Główna siedziba HYDAC Polska:

HYDAC sp. z o.o.
ul. Reymonta 17
43-190 Mikołów
Polska
Telefon: +48 32 326 29 00, +48 32 226 26 55
Fax: +48 32 326 29 01, +48 32 226 40 42
email: info(at)hydac.com.pl
NIP: 635-000-02-22
Regon: 271287023
VAT UE: PL6350000222
BDO: 000041579
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Nr KRS: 0000099959
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach
Sekretariat Zarządu: +48 32 326 29 37
Dział Techniczny: +48 32 326 29 48
e-mail: techniczny(at)hydac.com.pl
- zapytania o cenę
- zapytania techniczne
Dział Finansowy: +48 32 218 09 75
Dział Kontroli Jakości: +48 32 326 29 28
Dział Konstrukcyjny: +48 32 326 29 15
Dział Produkcji: +48 32 737 58 70
Dział Realizacji Zamówień: +48 32 326 29 53
Dział Serwisu: +48 32 326 29 18
Dział Logistyki: +48 32 326 29 35

Biura Techniczne:

Biuro Gdańsk
ul. Przyrodników 1B
80-298 Gdańsk
Tel.: +48 58 728 70 40
Fax: +48 58 728 70 41
e-mail: gdansk(at)hydac.com.pl
Biuro Wrocław
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
Tel.: +48 71 326 71 00
Fax: +48 71 320 90 50
e-mail: wroclaw(at)hydac.com.pl
Biuro Warszawa
Al. Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa
Tel.: +48 22 335 99 75
Fax: +48 22 335 99 76
e-mail: warszawa(at)hydac.com.pl
Biuro Toruń
Płocka 3
87-100 Toruń
Tel.: +48 56 622 97 44, +48 56 622 97 55
Fax: +48 56 622 97 44
e-mail: torun(at)hydac.com.pl
Biuro Poznań
ul. Bukowska 41
62-070 Dąbrowa, k. Poznania
Tel.: +48 61 666 26 00
Fax: +48 61 666 26 01
e-mail: poznan(at)hydac.com.pl

© Copyright 2002 Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i nagrania wideo jak i ich układ na stronie internetowej Spółki podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów prawnych. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, zmieniana czy rozpowszechniana dla celów komercyjnych lub udostępniana osobom trzecim. HYDAC nie ręczy za aktualność, prawidłowość i kompletność zawartych na tej stronie informacji oraz za ich stałą dostępność. 

Zastrzeżenia Informacje zawarte na tej stronie internetowej podlegają polskiemu prawu autorskiemu. Niektóre części tej strony internetowej zawierają informacje, objęte prawami autorskimi osób trzecich, co jest zaznaczone. Kopiowanie, przerabianie, rozpowszechnianie i każde użycie naruszające prawa autorskie wymaga pisemnej zgody autora. HYDAC tworzy z dużą starannością treść niniejszej strony internetowej i regularnie dba o jej stałą aktualizację. Nie ręczymy jednak za aktualność, prawidłowość i kompletność zawartych na tej stronie informacji oraz za ich stałą dostępność. Serwis internetowy HYDAC może zawierać łącza i odwołania do stron internetowych osób trzecich. HYDAC nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na takich stronach oraz nie gwarantuje takich stron czy treści na nich zawartych i nie firmuje ich jako swoich. HYDAC nie sprawuje kontroli nad informacjami czy treściami zawartymi na stronach internetowych osób trzecich. Zwracamy uwagę, że dane i wartości dotyczące naszych produktów odnoszą się do przeciętnych warunków pracy i zastosowania. W związku z tym, że ciągle doskonalimy nasze produkty, wartości, wymiary i wagi mogą ulec zmianie, chociaż staramy się je na bieżąco aktualizować. W przypadku konkretnych warunków zastosowania danego produktu prosimy zwrócić się do właściwego przedstawiciela Spółki. Wymagane parametry będą uwzględnione wtedy przy zakupie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych do danych zawartych w prospektach.

Odpowiedzialność Spółki za jakiekolwiek szkody spowodowane niepoprawnością, niekompletnością lub nieaktualnością udostępnionych informacji, a także za szkody wynikłe z ewentualnego błędnego zinterpretowania udostępnionych informacji przez użytkownika, ogranicza się tylko do przypadków rażącego niedbalstwa lub celowego działania FSC.

Wszelkie dane osobowe wymagane od Państwa na stronie internetowej Spółki będą używane i przechowywane wyłącznie do Państwa indywidualnej obsługi, przesłania informacji o produktach, o ofertach i aktualnych promocjach. Spółka zapewnia, że Państwa dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.