Informacje o firmie HYDAC Wspieramy Was od 1963 roku

Jako międzynarodowa grupa posiadamy globalną sieć doświadczenia, wysokie standardy jakości i orientację na klienta. Dzięki temu możemy spełniać każde wymagania rynkowe oraz wspomagać Was w roli specjalistycznego partnera w opracowywaniu indywidualnie dostosowanych rozwiązań. Dowiedz się więcej o naszej firmie.

HYDAC – 50 międzynarodowych spółek zależnych, jedno DNA

Firma HYDAC, założona w Saar, Niemcy, w 1963 roku jako Spółka Akcesoriów Hydraulicznych i działająca jako przedsiębiorstwo rodzinne, nigdy nie zaprzestała rozwoju. HYDAC ma obecnie 50 międzynarodowych spółek zależnych, około 500 partnerów handlowych i serwisowych, 14 linii produkcyjnych oraz ponad 9500 pracowników na całym świecie.
Polegaj na doświadczeniu w segmencie hydrauliki, systemach i technice płynów firmy HYDAC. Angażujemy się w dostarczanie integralnych rozwiązań, które mogą być stosowane w branżach przemysłowych, są trwałe, a przede wszystkim dostosowane pod klientów. Nie jesteśmy teoretykami – dzięki pełnemu zrozumieniu branży opracowujemy systemy, które wytrzymają próbę czasu. Dla Ciebie i z Tobą.

HYDAC w Polsce

Firma HYDAC sp. z o.o. jest spółką-córką niemieckiego koncernu HYDAC TECHNOLOGY, światowego lidera w zakresie hydrauliki siłowej.


Produkty marki HYDAC znane są na rynku polskim już od lat sześćdziesiątych – jesteśmy prekursorem rozwoju techniki hydrauliki siłowej w Polsce i Europie Wschodniej. Specyfika tej obecnej we wszystkich gałęziach przemysłu branży motywuje nas do bezustannego rozwoju poprzez podejmowanie nowych wyzwań i tworzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów.


W 1992 roku, z uwagi na duże zainteresowanie naszą ofertą i powiększający się rynek, powstała w Mikołowie odrębna spółka Hydac sp. z o.o. W kolejnych latach firma poszerzyła się o biura zewnętrzne we Wrocławiu i Toruniu, a następnie w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. W 2001 roku rozpoczęły swą działalność przedstawicielstwa na Ukrainie i na Białorusi oraz w Rosji, gdzie od 2004 istnieje samodzielna spółka.


Wysoka jakość produktów i nowoczesność oferowanych przez Hydac rozwiązań zyskały tak licznych klientów w Polsce i na Wschodzie, że w 2004 roku siedziba w Mikołowie powiększyła się o nową halę produkcyjno-magazynową, a na początku roku 2007 podjęta została decyzja o budowie drugiej hali. Rok 2011 przyniósł decyzję o kolejnym etapie rozbudowy centrali w Mikołowie. Inwestycja została zrealizowana w bardzo krótkim czasie – w październiku 2011 do kompleksu stojących już budynków dołączona została nowa hala produkcyjna oraz nowe stanowisko do trawienia i fosforanowania rur ze stali czarnej. Rok 2013 był szczególny w historii grupy HYDAC - jubileusz 50-lecia powstania firmy macierzystej w Niemczech, 21. rok działalności HYDAC Sp. z o.o. w Polsce oraz oddanie do użytku kolejnej hali produkcyjnej o powierzchni 2430m2 w centrali Mikołowie.


HYDAC jest firmą produkcyjną, specjalizująca się w systemach hydraulicznych i smarnych. Oprócz komponentów i agregatów, oferta firmy HYDAC obejmuje także: projektowanie, montaż, uruchomienie oraz wyspecjalizowany serwis urządzeń. Oferowane inteligentne systemy i podzespoły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów, pozwalając zoptymalizować procesy produkcyjne, zmniejszyć koszty oraz zwiększyć wydajność linii i układów. Tym, co wyróżnia nas przede wszystkim, są: wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna, wieloletnie doświadczenie i profesjonalne podejście do klienta, poparte szkoleniami technicznymi.


HYDAC to kompetentny i godny zaufania partner dostarczający komponenty i systemy. Potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych produktów i usług jest wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normą ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE. Posiadamy także deklaracje i certyfikaty zgodności z wymaganiami TR CU oraz certyfikat prawa wodnego WHG.


O zaufaniu, jakim cieszy się firma HYDAC, świadczą również wyróżnienia za działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Polityka przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska, energii, jakości i bezpieczeństwa pracy

Znaczące aspekty środowiskowe

Kodeks postępowania HYDAC Sp. z o.o.

HYDAC sp. z o.o, jako część grupy HYDAC, to wiarygodny i godny zaufania partner w hydrauliki siłowej w Polsce i Europie Wschodniej.
Potrzeby naszych Klientów motywują nas do bezustannego rozwoju poprzez podejmowanie nowych wyzwań i tworzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań.
Etyka prowadzenia działalności i Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR) są stawiane na pierwszym miejscu we wszystkich relacjach biznesowych i obowiązują na wszystkich szczeblach naszej działalności. Przykładamy szczególną uwagę do przestrzegania i wdrażania standardów prawnych, etycznych i moralnych.
W ramach naszego zobowiązania do przestrzegania obowiązujących zasad oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać porównywalnych standardów postępowania w zakresie m.in. etycznego prowadzenia działalności, ochrony środowiska naturalnego oraz zasad BHP.
Nasze oczekiwania w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) są określone w niniejszym Kodeksie Postępowania:

 1. Obowiązujące przepisy prawne oraz inne przepisy krajowe i międzynarodowe stanowią naturalne podstawy naszych działań.
 2. W relacjach z naszymi partnerami i dostawcami stosujemy uczciwe, otwarte i etyczne metody współpracy.
 3. W swojej pracy, a także poza nią, kierujemy się szacunkiem do drugiego człowieka.
 4. Przepisy dotyczące godności ludzkiej wykluczają wszelkie formy dyskryminacji, przemocy, molestowania i mobbingu. Przestrzegamy zasad równości wszystkich pracowników.
 5. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia są dla nas bezwzględnie wiążące i stanowią postulat wprowadzenia powyższych praw człowieka w życie.
 6. Nie zatrudniamy osób nieletnich, jak również nie akceptujemy zatrudniania osób nieletnich przez naszych dostawców. Zatrudnianie osób nieletnich może być akceptowane jedynie, gdy jest to dopuszczalne przez krajowe przepisy prawa i nie koliduje z obowiązkiem edukacji.
 7. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i dokładamy należytych starań, aby bezustannie umacniać swoje zaangażowanie w tym zakresie.
 8. Opowiadamy się za zasadami gospodarki wolnorynkowej, a tym samym za otwartą i uczciwą konkurencją.
 9. Poufność jest podstawowym warunkiem uczciwej i partnerskiej współpracy.
 10. Chronimy dane osobowe i prywatne naszych pracowników, partnerów i Klientów oraz przestrzegamy naszych zobowiązań do zachowania poufności, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
 11. Stosujemy politykę całkowitego braku tolerancji dla wszelkich form łapownictwa i korupcji.
 12. Nie współpracujemy z osobami, firmami czy instytucjami, o których wiemy, że nie przestrzegają standardów prawnych i etycznych.
 13. Wspieramy inicjatywę CFSI i dokładamy wszelkich starań do minimalizowania ryzyka związanego z dostarczaniem Klientom produktów podrobionych, oszukańczych i podejrzanych.

Wszelkie naruszenia Kodeksu postępowania HYDAC sp. z o.o. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: code-pl@hydac.com.pl

Gwarantujemy pełną poufność otrzymanych informacji oraz analizę przychodzących wniosków.

Kodeks postępowania
Code of conduct
Geschaeftskodex

Certyfikaty