Försäljning - Marknad - Mobil

Jens Larsson
Säljchef Mobil
Mikael Palmqvist
Göteborg Försäljningsingenjör
Mikael Cederblad
Nässjö Försäljningsingenjör
Christian Eriksson
Nässjö Försäljningsingenjör
Ove Eriksson
Örnsköldsvik Försäljningsingenjör

Försäljning - Marknad - Industri

Mats Gabrielsson
Säljchef Industri
Erik Ankarberg
Norrköping Försäljningsingenjör
Christer Rydberg
Göteborg Försäljningsingenjör
Stefan Berntsson
Göteborg Försäljningsingenjör
Lillian Johansson
Halmstad Försäljningsingenjör
Mattias Burman
Gävle Försäljningsingenjör
Per Hägglund
Luleå Försäljningsingenjör

Försäljning - Marknad - Fluid Engineering

Mattias Ljungdahl
Chef Fluid Engineering
Jan Sandberg
Luleå Hydraultekniker Fältservice
Thomas Wadman
Örnsköldsvik Hydraultekniker Fältservice
Per-Ivan Berglund
Falun Hydraultekniker Fältservice

Försäljning – Affärsutveckling

Roger Olsson
Försäljningchef Affärsutvecklingschef
Ulf Gustafsson
Produktchef Elektronik
Tomas Olausson
Produktchef Kylare Mobilt
Richard Borg
Produktchef Kylare Industri

System MRO

Sten-Ove Claesson
Teknisk Chef System
Bengt Onbeck
Applikationsingenjör Ventilblock
Pär Haglund
Applikationstekniker Teknisk Support
Christopher Lundberg
Applikationstekniker
Rolando Huaman
Service & Reklamationskoordinator

Marketing & Kommunikation

Malin Garp
Marketing & Kommunikationschef

Ledning

Joakim Fond
VD
Roger Olsson
Försäljningchef Affärsutvecklingschef
Helena Granqvist
Kvalitetschef
Lars Forslid
Ekonomichef Controller
Pia Lönnborg-Watt
IT/ERP
Christina Larsson
HR Chef