Din sertifiserte samarbeidspartner for store motorer – med internasjonal kunnskap

Høyhastighetsmotorer

Høyhastighetsmotorer brukes som generatoraggregater i kraftvarmeverk, på skip, og ofte i standard containere. HYDAC kan bidra i utviklingen ved å tilby dieselrensing med alt inkludert, fra avvanning av dagtanker til rens av drivstoffet i filtre ved motoren.

 

Mellomhastighetsmotorer

Mellomhastighetmotorer brukes i desentraliserte kraftverk fordi de er laget for rask og hyppig oppstart. Det særegne ved disse motorene er at de har en kontrollreserve. Høy ytelse og lave utslipp er også en fordel i overgangen til alternativ energi. Samarbeid med HYDAC for å optimalisere drivstoff- og smøresystemene for effektiv og bærekraftig drift.

Lavhastighetsmotorer

Lavhastighetsmotorer produserer energien som trengs for å drive store transportskip. Disse motorene fungerer i henhold til totaktsprinsippet, og væskebehandling er et viktig fokus. HYDAC tar seg av effektiv rens og avvanning av driftsvæskene dine for pålitelig og miljøvennlig bruk under ekstreme forhold. Vi kan hjelpe deg med å spare investerings- og servicekostnader.

Bærekraft og standardisering#nyenergi #ettermontering #oljerensing

Ha alltid fokus på effektiv og sikker drift av store motorer – sammen optimaliserer vi systemet og finner en tilpasset løsning for deg. Utnytt potensialet til standardisering: ettermontering med optimaliserte komponenter og systemer kan hjelpe deg med å oppnå langsiktige besparelser i smøreoljekondisjonering og drivstoffbehandling. Kontakt oss i dag!

Bærekraft og standardisering for store motorer: våre produktløsninger

YDAC smøreoljekondisjonering i bypass flyt

Vår systemløsning gir en bærekraftig reduksjon i belastningen på hovedfilteret og sikrer optimal beskyttelse av motoren. Egnet for nye systemer eller som en ettermonteringsløsning, vårt kostnadseffektive oljekondisjoneringssystem i bypass-strømmen forstyrrer ikke smøreoljekretsen din.

Mer informasjon om HYDAC OffLine Filter OLF

HYDAC drivstoff-filtermodul for multi-fuel motorer

Våre drivstoff-filtermoduler gir pålitelig rens og avvanning av multi- eller trippelfuel motorer Vi oppnår det høyeste nivået av filtrering for å forlenge levetiden til ditt injeksjonssystem. Les mer!

HYDAC automatfiltermodul

Våre automatfiltre renser væskene effektivt, med kontinuerlig eller periodisk skylling. Dra nytte av våre løsninger for alle typer krav til renhetsklasser til væskene dine. Sammen kan vi optimalisere motoren din på en bærekraftig måte.

Mer informasjon om HYDAC AutoFilt® RF9

Funksjonssikkerhet#prosessikkerhet #SIL #storermotorer

Store motorer i desentraliserte kraftverk eller som drivmotorer på skip må overholde svært strenge sikkerhetskrav. HYHYDAC er ditt kontaktpunkt for vellykket implementering av alle lovpålagte sikkerhetsforskrifter. Våre løsninger fokuserer for eksempel på SIL-kompatible komponenter, SOLAS- og IMO-krav og klassifiseringsforskrifter.

Funksjonssikkerhet for store motorer: våre løsninger

HYDAC utkoblingsenhet for doble gassfilter

For dupleksgassfiltre bruker vi dobbelblokk- og utluftingsteknologi for å rense giftige drivstoffgasser. Dette gjør det mulig å utføre vedlikeholdsarbeid under drift, uten risiko for personell eller maskiner – 100 % tilgjengelighet i kombinasjon med maksimal sikkerhet.

Mer informasjon om HYDAC GxF

HYDAC smøreoljekondisjonering

Bærekraftig behandling av smøreolje med den velutprøvde Sludge Treatment Unit i samarbeid med våre automatiske filter. Øk både sikkerheten og tilgjengeligheten til motoren din og dra nytte av den tidseffektive og kostnadseffektive HYDAC-løsningen uten separatorer.

 

HYDAC rensing av hydraulikkolje

Hydraulikkomponentene i 2-taktsmotoren din er i trygge hender med oss. Våre automatiske filtre sikrer at smøreoljen oppfyller de strengeste renhetskravene, slik at hydraulikksystemene beskyttes og du er garantert bærekraftig motordrift.

Mer informasjon om HYDAC AutoFilt® RF9

Systembalanse#systembalanse #digitalisering #tilgjengelighet #IIOT

For å oppdage vedlikeholdsbehov i store motorer på et tidlig stadium kreves koordinerte sensorer og systemer som overvåker tilstanden. Slik kan du øke systemets tilgjengelighet og produktivitet på lang sikt. HYDAC er ditt kontaktpunkt for problemfri drift av motoren med optimaliserte service- og vedlikeholdsintervaller – med verdensomspennende ekspertise innen overvåking, analyse og rensing av væsker.

Systembalanse for store motorer: våre løsninger

HYDAC trykkvakt for overvåking av filterforurensning

Trykkvaktene våre kan brukes til å overvåke filtertilstanden. Egendefinerte grenser oppdages pålitelig – for å beskytte systemet med økt tilgjengelighet og reduserte driftskostnader.

Mer informasjon om HYDAC EDS 300

HYDAC sensor for gjenkjenning av metallpartikler i smøreoljekretsen

Vår Metallic Contamination Sensor oppdager og klassifiserer metalliske slitepartikler i smøreoljen. Oppdag skader tidlig takket være kontinuerlig tilstandsovervåking og unngå uplanlagt nedetid.

Mer informasjon om HYDAC MCS 1000

HYDAC sensormodul for tilstandsovervåking av diesel

HYDACs velutprøvde Contamination Sensor Module er et kompakt og nettverkstilkoblet system for tilstandsovervåking av diesel. Følg med på renheten i dieselen – unngå tap av effektivitet og for tidlig slitasje i god tid.

Mer informasjon om HYDAC CSM-E