Måleinstrumenter for tilstandsovervåking

Måleinstrumenter for tilstandsovervåking

Tilstandsovervåking betyr registrering og tolking av data fra maskiner , systemer og deres komponenter, med målet å utføre forutseende vedlikeholdsprogrammer basert på systemets tilstand. Driftsdata fra maskinen eller systemet registreres kontinuerlig ved hjelp av HYDAC sensorsystemet. Etterpå analyseres og tolkes de registrerte dataene. Til slutt kommuniseres tilstandsinformasjonen (også komprimert) til maskinens betjeningsansvarlig via forskjellige kommunikasjonskanaler for overvåking og/eller styring.
Les mer Vis mindre