KJØLESYSTEMER MED VANNOLJEKJØLER

FWKS er et komplett kjølesystem for kjølevæske –/og smøreoljekretser.
Systemet brukes primært som en temperaturstyrt mellomliggende krets. Fordelen med en mellomliggendekrets er at systemet og/eller de delene som kjøles ned ikke kommer i kontakt med selve kjølevæsken (vannet), noe som bidrar til å hindre forurensing eller korrosjon i systemet.
FWKS består av en platevarmeveksler, en tank med en sirkulasjonspumpe og annet tilleggsutstyr.

Funksjon:
Pumpen transporterer driftsmedie som skal kjøles ut av tanken gjennom komponenten og tilbake til platevarmeveksleren, hvor driftsmedie avkjøles på nytt, med vann.
FWKS er tilgjengelig i ulike størrelser.  Avhengig av versjon, kan vann-glykol (W) eller mineralolje (M) brukes som driftsmedium

Tekniske data:

  • Kjølekapasitet opp til 100 kW (avhengig av systembetingelser)
  • Volumstrøm opp til 150 l/ min
  • Tankvolum opp til 100 l
  • Kjølevæske, vann
  • Driftsmedie vann-glykol eller mineralolje

Typiske bruksområder:

  • Kjøling av de viktigste AC enhetene
  • Kjøling av motorspindler i prosessmaskiner
  • Væskekjølte stasjoner
  • Inverter kjøling
  • Kjøling og smøring av gir enheter