RENT, KLART VANN. 
 

Produktkatalog

Typiske applikasjoner er sperrevann, ballastvann, injeksjonsvann, drikkevann.

Vi leverer følgende utstyr:
 

● Selvrensende tilbakespylingsfiltre

● Finfiltre

● Bøttefiltre

● Stavfiltre

● Posefiltre


HYDAC hjelper deg med å kutte kostnadene med forfiltrering. 

Innen mange bruksområder må vannet behandles i flere steg i renseprosessen for å bli rent nok. Forfiltrering kan redusere den videre behandlingen til et minimum.
 

● Automatisk tilbakespylingsfilter fjerner større partikkelforurensninger uten driftsstans i filtreringsprosessen.

 

● Den viktigste grunnen til å installere forfiltrering er å sørge for at påfølgende filtreringssteg blir effektivt slik at den ønskede vannkvaliteten kan oppnås.
 

 

Fra grov til fin-filtrering, sikrer høy ytelse i prosessen.

 

 

På besøk hos kunde/Automatisk tilbakespylingsfilter RF3