HDA 4748-H MED HSI SENSORGJ.KJENNING

from 9  to 9000
      
from -14.5  to 0