Kompakte kraftenheter

Kompakte enheter er den kompakteste form for hydraulisk forsyning, med minimal størrelse og høy fleksibilitet i forbindelse med tilpasning til kundens behov. Takket være flenser med små dimensjoner og valgfrie seriekoblingsmoduler, kan enheten tilpasses til hver mulige installasjonsposisjon og utvides når som helst, sånn at nye funksjoner kan tilføyes. Avhengig av den tilgjengelige plassen kan styringen flensmonteres direkte til enheten eller integreres som en individuell serieforbindelse i nærheten av forbrukerne.

Forskjellige krav til driftsmoduser dekkes av forskjellige modeller som disse kompakte enhetene tilbys som. Det finnes enheter med luftkjølte motorer og neddykkbare oljemotorer, vannkjøling er også et alternativ.

Høyttrykkraftenheter HP
Til produktene
Middels trykkraftenhet CO
Til produktene
Likestrømenheter
Til produktene
Motorpumpeenheter
Til produktene
Reservedeler / tilbehør, kompakte kraftenheter
Til produktene

Downloads for this category

CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.

PRD_DOC_PRO_DE5322-0-03-18-CO1-MCF21

Produktprospekt

1000216243

PRD_DOC_PRO_DE10146-6-0-02-21-CO3

Produktprospekt

1000216244

PRD_DOC_PRO_D5314-0-03-14-CO1-MS21-LQ

Produktprospekt

1000216242

PRD_DOC_PRO_d5311-0-03-11-Aggregate-Uebersicht

Produktprospekt

1000216241

PRD_DOC_PRO_D5306-CO1

Produktprospekt

1000216240

PRD_DOC_PRO_D5305-CompAgg-CA

Produktprospekt

1000216239

PRD_DOC_PRO_d2100-4-09-96-hydrKompAgrregate

Produktprospekt

1000216238