Din partner for ekspertise i alle slags maskiner innen teknologi for olje og gass

Olje

HYDACs brede produktspekter, kombinert med ekspertisen innen utvikling, produksjon, salg og service, gjør det mulig å møte kravene som stilles til oljeindustrien over hele verden.

 

Gass

HYDAC hjelper sine kunder med å finne den mest effektive løsningen for gassindustrien – fra komponenter til komplette systemer.

 

 

HYDAC komponenter for olje- og gass-systemer

HYDAC tilbyr løsninger for kundeapplikasjoner innen håndtering av rørledninger som f.eks:

 • Hydraulisk ventilaktuering
 • Kjemisk injeksjon
 • Trykkdemping gjennom blære- og stempelakkumulatorer
 • Spyling av rørledninger for beskyttelse av pumper

HYDAC tilbyr løsninger for applikasjoner i subsea systemer som:

 • Juletrær
 • Kontrollblokker
 • Hus
 • Undervannssystemer
 • Utblåsningssikring (BOP)
 • Fjernstyrte kjøretøy (ROV)
 • Spyling av rørledninger

HYDAC tilbyr løsninger for applikasjoner i toppside systemer som:

 • Høyttrykksenheter (HPU)
 • Kontrollpaneler for brønnhoder
 • Overhalingssystemer
 • Utblåsningssikring (BOP)
 • Vanninjeksjon

HYDAC tilbyd løsninger for applikasjoner i hjelpesystemer, f.eks.:

 • Olje- og gass-skrubbing
 • Enheter for tilstandsovervåking
 • Kjemiske injeksjonssystemer
 • Kompressor og gassturbiner

Løsninger for applikasjoner på land#Onshore #Olje #Gass

HYDAC leverer et bredt spekter av løsninger for kundeapplikasjoner på land, som utblåsningssikringer (BOP), kompressorer og gassturbiner, smøresystemer og hydrauliske ventilaktuatorer. Det finnes også enheter for planlagt rensing av rør før oppstart, filtrering av vanninjeksjon og pumpesystemer.

 

Hydac produkter for olje og gass på land

Tilbakespylingsfilter Autofilt® RF3

Tilbakespylingsfiltrene Autofilt® RF3 separerer faste stoffer fra væsker med lav viskositet, og brukes til å beskytte flompumpene.

 

Fluid Aqua Mobile FAM

Fluid Aqua Mobile FAM er en kompakt enhet for avgassing,vannutskilling og for filtrering av hydraulikk -og smøreolje.

 

Radiale stempelpumper BRK

Radialstempelpumper BRK er meget robuste radielle enheter med høy volumetrisk effektivitet, bredt hastighetsområde og høy pålitelighet, selv under røffe forhold brukt i borerigger og brønnhodekontrollpaneler (WHCP).

 

Blære- og stempelakkumulatorer

Blære- og stempelakkumulatorer med elektrohydraulisk aktuering er egnet til nødstoppfunksjoner for gassrørledninger.

Mer informasjon om HYDAC blæreakkumulatorer

Mer informasjon om HYDAC stempelakkumulatorer

Løsninger for applikasjoner offshore#Offshore #Olje #Gass

HYDAC leverer et bredt spekter av offshoreløsninger for kundeapplikasjoner som vanninjeksjonsfiltrering, bølgekompensasjon, utblåsningssikringer og rørhåndteringsutstyr. Fortøyningssystemer, pumpesystemer og oljesmøringssystemer er også tilgjengelig.

 

HYDAC offshore løsninger for olje og gass

HPU

HPU (hydraulikkaggregat) driver en hydraulisk pelehammer for plassering av fundamentpeler under vann, for eksempel for offshoreplattformer eller vindturbiner.

 

Hydrauliske sylindre

Hydrauliske sylindre tåler trykk opptil 400 bar.

Mer informasjon om HYDAC hydrauliske sylindre

QHP blæreakkumulatorer

QHP blæreakkumulatorer er spesielt designet og konstruert olje og gassmarkedet. Avhengig av kundens krav er spesielle elastomerer, stålmaterialer og koblinger tilgjengelige.

 

QHP stempelakkumulatorer

QHP stempelakkumulatorer er utviklet for ulike olje-, gass- og offshore-applikasjoner.

 

Subsea løsninger#subsea #Olje #Gass

HYDAC leverer et bredt spekter av subsea løsninger for kundeapplikasjoner, som subsea kontroll- og akkumulatormoduler, subsea utblåsningssikringer (BOP) og fjernstyrte farkoster (ROV). Monoetylenglykolfiltrering og borehulls verktøy er også tilgjengelig fra HYDAC.

Hydac subsea løsninger for olje & gass

Subsea kuleventil

Den kompakte midlertidige undervannskuleventilen inneholder en toveis undervannskuleventil med flytende kule for midlertidig bruk og to pinner for ROV-drift på begge sider. Subsea kuleventilen er sertifisert av DNV-GL, i henhold til ISO 10423 – ytelseskrav 1 (PR1).

 

Sensorer for subsea applikasjoner

Sensorer for subsea applikasjoner har trykktransmittere med standard eller redundant design, delta P-trykktransmittere og trykkbrytere.

 

HYDAC har verdensomspennende godkjenninger

Nedlastninger