SYLINDRE

Den hydrauliske sylinder er blant de viktigste delene i et hydraulikksystem, uansett hvor sammensatt og komplisert prosessen er. Den hydrauliske sylinderen viser hva systemene er i stand til. Sylinderne er ofte utsatt for ekstreme forhold og påkjenninger og oppgavene våre ingeniører må løse vedrørende utformingen er like krevende. Vi har mer enn 40 års erfaring så våre ingeniører løser disse oppgavene på en optimal måte. Energieffektivitet, vekt, optimalisering, levetidsberegning, minst mulig vedlikehold ja kort sagt hele den økonomiske effektiviteten er noe vi legger stor vekt på. Overflatebehandlingen betyr mye i denne sammenheng. Derfor tilbyr f.eks. HYDROSAAR det mest omfattende overflatebehandlingsprogrammet tilgjengelig for dette markedet.
  • Galvanisk belegg
  • Flammesprøytingsbelegg
  • Plasma og HVOP spraybelegg
  • Lasersveising eller PTA belegg
Programmet i vår produksjon omfatter sylindre med diameter fra 120 mm til mer enn 1 meter, og lengder opp til 15 meter (større dimensjoner på forespørsel). Mer informasjon finner du under http://www.hydrosaar.de/
Mine forespørsler