Ledning

Joakim Fond
VD
Roger Olsson
Försäljningchef Affärsutvecklingschef
070-556 11 44
Helena Granqvist
Kvalitetschef
Lars Forslid
Ekonomichef Controller
Pia Lönnborg-Watt
IT/ERP
Christina Larsson
HR Chef