Profesjonalne analizy w naszym laboratorium i bezpośrednio u klienta.

Stan medium roboczego jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o niezawodność i żywotność eksploatowanych maszyn i urządzeń. Dlatego konieczne jest jego  monitorowanie i kontrolowanie.

Wykonujemy na Państwa życzenie:

  • pomiary rozproszenia cząstek wg normy ISO 4406 i SAE AS: 4056;
  • określenie zawartości wody wg metody Karla Fischera;
  • analizę mikroskopowa zanieczyszczeń;
  • analizę grawimetryczną;
  • analizę granulometryczną;
  • pomiar gęstości, lepkości i liczby kwasowej olejów;
  • analizę emulsji wodno-olejowych i wody dla określenia wartości pH, przewodności, zawartości bakterii, chlorytu, azotanów, azotynów, odH potrzebnych dla określenia sposobu ich oczyszczania dla zapewnienia eksploatowanym układom optymalnych warunków pracy.