Ansvar

Vi vil understreke at følgende informasjon er basert på produktdetaljer og verdier som er relatert til gjennomsnittlige applikasjoner, som ikke nødvendigvis gjelder i spesifikke tilfeller. Ettersom vi stadig forbedrer produktene våre, kan egenskapene, dimensjonene og vektene også endres, selv om vi gjør vårt ytterste for å innlemme disse endringene kontinuerlig. For en spesifikk søknad om produktet du trenger, vennligst kontakt vår aktuelle avdeling. De nødvendige ytelsesegenskapene kan deretter tilpasses kravene til det enkelte tilfellet på kjøpstidspunktet.

Skulle ingenting annet fremgå nedenfor, er vårt ansvar - av juridiske grunner overhodet - utelukket. Vi skal ikke holdes ansvarlig for skader som ikke påløper av selve det medfølgende objektet, og spesielt vil vi ikke påta oss noe ansvar for tap av fortjeneste eller annet økonomisk tap som kunden pådrar seg. Denne utelukkelsen av ansvar gjelder ikke ved forsett og grov uaktsomhet. Videre gjelder det ikke for feil som har blitt svikefullt skjult eller hvis fravær er garantert, og heller ikke i tilfeller av skyldig skade på liv, fysisk skade og helseskade. Skulle vi bryte en stor kontraktsforpliktelse gjennom grov uaktsomhet, er vårt ansvar begrenset til overskuelig skade. Krav på produktansvar skal forbli upåvirket.