p₀-beregning

Beregn forladetrykket på grunnlag av temperaturen målt ved akkumulatorskallet

Du kan bruke dette verktøyet til å beregne forladetrykket som skal brukes ved en gitt en målt temperatur ved akkumulatorskallet . For å gjøre dette, skriv inn referansen for ladetrykket (p₀) for akkumulator din og den målte akkumulatortemperaturen.

Merk: Referansetrykket for forlading er spesifisert på akkumulatoren – hvor er avhengig av modell, på en etikett på akkumulatorskallet, stemplet på akkumulatorskallet eller gravert på navneskiltet (se bruksanvisningen for den spesifikke akkumulatoren).

Har du spørsmål eller kommentarer gjeldende verktøyet? I så fall ta kontakt med oss!

Egnede produkter i katalogen

Hydrauliske akkumulatorer

Vis katalog

Ytterligere nyttige online-verktøy

Oversikt over online-verktøy

Vis alt verktøy