HYDRAULISKE DEMPERE

..er samlebetegnelsen for pulsasjonsdempere, sugestrømsstabilisatorer, støtdempere og lyddempere (silencer).

Pulsasjonsdempere består generelt av blære, stempel og/eller membran akkumulator, hver utstyrt med eller uten styrings blokker som kontrollerer væskestrømmen inn og ut.

Sugestrømsstabilisatorer og lyddempere er basert på ulike konstruksjonsprinsipper.

Volum -/og eller trykkvariasjoner som forekommer i væskesystemer har negativ innvirkning på funksjonen og levetiden til den enkelte komponent i systemet. Etter en nøyaktig analyse av systemet og evaluering av støtene er det mulig å bruke en hydro-pneumatisk demper for å dempe disse pulsene. Dette betyr at bruk av HYDAC hydrauliske dempere gir en pålitelig prosess og økonomiske fordeler.

Noen av disse fordelene er:

  • Reduserer trykkpulsasjoner
  • Forbedrer suge ytelsen i fortrengningspumper
  • Hindrer rør i å sprekke og skader på ventiler
  • Beskytter måleutstyret og dets funksjon i systemet
  • Reduserer støynivået i hydrauliske systemer
  • Reduserer vedlikeholds - og servicekostnader
  • Forlenger levetiden på systemet