Obszar „infrastruktury” to zarówno infrastruktura ładowania (ładowanie z dużą mocą) pojazdów akumulatorowych oraz stacji tankowania wodoru dla pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi.

Nasze produkty są już wykorzystywane w wielu z tych zastosowań. Obejmuje to rozwiązania w zakresie chłodzenia kabli ładujących i elektroniki zasilającej, czujniki ciśnienia wodoru, filtrację wodoru, czystość techniczną oraz hydrauliczne jednostki napędowe do sprężarek wysokociśnieniowych.

Komponenty i systemy dla stacji szybkiego ładowania

Aby skrócić czas ładowania pojazdów elektrycznych, wielu producentów pojazdów stosuje tzw. ładowanie z dużą mocą (HPC – High Power Charging), które umożliwia ładowanie akumulatorów w ciągu kilku minut przy mocy ładowania 350 kW i więcej.  

W dłuższej perspektywie czas ładowania pojazdów elektrycznych zasilanych z akumulatorów powinien być porównywalny z czasem tankowania pojazdu spalinowego, przede wszystkim w celu zapewnienia możliwości jazdy na długich dystansach. Celem jest osiągnięcie zasięgu 100 km w ciągu trzech minut ładowania.

Ze względu na wysokie prądy ładowania, opory w przewodzie i złączu ładującym powodują powstawanie dużej ilości ciepła. Aby utrzymać temperaturę w dopuszczalnym zakresie podczas ładowania, kabel ładowania i złącze są chłodzone cieczą. Ponieważ potrzebne do tego systemy chłodzenia są często zintegrowane bezpośrednio w stacji ładowania, muszą być szczególnie wydajne i kompaktowe.

Systemy chłodzenia kabli do ładowania w stacjach szybkiego ładowania (HPC)

Ciecz może być chłodzona powietrzem z otoczenia lub alternatywnie chłodziarką, w zależności od warunków otoczenia i pracy.

Oprócz konwencjonalnych czynników chłodzących, takich jak woda glikol, można stosować systemy z olejami izolacyjnymi lub cieczami nieprzewodzącymi. HYDAC jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań systemów chłodzenia dla infrastruktury ładowania i może zapewnić idealne rozwiązanie dla Państwa zastosowania!

Chłodziarka

Do zasilania parków ładowania z dużą mocą potrzebne są wysokowydajne przemienniki częstotliwości, które mogą przekształcić prąd zmienny dostarczany przez sieć energetyczną na prąd stały dla poszczególnych punktów ładowania. Ponadto w niektórych parkach ładowania powstają stacjonarne magazyny akumulatorów, które stabilizują i odciążają sieć energetyczną. Tutaj również powstaje ciepło, ze strat w modułach mocy/ogniwach akumulatora, a ciepło to można odprowadzić za pomocą płyty chłodzącej z cieczą, stosowaną w połączeniu z systemem chłodzenia. Informacje o produktach znajdują się w rozdziale Komponenty i systemy do przechowywania akumulatorów

Płyta chłodzona cieczą

Do zasilania parków ładowania z dużą mocą potrzebne są wysokowydajne przemienniki częstotliwości, które mogą przekształcić prąd przemienny dostarczany przez sieć energetyczną na prąd stały dla poszczególnych punktów ładowania. Ponadto w niektórych parkach ładowania powstają stacjonarne magazyny akumulatorów, które stabilizują i odciążają sieć energetyczną. Tutaj również powstaje ciepło, ze strat w modułach mocy/ogniwach akumulatora, a ciepło to można odprowadzić za pomocą płyty chłodzącej z cieczą, stosowaną w połączeniu z systemem chłodzenia. Informacje o produktach znajdują się w rozdziale Komponenty i systemy bateryjnego magazynowania

Komponenty i systemy dla stacji tankowania wodoru

Wodór będzie w przyszłości odgrywał istotną rolę w systemie energetycznym, który jest coraz bardziej zależny od energii odnawialnej. I dotyczy to również sektora mobilności. Chociaż pojazdy zasilane z akumulatorów mogą być wykorzystywane w znacznym stopniu w codziennym transporcie miejskim i dojazdach do pracy, to w transporcie dalekobieżnym i transgranicznym, zwłaszcza w przypadku większych pojazdów (ciężarówek, pociągów i statków), sensowne jest wykorzystanie pojazdów zasilanych z ogniw paliwowych, charakteryzujących się większym zasięgiem i krótkim czasem tankowania. W ciągu ostatnich 20 lat opracowano w tym zakresie globalnie obowiązujące normy, które umożliwiają napełnianie pojazdów ciśnieniem 350 lub 700 bar.

Firma HYDAC wyposażyła pierwszą stację tankowania wodoru w komponenty hydrauliczne już w 2006 roku. Od tego czasu staliśmy się wiodącym producentem hydraulicznych jednostek napędowych dla szerokiej gamy sprężarek, które są odpowiedzialne za zapewnienie wymaganego ciśnienia w układzie dla stacji tankowania wodoru.

W pojazdach napędzanych wodorem ogromne znaczenie ma czystość i jakość wodoru. Podczas tankowania pojazdów wodór dostarczany przez stacje paliw musi być jak najczystszy, bez zanieczyszczeń. Jako ekspert w dziedzinie czystości technicznej   opracowaliśmy pierwsze na świecie urządzenie analizujące, które może służyć do weryfikacji i analizy zanieczyszczeń cząstkami stałymi zgodnie z warunkami standardu SAE – HYDAC PSA H70.

Doświadczenie z PSA-H70 pokazało, że skuteczna i solidna filtracja gazu, która jest w stanie sprostać surowym wymaganiom związanym z tankowaniem wodoru, jest niezbędna. Dzięki połączeniu optymalnej konstrukcji obudowy z innowacyjną technologią filtracji, rozwiązania HYDAC w zakresie filtrów i separatorów spełniają najsurowsze normy dla wszystkich obszarów zastosowań do 1000 bar i tym samym w znacznym stopniu przyczyniają się do technicznej czystości stacji tankowania wodoru.

Firma HYDAC dostarcza obecnie szeroki asortyment komponentów dla branży stacji tankowania wodoru. Obejmuje to specjalnie opracowane czujniki ciśnienia z certyfikatem ATEX i IECEX w wersji pojedynczej lub redundantnej (zgodnej z SIL2) do 1050 bar. Ponadto dostarczamy systemy chłodzenia do odprowadzania ciepła powstałego w wyniku sprężania wodoru orazjednostki chłodzące sprężarki do ustawiania temperatury wstępnego schładzania gazu.

Czystość techniczna w wodorze

PSA-H70: adapter pomiarowy do określania zanieczyszczenia cząstkami stałymi w stacjach tankowania wodoru o ciśnieniu 700 bar i 350 bar. Ilościowy i jakościowy pomiar cząstek zanieczyszczeń >5 µm. Pobieranie próbek zgodne z normą ASTM D7650. Późniejsza analiza cząstek zgodnie z ASTM D7651.

Filtry cząstek stałych i separatory cieczy do wodoru

Dzięki filtrom wysokociśnieniowym GF/GCF, firma HYDAC oferuje wiodącą technologię filtrowania gazów w zastosowaniach z wodorem do 1050 barów. Konstrukcja filtrów zapewnia maksymalną powierzchnię filtracyjną w najbardziej kompaktowych wymiarach i wyróżnia się doskonałą stabilnością procesu, najwyższą jakością filtracji i minimalną stratą ciśnienia . Materiał filtracyjny Chemicron®, opracowany przez HYDAC wyłącznie do zastosowań gazowych, zapewnia określone współczynniki separacji przy maksymalnej integralności filtra. Elementy filtrujące ze stali nierdzewnej są produkowane w całości ze stali, dzięki czemu mogą być stosowane w ekstremalnych temperaturach i przy szczególnie agresywnych czynnikach. Ze względu na wyjątkowo solidną i odporną technologię, stabilność ciśnienia różnicowego i odporność na skoki ciśnienia są doskonałe.

Czujniki ciśnienia dla wodoru

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w rozwoju i produkcji czujników ciśnienia, HYDAC Electronic wprowadził na rynek nową serię czujników ciśnienia wodoru. Dzięki własnej produkcji celek pomiarowych do przetworników ciśnienia przez firmę HYDAC, możliwe było opracowanie celki pomiarowej do przetwornika ciśnie wodorowego na bazie stali nierdzewnej. Czujniki oparte są na wytrzymałej celce pomiarowej czujnika o długiej żywotności z cienkowarstwowym tensometrem na membranie ze stali nierdzewnej. Celka pomiarowa czujnika jest zgrzana z przyłączem procesowym - nie ma żadnych wewnętrznych uszczelnień. Kompatybilność z wodorem jest zapewniona poprzez zastosowanie określonego materiału. Czujniki ciśnienia są obecnie stosowane na całym świecie w pojazdach z ogniwami paliwowymi (z certyfikatem EC79/2009) i zastosowaniach stacjonarnych (ATEX, IECEX, CSAUS) .

Czy chcą Państwo umówić się na indywidualną konsultację?

Umów się na konsultacje

Zasilanie, elektromobilność

HYDAC – Państwa kontakt w sprawie magazynów akumulatorów chłodzących, elektrowni na ogniwa paliwowe, zakładów elektrolizy. Dowiedz się więcej

Czytaj więcej

Maszyny i pojazdy elektryczne

Obiecujące zastosowania o elektryzującym potencjale. HYDAC dostarcza szeroką gamę systemów akumulatorowych i energooszczędnych jednostek napędowych

Czytaj więcej

Wyposażenie produkcji

Wydajne i energooszczędne układy hydrauliczne. HYDAC może dostarczyć sprawdzone i zaawansowane technologicznie układy hydrauliczne.

Czytaj więcej