CSI-B-2

CSI-B-2

Grensesnittmodulen for tilstandsovervåking CSI-B-2 er et ekstra segment av HYDAC-konseptet for tilstandsovervåking som forbinder sensornivået med tolkingsnivået.   Det er en universelt brukbar elektronisk enhet for omforming av HSI-signalet fra HYDAC SMART sensorer til et standardisert PC-signal. Resultatet er at det blir mulig å lese og skrive registrerte data og måleverdier fra den tilkoblete SMART-sensoren direkte ved bruk av HYDAC PC "CMWIN" programvaren og FluidMonitoring-programvaren, FluMoS. Det er fortsatt mulig å lese data fra langtidsminnet og foreta justeringer og parametreringer for den tilkoblete sensoren (justeringsalternativene er avhengig av den respektive sensoren).   HSI-signalet kan omformes til enten et RS 232- eller et RS 485-signal. CSI-B-2 kan kobles til en hvilken som helst PC via RS 232-porten (og muligvis en kommersielt tilgjengelig RS 232 USB-adapter). RS 485-grensesnittet og passende ekstra koplingsmoduler kan også brukes til å koble til styrings- og/eller bussystemer på et høyere nivå.    
  • En inngangskanal for HYDAC SMART sensorer
  • Direkte tilkobling av sensoren ved hjelp av skrueklemmer
  • Visning av det aktive grensesnittet via LED (RS 232 / RS 485)
  • Veldig kompakt design
  • Passende installasjon med topphattskinner
  • Beskyttelsesklasse IP 40
Les mer Vis mindre