Elektromobilitet: HYDAC velger teknologinøytrale løsninger I forretningssegmentet elektromobilitet videreutvikler HYDAC nye komponenter, delsystemer og tjenester

Mobilitetens fremtid viser seg å være teknologinøytral. HYDAC utvikler begge teknologiene og tilbyr et stort produktsortiment av komponenter og systemer.

12 minutter lesetid

Temaer og produkter Elektromobilitet

Batteri eller drivstoffcelle? Fremtiden for mobilitet viser seg å være teknologinøytral..

Effektene av de pågående klimaendringene blir stadig vanskeligere å ignorere. Det anses nå som bevist at CO2 som slippes ut i atmosfæren på grunn av menneskelige aktiviteter er en av de viktigste faktorene. Mens industri- og energisektorene har hatt store fremskritt i å redusere CO2-utslippene i mange år, har tallene i trafikksektoren faktisk økt sammenlignet med referanseåret 1990. Dette forklarer hvorfor spesielt dette området er under intenst press fra politisk side, som det fremgår av de ambisiøse planene for CO2for f.eks. -utslipp for person- og lastebiler.

En annen faktor er diskusjonen rundt utslipp av svevestøv og nitrogenoksid, med særlig kritikk rettet mot dieselmotorer i storbyområder. Dette gjelder også kommunale kjøretøy og anleggsmaskiner som benyttes på disse lokasjonene. Selv om det virker svært sannsynlig at lastebiler og kompakte mobile arbeidsmaskiner vil bevege seg mot elektrifisering, med energi lagret i batterier, virker brenselcellen med hydrogentank som det beste alternativet for høyeffektapplikasjoner som lastebiler, busser, tog, skip og større anleggsmaskiner. HYDAC utvikler begge teknologiene – batterier og brenselceller – både for kjøretøy og maskiner , også for stasjonære strømforsyningen og lade-/fyllingsinfrastrukturen.

Bruksområder for elektromobilitet.

For å strukturere virkningene elektromobilitet har på alle markedene våre mer effektivt, og for å oppnå en mer målrettet utvikling, har vi splittet aktivitetene våre innen elektromobilitet for de følgende applikasjonene: "kraftforsyning", "infrastruktur", "elektriske maskiner og kjøretøy" og "produksjonsutstyr". For hvert av disse områdene tilbyd vi et stort produktsortiment som omfatter komponenter, systemer og tjenester, som er under konstant utvikling.

Visjon og utsiketer:
Godt posisjonert for en elektrifisert fremtid

HYDAC tilbyr produkter for mange applikasjoner innen elektromobilitet. Vi vil fortsette å samarbeide med kundene våre for å kunne tilby kundetilpassende, omfattende pakkeløsninger. Dette vil gjøre oss i stand til i fellesskap å møte de nødvendige kravene og spare energi, penger og betydelig tid. Med HYDAC er du klar for elektromobilitetens fremtid. 

Kraftforsyning, elektromobilitet

HYDAC - din kontakt for kjølesystemer for strømakkumulatorer, drivstoffcellekraftverk, elektrolyseanlegg. Les mer

Les mer

Infrastruktur

HYDAC - din partner for ladeinfrastruktur for batteridrevne kjøretøy og hydrogenstasjoner for kjøretøy med drivstoffceller

Les mer

Elektriske maskiner og kjøretøy

Lovende applikasjoner med elektrifiserende potensial. HYDAC offererer et stort sortiment av batterisystemer og energibesparende drivverk til kommersiell bruk

Les mer

Produksjonsutstyr

Ytesterke og energibesparende hydrauliske systemer. HYDAC produserer hydrauliske systemer som er både veletablert og fremtidsrettet.

Les mer

Ønsker du en samtale med oss?

Avtal en samtale

Les flere magasinartikler

Hydraulikk
Temaer og produkter
3 minutter lesetid |

Tankoptimaliseringsplattform

Les mer om løsningen vår

Industri 4.0
Temaer og produkter
9 minutter lesetid |

Innføring i temaet CMX

Les mer om løsningen vår

Drivteknologi
Temaer og produkter
9 minutter lesetid |

Intelligente HYDAC drivsystemer

Les mer nå