Maszyny i pojazdy napędzane przez akumulatory elektryczne lub wodór z punktu widzenia ochrony klimatu mają sens tylko wtedy, gdy stosowana energia elektryczna i wodór mogą być udostępniane w sposób neutralny pod względem emisji CO2.

Podczas gdy przyjazne dla klimatu wytwarzanie energii za pomocą elektrowni wiatrowych i słonecznych jest już ugruntowaną branżą poza elektromobilnością, wykorzystywanie stacjonarnych akumulatorów w celu wyrównania wahań w wytwarzaniu energii odnawialnej iwytwarzania wodoru poprzez elektrolizę na dużą skalę, w sposób przyjazny dla środowiska, stanowią niezbadane terytorium. Elektroliza odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ wodór wytwarzany metodami neutralnymi pod względem emisji CO2 służy jako paliwo dla mobilności, źródło energii do zasilania elektryczności i ciepła, materiał zastępczy w procesach przemysłowych, takich jak produkcja stali oraz surowiec w przemyśle chemicznym. Elektrownie z ogniwami paliwowymi umożliwiają bezpieczne i przyjazne dla klimatu zaopatrzenie gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych w energię elektryczną i cieplną.

Produkty HYDAC dla tych zastosowań obejmują systemy chłodzenia dla magazynów akumulatorów, elektrowni ogniw paliwowych i systemów elektrolizy, czujniki i rozwiązania filtracyjne dla zastosowań wodoru oraz technikę montażu kabli zasilających i zbiorników wodoru.

Komponenty i systemy do przechowywania akumulatorów

 Przechowywanie energii elektrycznej będzie odgrywało istotną rolę w przyszłym zasilaniu sieciowym, ponieważ odsetek stosowanej energii odnawialnej wciąż rośnie. Aby szybko zrównoważyć wytwarzanie i zużycie energii elektrycznej (stabilizacja sieci), coraz cześciej stosuje się akumulatory . Operatorzy elektrowni mogą na przykład wykorzystać magazyn do stabilizacji sieci i jednocześnie płynniej obsługiwać swoje elektrownie. Firmy przemysłowe mogą wykorzystywać systemy zarówno do dostarczania bezprzerwowego zasilaniai zwiększenia ich zużycia wewnętrznego z zainstalowanych elektrowni fotowoltaicznych oraz wygładzenia szczytów obciążenia ( „niwelowanie zapotrzebowania szczytowego”) w celu obniżenia kosztów dostawy energii elektrycznej. W kontekście stacji szybkiego ładowania pojazdów zasilanych z akumulatorów, magazynowanie akumulatorów można wykorzystać do zmniejszenia wysokich szczytów, które obciążają sieć energetyczną podczas ładowania i w ten sposób uniknąć kosztownej rozbudowy sieci.

Niezależnie od konkretnego zastosowania, jesteśmy Państwa partnerem w zakresie chłodzenia cieczą modułów akumulatorów i związanych z nimi przemienników częstotliwości, niezbędnych do podłączenia do sieci. Oferujemy sprężarkowe systemy chłodzenia (chłodziarki) i systemy chłodzenia cieczy/powietrza, płytowe wymienniki ciepła i płyty chłodnicze.

Komponenty i systemy do instalacji elektrolizy

Wodór może tylko pomóc w dekarbonizacji jeśli zostanie wygenerowany w sposób neutralny pod kątem emisji CO2. Jeśli jednak tak jest, to stanowi on podstawę dekarbonizacji dla wielu sektorów przemysłu i pojazdów ciężkich. Używanie energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej (wiatr, słońce, woda), aby rozdzielić wodę na jej części składowe, określa się jako elektrolizę . Systemy elektrolizy mogą opierać się na elektrolizie alkalicznej, PEM lub SOFC. HYDAC dostarcza bogate portfolio komponentów i systemów dla wszystkich trzech technologii.

Mimo wysokiej sprawności elektrowni, ze względu na dużą zainstalowaną moc, trzeba odprowadzać duże ilości ciepła. Aby to ułatwić, dostarczamy modułowe, wysokowydajne chłodnice i systemy chłodzenia dla zestawów do elektrolizy i prostowników

Uzdatnianie i filtracja cieczy technologicznych (woda dejonizowana lub roztwór wodorotlenku potasu), które w elektrolizerze są rozdzielane na wodór i tlen oraz uwalnianie gazów ubocznych - wodoru i tlenu - z pozostałości tych cieczy technologicznych można zrealizować za pomocą innowacyjnych produktów od HYDAC Process Technology .

Dzięki fachowej wiedzy na temat systemów chłodzenia, wymienników ciepła i separatorów/filtracji, firma HYDAC może zapewnić innowacyjne rozwiązania systemowe w zakresie suszenia kondensacyjnego wodoru i tlenu. Polega to na zastosowaniu wymienników ciepła z połączonym systemem chłodzenia do schładzania gazów produktowych, aby zawarta w nich woda mogła zostać skroplona i usunięta przez separator.

Po stronie wodoru znajduje się również bogate portfolio czujników ciśnienia z nominalnymi ciśnieniami od 16 do 1050 bar .

Sprawdzone systemy montażowe od HYDAC Akcesoria umożliwiają szybki i bezpieczny montaż  kabli zasilających i zbiorników wodoru na małej przestrzeni.

Modułowe systemy chłodzenia

Modułowe chłodziarki stołowe z mikrokanałowymi elementami wymiennika ciepła, Wszystkie chłodziarki są dostępne w różnych wersjach, np. również w wersji cichej lub o wysokiej wydajności.

Systemy chłodzenia dostosowane do integracji w zestawach systemowych i kontenerach, np. Cooling box, jako centralne rozwiązanie chłodzące w systemach wielomegawatowych.

Płytowe wymienniki ciepła

Płytowe wymienniki ciepła z niklowanej stali nierdzewnej do chłodzenia cieczy technologicznych i powstających gazów (tlen i wodór)

Filtry cząstek stałych i separatory cieczy do wodoru

Indywidualne i standardowe kombinacje separatorów cyklonowych i wkładów filtracyjnych do koalescencji do oddzielania wodoru i tlenu z wody DI lub ługu KOH.

Development partner for hydrogen valve technology

Exciting challenges around the topic of hydrogen also await you in the valve technology industry. With almost 50 years of experience in the development and manufacture of valves, we're already working on custom solutions. Get in touch with us – we look forward to working with you on a joint project!

Komponenty i systemy dla elektrowni na ogniwa paliwowe

Wodór i ogniwa paliwowe będą odgrywać ważną rolę w zrównoważonym zaopatrzeniu w energię elektryczną w przyszłości. Ogniwa paliwowe są elektrochemicznymi przetwornikami energii, które przetwarzają wodór, gaz ziemny, biogaz, gaz płynny lub inne paliwa cieczowe bezpośrednio na energię elektryczną i cieplną. Nie są one jednak systemami magazynowania energii, jak akumulatory. Zamiast tego potrzebują zewnętrznego zasilania paliwem (np. ze zbiornika paliwa lub podłączonego przewodu gazowego). Zdecentralizowana dostawa energii elektrycznej za pomocą ogniw paliwowych, w szczególności do obiektów handlowych i przemysłowych, a zastosowanie jako zasilanie awaryjne szpitali, centrów komputerowych, procesów w dostawach żywności itp. już teraz odgrywa dużą rolę. Innym zastosowaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej w odległych miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci lub gdzie podłączenie nie jest możliwe ze względów ekonomicznych lub technicznych. Użycie czystego wodoru do zastosowań stacjonarnych już teraz stwarza możliwości taniego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W stacjonarnych elektrowniach na ogniwa paliwowe coraz częściej stosuje się paliwa w technologii SOFC, MCFC i PEMFC. Dla wszystkich technologii HYDAC oferuje bogate portfolio komponentów i systemów, począwszy od systemów mocowania zbiorników, filtracji i czujników, zarówno do użytku mobilnego, jak i stacjonarnego, aż po złożone systemy chłodzenia z obiegiem wody DI.

Modułowe systemy chłodzenia

Modułowe chłodziarki stołowe z mikrokanałowymi elementami wymiennika ciepła, do chłodzenia stacjonarnych ogniw paliwowych, które zostały zoptymalizowane do chłodzenia niskotemperaturowego za pomocą wody-glikolu. Wszystkie chłodziarki są dostępne w różnych wersjach, np. również w wersji cichej lub o wysokiej wydajności. Możliwe są również chłodnice, które są kompatybilne z wodą DI.

Technika montażu instalacji zbiorników

Ogniwa paliwowe wymagają wodoru , który obecnie transportuje się w zbiornikach typu 3 lub typu 4, w zależności od zastosowania. Zwłaszcza zbiorniki typu 4 (włókna węglowe owinięte wokół rolki z tworzywa sztucznego) ulegają podczas pracy znacznym zmianom długości i średnicy. Dzięki naszym unikalnym, elastycznym paskom ze stali nierdzewnej z opatentowanymi śrubami szybkiego montażu w połączeniu z indywidualnie opracowanymi uchwytami, możemy zrealizować systemy montażowe, które umożliwiają rozszerzanie i kurczenie się pojemników, a jednocześnie utrzymują je w bezpiecznym położeniu w przypadku uderzenia. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu jako jednej z wiodących firm w zakresie inżynierii i dostaw systemów montażowych dla zbiorników CNG i wodoru z materiałów kompozytowych, możemy współpracować z Państwem w celu znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań dla montażu Państwa systemu zbiorników.

Filtry cząstek stałych i separatory cieczy do wodoru

Dzięki serii filtrów GF/GCF, HYDAC oferuje wiodącą technologię filtracji gazów w zastosowaniach z wodorem do 1050 barów. Konstrukcja filtrów zapewnia maksymalną powierzchnię filtracyjną w najbardziej kompaktowych wymiarach i wyróżnia się doskonałą stabilnością procesu, najwyższą jakością filtracji i minimalną stratą ciśnienia . Materiał filtracyjny Chemicron®, opracowany przez HYDAC wyłącznie do zastosowań gazowych, zapewnia określone współczynniki separacji przy maksymalnej integralności filtra. Elementy filtrujące ze stali nierdzewnej są produkowane całkowicie bez użycia żywic, dzięki czemu mogą być stosowane w ekstremalnych temperaturach i przy szczególnie agresywnych czynnikach. Ze względu na wyjątkowo solidną i odporną technologię, stabilność ciśnienia różnicowego i odporność na skoki ciśnienia są doskonałe. Zastosowania naszych filtrów można znaleźć w całym cyklu wodorowym, począwszy od instalacji do produkcji wodoru (np. elektrolizerów), poprzez instalacje do stacji tankowania wodoru, aż po stanowiska badawcze komponentów instalacji wodorowych.

Czujniki ciśnienia dla wodoru

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w rozwoju i produkcji czujników ciśnienia, HYDAC Electronic wprowadziła na rynek nową serię czujników ciśnienia wodoru. Dzięki własnej produkcji ogniwa do pomiaru ciśnienia przez firmę HYDAC, możliwe było opracowanie ogniwa wodorowego na bazie stali nierdzewnej. Czujniki oparte są na wytrzymałej komórce czujnika o długiej żywotności z cienkowarstwowym tensometrem na membranie ze stali nierdzewnej. Komórka czujnika jest zgrzana z przyłączem procesowym - nie ma żadnych wewnętrznych uszczelnień. Kompatybilność z wodorem jest zapewniona poprzez zastosowanie określonego materiału. Czujniki ciśnienia są obecnie stosowane na całym świecie w pojazdach z ogniwami paliwowymi (z certyfikatem EC79/2009) i zastosowaniach stacjonarnych (ATEX, IECEX, CSAUS).

Zastosowania naszych czujników stacjonarnych można znaleźć w całym cyklu wodorowym, począwszy od systemów do produkcji wodoru (np. elektrolizerów) aż po systemy do stacje tankowania wodoru, ale także w stanowiskach do badania komponentów instalacji wodorowych.

Czy chcą Państwo umówić się na indywidualną konsultację?

Umów się na konsultacje

Infrastruktura

HYDAC – Państwa partner w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów akumulatorowych oraz stacji tankowania wodoru dla pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi

Czytaj więcej

Maszyny i pojazdy elektryczne

Obiecujące zastosowania o elektryzującym potencjale. HYDAC dostarcza szeroką gamę systemów akumulatorowych i energooszczędnych jednostek napędowych

Czytaj więcej

Wyposażenie produkcji

Wydajne i energooszczędne układy hydrauliczne. HYDAC może dostarczyć sprawdzone i zaawansowane technologicznie układy hydrauliczne.

Czytaj więcej