Luftrenser, coronavirus: LEKF fra HYDAC Den pålitelige løsningen for COVID-19 og andre viruser

Luftrenseren LEKF fra HYDAC virker effektivt mot coronavirus og andre viruser, og vil pålitelig filtre ut aerosoler - ideell for skole, kontor, legepraksis, gymsal eller industri. Les mer!

Hvorfor det er fordelaktig å bruke luftrensere

Coronapandemien har gjort luftrensing i lukkede omgivelser viktigere en noensinne før, men effektiv luftrensing er også nyttig i en "vanlig influensasesong". Desentrale luftrensere for generell luftrensing tilbys på markedet av forskjellige virksomheter, spesielt med hensikt til å eliminere viruser og bakterier. Luftrensere kan også hjelpe med å rense luften innendørs for partikler som kan utløse allergier sånn som fint støv, midd, sporer og pollen. Når luft renses er det viktig å unngå at farlige aerosoler og partikler spres i lukkede rom på grunn av turbulenser i luften.

Hvordan fungerer LEKF-luftrenseren fra HYDAC?

LEKF utfører en totrinns rengjøringsprosess i samsvar med den velprøvde HYDAC Processmicron® elementteknologien såvel som UV-C desinfeksjon, i samband med lagdelt eller fortrengningsventilasjon. Våre luftrensere transporterer derfor luft på en måte som støtter den naturlige luftstrømningen i et rom for å oppnå lagdelt eller fortrengningsventilasjon. Dette oppnås ved å trekke inn luften gjennom filterelementet på toppen og føre den gjennom UV-C-desinfiseringssystemet i bunnen av beholderen. Den rensede og desinfiserte luften strømmer ut på gulvnivå. En CO2 -sensor overvåker kontinuerlig den aktuelle luftkvaliteten og signaliserer når det er nødvendig å lufte rommet ved hjelp av en lysdiode.

Tekniske data

Spenning:230–240V/N/PE 50 Hz
Filtreringseffekt:99,99% av coronavirusene
(kattecoronavirus) på trinn 1/2/3
Filterelement:Processmicron® 100% polypropylen inkl. antimikrobielt belegg
Filtreringseffekt:>95% av partikler 0,3–0,5 µm
Nominell gjennomstrømning:

Trinn 1 (normal drift) → 270 m³/h
Anbefalt romvolum: 50–80 m³

Trinn 2 (booster-nivå/*) → 410 m³/h
Anbefalt romvolum: 80–130 m³

Trinn 3 (booster-nivå/*) → 570 m³/h
Anbefalt romvolum: 110–200 m³

* For hurtig innendørs luftsirkulasjon / for industrielle arbeidsplasser

Dimensjoner:Høyde: 1843 mm I diameter: 334 mm
Vekt:Cirka 35 kg
Støynivå:Cirka 40–60 dB(A) (støyområde 1 m)
Ozonbelastning:0,000 ppm (ozonfri)
CO2 Advarsel:Ved 1000 ppm og mer

Fordelene til LEKF sammenlignet med luftrensere som bruker HEPA-filtre

Det er ikke nødvendig å blande hele romvolumet av luften med inntaksluften når LEKF-prinsippet for lufttransport brukes; enheten fungerer med vesentlig lavere inntaksluftstrømninger en lignende konkurranseprodukter. En farlig fordeling av aerosoler som oppstår på grunn av turbulenser i romluften unngås dermed takket være LEKF, annet enn luftrensere som bruker blandeventilasjon. Luftrensere med HEPA-filtre blir også fort forurenset ettersom bakterier og viruser har det lett å formere seg i det varme og fuktige miljøet i filteret. Fordelen over imot luftrensere med HEPA-filtre er at LEKF-filteret er utsatt for UV-C-lys som automatisk desinfiserer det. Dette betyr også at filterets levetid er vesentlig lenger hos HYDAC LEKF enn den er for HEPA-filtre.

Tradisjonell innendørs ventilasjon 
med turbulent blandingsventilasjon

HYDAC-løsning: LEKF
med fortrengningsventilasjon

Luftdesinfisering med uskadeliggjøring av 99,99% av coronavirusene

Test av hele systemet i S2-laboratoriet på Universitetet i Leipzig viste at LEKF-luftrenseren dreper opptil 99,99% av coronaviruser.

Sitat fre en HYDAC-ekspert for prosessteknologi:

"Det er ikke nødvendig å blande hele romvolumet av luften med inntaksluften når LEKF-prinsippet for lufttransport brukes; enheten fungerer med vesentlig lavere inntaksluftstrømninger en lignende konkurranseprodukter."

Oversikt over fordelene til LEKF-luftrenseren

Fjerner viruser, bakterier og partikler pålitelig

  • Dreper 99,99 av coronaviruser - vitenskapelig påvist
  • Fjerner også allergener sånn som fint støv, midd, sporer og pollen

Innovativt 2-trinns ventilasjonskonsept

  • Reduserer risikoen for fordeling av aerosoler innenfor rommet
  • Intet gjennomtrekk
  • Lavt støynivå

Høy renseeffekt

  • Optimalisert separeringsevne takket være det integrerte forfilteret

Plug and play

  • Ingen kostbar tilpasning påkrevd, enkel idriftsetting
Miljøvennlig

Miljøvennlig

  • Ozonfri UV-C-desinfisering

LEKF: Luftrenseren for skole, arbeidsplass og industri

LEKF er passende for bruk i offentlige bygninger sånn som skoler og barnehager, helseinstitusjoner og legekontorer. Samtidig kan systemet også brukes for luftrensing på arbeidsplasser, eksempelvis i kontoretasjer, kantiner, pause- og møteværelser, ja sågar i gymsaler eller butikker. Da luftutslippet er på gulvnivå, oppstår det intet ubehagelig gjennomtrekk. Støynivået av LEKF-luftrenseren tilsvarer omtrent en gjengs vifte. For å oppnå den beste mulige prestasjonen, skal den plasseres i midten av rommet eller nær en gruppe av bord. I større rom med mere mennesker anbefales flere enheter som fordeles jevnt over hele flaten.

Anbefalt installasjon av LEKF

Møteværelse

Venterom

Klasserom

DownloadReferanse: Luftrenser, coronavirus: LEKF fra HYDAC

Last ned som i PDF-format

Avtal en samtale idag!

Send en e-post

Se flere magasinartikler

Automasjon & IIoT
Temaer og produkter
| 6 minutter

HYDAC Hydraulikk opplæringspakke

Bilindustri
Temaer og produkter
| 4 minutter

Crossovers: find the right HYDAC filter element