effektiviteten økes, unngå nedetid og dermed maksimere produksjonskapasiteten til systemet ditt. HYDAC-sensorer støtter for eksempel evaluering av systemdata med IO-Link kommunikasjonsgrensesnitt og med smarte sensorer. Dette betyr at prosesser kan analyseres fort og enkelt, og produksjonsprosesser kan optimaliseres langvarig. 

 • Prosessovervåking med trykksensorer, serie HDA, EDS og HYDAC og smartsensorer serie HPT 1000, også egnet for funksjonssikkerhet iht ISO 13849
 • Overvåking og avvanning av girsmøring med offline filtrering fra serien OLF, oljetilstandssensorer fra serien HLB og AquaSensors, serie AS
 • Kompakte hydrauliske enheter, for eksempel seriene CO1, CO3 og Hybox
 • Elektromekaniske lineære drivsystem, serie HEZ
 • Filtrering av væsker og gasser

Temperaturstyring i mat- og drikkeapplikasjoner#Temperaturstyring #Kjøling #TemperaturKontrollApplikasjoner

Behovsbasert temperaturstyring beskytter maten og øker effektiviteten og levetiden til tmaskinen på en bærekraftig måte. Som ekspert på alle kjøle- og temperaturkontrolloppgaver kan HYDAC tilby integrerte termiske styringssystemer. Vi leverer løsninger for alle kjølekonsepter fra vår brede portefølje. Vi ønsker å bruke de tilgjengelige ressursene på en ansvarlig måte og å utnytte uunngåelig spillvarme. Kombinert med våre innovative tekniske systemer kan vi oppnå de beste mulige konfigurasjonene.

 • Væske/luft-kjølesystemer, serie FLKS, og væske/vann-kjølesystemer, serie FWKS
 • Kjøleenheter, serie RFCS
 • Luft/olje-kjølere, seriene OK, OS eller AC
 • Platekjølere, serie PWT eller HEX, spesielt vedlikeholdsredusert på forespørsel

Hygienedesign i mat- og drikkevareindustrien#MatSikkerhet #KlartKonsept #EHEDG #3AStandarder

Mat- og drikkeproduksjon er avhengig av forbrukernes tillit. Mattrygghet er derfor et sentralt tema, og det spiller en sentral rolle i prosjektering og systemdesign. I produksjonssystemene har et design som tillater hensiktsmessig rengjøring og hygiene høy prioritet ved valg av produktkomponenter og systemer. HYDAC trykksensorer og elektrosylindre er egnet for applikasjoner i matindustrien, og de er alltid tilgjengelig i en utforming som gjør rengjøring enkelt, eller i samsvar med spesifikke hygienekrav ved behov.

 • Trykkbrytere, serie EDS
 • Trykksensorer, serie HDA
 • Elektromekaniske lineære drivsystem, serie HEZ

Bærekraft for applikasjoner i mat- og drikkevareindustrien#Bærekraft #Teknikk #CO2Reduksjon

Fra innhøstingsmaskinen til foredlingen og pakkingen er HYDAC tett involvert i matproduksjon. Bærekraft, bevaring av ressurser og en gunstig energibalanse med redusert karbonavtrykk er i ferd med å bli viktige temaer for sluttbrukere og forbrukere. Som en systemleverandør for mat- og drikkevareindustrien, er vi med på å beskytte klimaet. HYDAC kan gi deg støtte fra første kostnadsoverslag med skreddersydde:

 • systemløsninger for maskinen din og systemteknikk,

 • væsketeknikk i eksisterende produksjonssystemer,

 • tilstandsovervåking for prediktivt og proaktivt vedlikehold.

Oversikt over hva HYDAC har å tilby HYDAC har en global tilstedeværelse: takket være HYDACs globale nettverk, som strekker seg til 51 land, er ekspertene våre alltid tilgjengelig – tenk globalt, handle lokalt.

Utviklingspartnere

Kundefokus og pålitelighet

Innovative svar på dine spesifikke krav – gjennom pålitelighet og nært samarbeid på like vilkår.

Økt produktivitet

Klare til å finne løsninger

Forskning og utvikling har alltid vært en del av HYDACs DNA. Vi er alltid klare til å lære nytt og vi vil samarbeide med deg for å finne svar på dine tekniske utfordringer.

Idé

Bransjekunnskap

Ekspertise på produkter og systemløsninger siden 1963. Vi forstår kravene til applikasjonene dine i bransjen - både i teori og i praksis.