WSKAŹNIKI POZIOMU

Elektroniczne wskaźniki poziomu są używane do rejestrowania poziomów wypełnienia zbiorników w technologii płynów. Aby zaspokoić rosnące potrzeby klientów Hydac oferuje szeroką gamę pojemnościowych oraz bezdotykowych przekaźników poziomu.
Elektroniczne przekaźniki poziomu wskazują poziom napełnienia oraz można ich użyć jako sygnały cyfrowe określonych stanów cieczy w zbiorniku. Co najmniej jeden sygnał przełączeniowy może zostać zaprogramowany w dowolnej wysokości po na elemencie pomiarowym. Dodatkowo przekaźniki poziomu mogą mieć również wyposażony wyjście analogowe ( 4 .. 20 mA lub 0 .. 10V)
  •  ENS 3000 ( sensor z sondą pojemnościową )
  •  HNS 3000 ( sensor magnetostrykcyjny )
  •  HNS 500   ( sensor ultradźwiękowy)